La UPC i el grup TRESCAL signen un acord per fomentar les vocacions STEAM entre els joves

La UPC i el grup TRESCAL han signat un conveni de col·laboració a través del qual es donarà suport a l’organització, la gestió i la difusió del programa de Foment de Vocacions i Divulgació STEAM de la Universitat, adreçat als centres educatius de Catalunya.

15/05/2024

El conveni de col·laboració entre el grup TRESCAL i la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC) es materialitzarà en una aportació de 5.000 euros per part de l’empresa destinats al programa de foment de vocacions STEAM de la UPC. A través d'aquest programa, la Universitat ofereix un catàleg d’activitats de foment de vocacions STEAM, adreçat principalment a alumnat de primària, ESO i batxillerat dels centres educatius de Catalunya, així com a famílies i a la societat en general.

Les activitats que organitza la UPC estan orientades a despertar vocacions en els estudis STEAM (per les sigles en anglès de ciències, tecnologia, enginyeria, arts —que inclou arquitectura, urbanisme i edificació— i matemàtiques). El programa està orientat a trencar els estereotips de gènere i els associats a les professions STEAM, explicar l’aplicabilitat social d’aquestes professions i donar visibilitat a l’activitat dels investigadors i les investigadores de la Universitat.

Per la seva banda, el grup TRESCAL té interès a patrocinar accions en l’àmbit de l’educació universitària amb la finalitat de promoure i donar suport a accions i activitats de foment de vocacions en els àmbits d’especialització de la companyia, en el marc del seu programa de responsabilitat social corporativa.

La UPC té una àmplia trajectòria en el desenvolupament de projectes i activitats orientats al foment de les vocacions STEAM a través d’un complet programa d’activitats adreçat als centres educatius, a l’alumnat de primària, ESO i batxillerat, a les seves famílies i a la societat en general. La UPC ofereix als centres educatius un ampli catàleg de conferències de divulgació científica i tecnològica i tallers STEAM, que porten a terme personal docent i investigador de la Universitat. El darrer curs acadèmic, s’han impartit 450 conferències, a les quals han assistit més de 15.700 joves, i s’han organitzat 160 tallers STEAM, que han comptat amb la participació de més de 3.150 alumnes.