Alcaldes i regidors participen al 'Fòrum UPC de ciutats universitàries', el 30 de gener

Alcaldes i regidors participen al 'Fòrum UPC de ciutats universitàries', el 30 de gener
+
Descarregar

Representants municipals i de la UPC, reunits el 30 de gener al Rectorat, a Barcelona

Alcaldes i regidors participen al 'Fòrum UPC de ciutats universitàries', el 30 de gener
+
Descarregar

Vista aèria del Campus de Vilanova i la Geltrú de la UPC

Alcaldes i regidors participen al 'Fòrum UPC de ciutats universitàries', el 30 de gener
+
Descarregar

Vista aèria del Campus Nord de la UPC, a Barcelona

Alcaldes i regidors participen al 'Fòrum UPC de ciutats universitàries', el 30 de gener
+
Descarregar

Vista aèria del Campus de Manresa de la UPC

Alcaldes i regidors participen al 'Fòrum UPC de ciutats universitàries', el 30 de gener
+
Descarregar

Vista aèria del Campus de Terrassa de la UPC

Alcaldes i regidors participen al 'Fòrum UPC de ciutats universitàries', el 30 de gener
+
Descarregar

Vista aèria del Campus del Baix Llobregat de la UPC, a Castelldefels

Alcaldes i regidors dels ajuntaments de Barcelona, Castelldefels, Manresa, Terrassa, Sant Adrià de Besòs, Sant Cugat del Vallès, Viladecans i Vilanova i la Geltrú han participat, el 30 de gener, al ‘Fòrum UPC de ciutats universitàries’ que impulsa la UPC. Aquest Fòrum s’organitza amb la voluntat de ser un espai de trobada per compartir estratègies i necessitats mútues amb aquells municipis on la UPC té presència.

28/01/2019

El ‘Fòrum UPC de ciutats universitàries’ ha tingut lloc al Rectorat de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), a Barcelona, donant continuïtat a la primera jornada de ciutats universitàries UPC, celebrada el 4 d’octubre passat a la Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB), en què es va posar de relleu l'aliança de la Universitat amb el territori i la intensificació del seu rol com a agent transformador.

Després de les paraules de benvinguda per part del rector de la UPC, Francesc Torres, s'han exposat tres exemples de bones pràctiques de la Universitat en diferents municipis: el director de l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT), Xavier Roca, ha explicat l’estreta col·laboració del Campus de Terrassa amb les entitats locals en la realització d’accions i iniciatives que estan obertes a la ciutadania. Entre aquestes iniciatives destaca l’acord establert entre l’Escola i l’Ajuntament per obrir les biblioteques del Campus als estudiants de Terrassa, especialment en època d’exàmens.

Una altra mostra de bona pràctica és l’Aula Gent Gran de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG), una iniciativa creada ara fa 28 anys per fomentar activitats culturals entre la gent gran, i la qual ha explicat l director d’aquest centre docent, Frederic Vilà.

Així mateix, el professor Eusebi Jarauta, del Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental, ha explicat el projecte Sèniors UPC que posarà en marxa la Universitat per potenciar la interrelació entre la Universitat i la societat, mitjançant els governs municipals, amb la idea de reforçar la societat del coneixement. Es tracta d’aprofitar el potencial de coneixement del professorat docent i investigador en la seva etapa avançada de la carrera acadèmica per a que desenvolupin funcions d’assessors municipals en polítiques acadèmiques o de formació, en transferència de tecnologia o en d’altres àmbits d’interès. Igualment, la idea és fomentar la figura dels ‘Sèniors UPC’ com a mentors per als joves, potenciant així la connexió entre la vitalitat de la joventut i l’experiència i la saviesa de la gent gran.

Propostes d’integració urbana  
D’altra banda, el vicerector d’Infraestructures i Arquitectura de la UPC, Estanislau Roca, ha exposat diferents propostes per millorar els campus de la UPC a curt i a llarg termini i la seva relació i integració urbana, a Barcelona, Castelldefels, Manresa, Terrassa, Sant Adrià de Besòs, Viladecans, Vilanova i la Geltrú, i Sant Cugat del Vallès. 

Un altre aspecte que s'ha tractat és el foment de la cultura emprenedora i, en aquest sentit, el vicerector de Transferència de Coneixement i Innovació de la UPC, Jordi Berenguer, ha parlat del model d’incubació de projectes empresarials de la Universitat als diferents espais Emprèn UPC ubicats als campus de Barcelona (Campus Nord), Terrassa i Vilanova i la Geltrú, així com el que s’està projectant a Castelldefels, i ha esmentat alguns dels projectes que s’hi estan gestant. Impulsats pel Programa Innova de la UPC, que enguany celebra els seus 20 anys d’existència, en aquests espais s’han ‘preincubat’ ja més de 40 projectes d’estudiants, molts dels quals han derivat en empreses tecnològiques, i s’ha ofert suport a més de 500 emprenedors.