S’amplien les opcions per assolir la competència en una tercera llengua a la UPC

S’amplien les opcions per assolir la competència en una tercera llengua a la UPC
+
Descarregar

Imatge: 'Dictionaries in class', de Jim George (https://www.flickr.com/photos/saint_george/)

Els estudiants que van accedir a la universitat a partir del curs 2014-2015 tindran, a partir d'ara, quatre vies per assolir la competència en una tercera llengua. Amb aquesta mesura, la UPC aplica la moratòria acordada el juny passat pel Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) sobre l'aplicació del requisit B2.

19/01/2018

El juny passat, el Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) va acordar una moratòria sobre el requisit B2 exigit per obtenir el títol de grau als estudiants que hagin accedit a la universitat a partir del curs 2014-2015 procedents de batxillerat i de cicle formatiu de grau superior. Aquest acord ha de ser aprovat pel Parlament de Catalunya però, davant de la impossibilitat de conèixer el calendari en què el Parlament podrà aprovar la modificació de la llei que fixava el requisit, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) n’aplicarà la suspensió.

D’aquesta manera, la UPC ha ampliat les opcions per assolir la competència en una tercera llengua. A partir d’ara, els estudiants disposaran de quatre vies: cursar 9 crèdits ECTS d'assignatures impartides en una tercera llengua, realitzar una estada en una universitat o empresa estrangera en el marc d'un programa de mobilitat o d'un conveni de cooperació educativa, presentar el treball de fi de grau en una tercera llengua o bé presentar un certificat d'idiomes de nivell complet B2.2. Es tracta de les quatre vies que la UPC ja havia establert per a l'assoliment de la competència en una tercera llengua des de la implantació dels graus a la UPC.

També s'amplia la possibilitat que el certificat d'idiomes que es presenti per acreditar la competència serveixi alhora per al reconeixement d'ECTS, si s'ha obtingut durant els estudis de grau.

Més informació: