S'aprova el Protocol d'Actuació dels Punts Liles de la UPC

Dues noies en un dels Punts Liles
+
Descarregar

Els Punts Liles són punts de referència i d'informació que s'estableixen en els diferents campus de la UPC per promoure entorns segurs i respectuosos

La UPC ha aprovat el Protocol d’Actuació dels Punts Liles en activitats recreatives i festes en espais exteriors i interiors de la Universitat. La iniciativa representa un pas significatiu en la promoció d’entorns segurs i respectuosos en els diferents campus.

21/02/2024

Les activitats recreatives i les festes són una part integral de la vida universitària i és per això que la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC) considera essencial garantir-ne la realització en un marc de seguretat i respecte. En aquest sentit, el Protocol d’Actuació dels Punts Liles en activitats recreatives i festes en espais exteriors i interiors de la UPC, aprovat pel Consell de Govern en la sessió del 21 de febrer, regula la cessió dels espais de la UPC per a aquestes activitats, amb l’objectiu precisament de fomentar la vida universitària i contribuir al desenvolupament acadèmic, investigador, cultural i institucional dels membres de la comunitat universitària. Així, s'estableixen els Punts Liles com a punts de referència i recursos per als membres de la comunitat universitària i altres persones que participin en aquestes activitats i que necessitin informació o hagin estat víctimes d’assetjament o d’agressions de caràcter sexual.

El Protocol, per tant, estableix els procediments que s’han de seguir en aquests Punts Liles quan es comuniquin conductes relacionades amb l’assetjament sexual o per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, o caràcter sexual, en els actes que es duen a terme tant en espais exteriors com interiors de la UPC.

Aquest protocol, redactat conjuntament pel Consell de l'Estudiantat i el Vicerectorat de Responsabilitat Social i Igualtat, es fonamenta en la Normativa per a la realització d’activitats recreatives i festes en espais exteriors i interiors de la UPC, aprovada anteriorment el 8 d’octubre del 2019. 

El document, que entra en vigor immediatament després de la seva aprovació per part del Consell de Govern i la publicació a la seu electrònica de la UPC, posa de manifest el compromís de la Universitat amb la creació d’un entorn segur, inclusiu i respectuós per a tota la comunitat.