Celebrat el Claustre Universitari de la UPC, que clou l'any 2018

Celebrat el Claustre Universitari de la UPC, que clou l'any 2018
+
Descarregar

Sessió del Claustre Universitari del 18 de desembre passat

Celebrat el Claustre Universitari de la UPC, que clou l'any 2018
+
Descarregar

La síndica de greuges de la UPC, Neus París, durant la presentació de l'informe d'activitats

Celebrat el Claustre Universitari de la UPC, que clou l'any 2018
+
Descarregar

Un representant de l'estudiantat durant la presentació d'un dels manifestos

Aprovada una moció i presentat l'Informe de la síndica de greuges 

En la mateixa sessió del Claustre Universitari, i a proposta d'un grup de membres de la comunitat, el Claustre Universitari va aprovar una Moció al punt de l'ordre del dia de l’Informe del rector, de petició de solidaritat amb els acadèmics encausats o empresonats. D'altra banda, en el decurs de la reunió del Claustre Universitari la síndica de greuges, Neus París, va presentar l’ Informe d’actuacions del 2017, any durant el qual la sindicatura va tramitar un total de 121 actuacions entre queixes, consultes i accions d'ofici.

Manifestos dels estudiants

El Consell de l’Estudiantat, a través d’un dels seus representants, va presentar dos manifestos. El primer, tenia com a objectiu sol·licitar el debat i la votació sobre l’organització per part de l’estudiantat de la UPC d’una consulta no vinculant sobre el model d’Estat espanyol. Segons aquesta proposta es planteja dur a terme una consulta generalitzada per a tota la comunitat UPC el proper 17 de gener.

El segon manifest presentat defensa regularitzar el reescalat de notes i reivindica un reescalat de notes comú a tots els centres de la Universitat, que permeti als estudiants posar-se al nivell dels de la resta d’universitats en matèria d’oportunitats acadèmiques i laborals. En aquest manifest l’estudiantat afirma que la normalització de qualificacions hauria de venir donada per bones pràctiques docents i una avaluació justa i proporcionada, i que l’escalat ha de servir temporalment fins a solucionar actuals mancances del sistema d’avaluació.

Torn obert d'intervencions dels claustrals

En el torn obert d’intervencions dels claustrals es van analitzar les funcions del Claustre Universitari i de la mesa del Claustre, i es va reclamar més compromís en l’execució de la responsabilitat de les persones que formen part del Claustre Universitari. Es va demanar un paper més actiu del Claustre Universitari en els temes que preocupen a la comunitat i es va reivindicar que aquest òrgan sigui un instrument de debat de la comunitat universitària.També es va tractar sobre l’economia precària de la Universitat, les necessitats de PDI i PAS i les necessitats que tenen els centres docents i les unitats. Finalment, es va recordar l'aturada de dues hores prevista per el dia 21 de desembre amb motiu de la vaga convocada.

El rector va respondre a les intervencions del torn obert manifestant que efectivament seria desitjable que les persones assumeixin la seva responsabilitat també en la representació al Claustre Universitari i va afegir que tant la mesa del Claustre com les sessions es desenvolupen seguint el reglament. Respecte a les necessitats plantejades i la situació econòmica de la Universitat va dir que, vista la situació econòmica, la gestió tracta de repartir els recursos de la millor manera i va recordar que, en el cas de la plantilla de professorat, s’està treballant especialment per buscar solucions que recondueixi la situació del professorat associat.

El Claustre Universitari de la UPC, reunit el 18 de desembre, va debatre l’Informe del rector i l’Informe de gestió de la Universitat del 2018, presentats pel rector, Francesc Torres. En la mateixa sessió, es va aprovar una moció de petició de solidaritat amb els acadèmics represaliats.

07/01/2019

Informe del rector

Francesc Torres va presentar al Claustre Universitari l’Informe del rector, en el qual es desglossa per àmbits els objectius aconseguits a la Universitat des de l’inici del seu mandat, tot just fa un any. El rector va destacar algunes de les preocupacions del Consell de Direcció que encapçala, com ara la manca de directrius pressupostàries de la Generalitat de Catalunya, les dificultats de contractació de personal i l’envelliment de la comunitat acadèmica de la UPC. 

Pel que fa a l’actualitat de la política catalana, el rector va explicar que aquesta ha entrat amb força als espais de debat i òrgans de govern, com el mateix Claustre Universitari i, en aquest sentit, va reiterar fer una crida a la cerca de vies de diàleg que donin resposta a les diferents sensibilitats dels ciutadans, tot expressant “la nostra preocupació per les resolucions judicials i les situacions de polítics en presó preventiva, que no ajuden a resoldre el conflicte per la via política i de consens que tots desitgem”.

Quant a l’entorn acadèmic, va manifestar que la celebració del 50è aniversari de la UPC al 2021 és una oportunitat per projectar la UPC i continuar sent la universitat de referència del país en matèria d’enginyeria, arquitectura, ciència i tecnologia. Així mateix, va destacar la voluntat de continuar estar amatents a la vida dels diferents campus. En aquest sentit, el proper gener s’organitzarà el Fòrum UPC de ciutats universitàries, amb l’objectiu de cercar propostes per millorar els campus i la vinculació de la UPC amb el territori.

El rector es va referir també a les accions encaminades a encetar el procés d’estabilització de PAS que està previst desenvolupar fins al 2021 i les polítiques de personal orientades a incidir en aspectes com ara l’envelliment de la plantilla de PDI i que impliquen la promoció, estabilització i captació d’aquest col·lectiu en el marc normatiu vigent.

Francesc Torres va voler posar de relleu algunes dades importants, com ara els bons resultats en l’inici del curs 2018-2019 al Campus Diagonal-Besòs, que és el més nou, així com la bona acollida de les noves ofertes docents. Pel que fa a la matrícula d’estudiants nous a la UPC, el rector va remarcar que, tot i que s’han observat pocs canvis inesperats, cal fer més acció de captació en determinats graus.

També va destacar la recent adjudicació de l’EIT Urban Mobility al consorci MOBILus, que tindrà la seu principal a Barcelona i que impulsen la UPC i CARNET.

Com a reptes importants va posat l’èmfasi en la necessitat de reforçar l’estratègia per aconseguir atraure més talent femení a la UPC, per a la qual cosa s’ha elaborat, entre d’altres accions, el pla 'AQUÍ STEAM’  i diferents propostes enfocades a nenes de 9 a 14 anys. També es preveu donar major projecció a les diferents polítiques de seguiment del III Pla d'igualtat de gènere, en el marc del qual s’han endegat diverses accions, entre les quals també va destacar l’aprovació de la mesura d'exempcions docents per a la intensificació en la recerca després d'un permís maternal.

D’altra banda, el rector va explicar que es continuaran esmerçant esforços en polítiques en matèria de sostenibilitat.

L'estudiantat és, segons va dir el rector, “la finalitat que mou les nostres principals actuacions”, i en aquest sentit va especificar que s’han endegat un seguit d'iniciatives per millorar l’acollida a la vida universitària, la formació i la transició al món laboral d’aquest col·lectiu, tot destacant la convocatòria dels premis a les millors iniciatives de les associacions d'estudiants, entre d’altres.

Torn obert d'intervencions a l'Informe del rector

En el torn d’intervencions a l’Informe del rector, es va preguntar sobre el fet que la mesa del Claustre Universitari no hagués inclòs en l’ordre del dia una moció presentada pel Consell de l’Estudiantat relativa a una consulta no vinculant sobre el model d’Estat espanyol.

També es va reflexionar sobre la importància que han de tenir els rànquings a la UPC i el seu grau de condicionament en les polítiques de la Universitat. Igualment, es va demanar informació sobre l’avaluació prevista de les UTG.

Es va sol·licitar també informació al rector sobre la situació d’uns equipaments informàtics previstos per als estudiants de l’EPSEM que no han arribat i sobre la retirada del finançament per part de la Caixa d’Enginyers del fons per a ajuts a situacions sobrevingudes per a l’estudiantat, així com sobre el paper que les empreses han de tenir en la Universitat. Es va instar igualment a incentivar la participació dels estudiants en els òrgans de govern.

Es va demanar al rector més estratègia en l’acció de govern de la UPC i més informació sobre les prioritats i es va plantejar si és possible fer estratègia o si la manca de finançament ho està fent impossible.

La manca de personal a la UPC va ser un dels motius de preocupació posats de manifest i, en aquest punt, es va demanar saber què està previst fer i si s’assumeix el compromís que cap persona del PAS que acabi contracte, i que estigui en Capítol 1, no es desvinculi de la Universitat, així com que el personal de més de 63 anys tingui una hora menys en la jornada laboral.

Diverses intervencions es van referir a la situació econòmica de la UPC, a com s’està gestionant i com condiciona les polítiques de personal i, especialment, a l’envelliment de la plantilla. En concret, es va esmentar el handicap que implica la manca de convocatòries en el Programa Serra Húnter durant els darrers dos anys.

Pel que fa al PAS, es va demanar informació sobre el model de distribució d’aquest col·lectiu en les UTG i es va sol·licitar que, en el document de l’Informe, quan s’esmenta l’acord amb els sindicats pel que fa al procés d’estabilització, s’expliqui que està en fase de negociació.

Es va demanar informació sobre què s’està fent per simplificar i apropar la gestió de la Universitat a la comunitat i es va alertar sobretot del distanciament entre PDI i PAS en el marc de les UTG . Igualment es va demanar informació sobre la plataforma de timesheet alertant que determinades polítiques incrementen la burocràcia i impliquen més feina de gestió per al PDI.

Finalment, es va preguntar quin és el rol que es pretén que tingui la UPC en  la societat i es va demanar informació sobre la situació de la UPC en relació a la supervisió del Tribunal de Comptes.

El rector respon

Francesc Torres va explicar que l’Informe té la voluntat de presentar al Claustre Universitari el que està a les mans del Consell de Direcció. El rector va dir que cal estratègia i que, com havia proposat algun membre del Claustre, es pot plantejar desenvolupar sessions específiques del Consell de Govern  i utilitzar el marc del 50 aniversari de la creació de la UPC per impulsar sessions sobre reflexió estratègica en altres formats. Torres va afirmar també que el Pla d’Actuacions UPC explica amb detall cap a on va l’acció de govern i es va comprometre a elaborar, per a propers sessions del Claustre Universitari, un document de caràcter més estratègic.

La secretària general, Marta de Blas, va donar les raons de temps per les quals la Mesa del Claustre va proposar que els estudiants presentessin la seva iniciativa en format de manifest.

Pel que fa a les UTG va informar que, a principis de 2019, les UTG de Vilanova i la Geltrú, l’Escola de Camins i l’ETSEIB enceten una avaluació en format pilot. A partir de llavors es preveu obrir un procés de reflexió sobre la implementació d’aquestes unitats de gestió, que no posa en discussió el model d’UTG el qual, en el paradigma actual, és l’únic possible.

El rector es va comprometre a recollir la informació relativa a la situació dels ordinadors per als estudiants de l’EPSEM i va explicar que, efectivament, la Caixa d’Enginyers ja no col·labora en el fons per a ajuts a la matrícula per a estudiants en situacions sobrevingudes, però va assegurar que l’objectiu és trobar alternatives per tal que cap estudiant que ho necessiti quedi fora d’aquests ajuts. Es va referir també a l’impuls d’iniciatives per incentivar la participació en els òrgans de govern dels estudiants i va explicar que, en concret, la convocatòria del Premi a les associacions està orientada a afavorir que aquestes puguin realitzar més activitat.

Pel que fa a la situació econòmica de la Universitat, Francesc Torres va lamentar que encara no se sap el pressupost de la Generalitat de Catalunya per a aquest any. Va explicar que sense més finançament és molt complicat millorar la Universitat i que cal reclamar des de totes les instàncies aquest finançament, especialment per poder millorar la política de personal.

El rector es va referir a que el mateix representant de la Secretaria d’Universitats i Recerca (SUR) situa en 1.300 milions les necessitats per a tot el sistema universitari català per estar a l’alçada d’universitats referent i va afirmar que, en tot, el que cal és assegurar que el finançament basal de la Universitat estigui garantit.

El gerent, Xavier Massó, va ampliar la informació respecte al finançament de la UPC i va recordar que per arribar al finançament del 2010 falten 690 milions en el sistema universitari català. Va destacar que en els darrers quatre anys s’ha aconseguit estabilitzar el pressupost de la UPC i que es preveu continuar en aquesta línia, cosa que està proporcionant confiança respecte a la Universitat. Tot i així, va dir que encara no està confirmat si la SUR transferirà els increments retributius previstos per al 2019. També va afirmar que és molt difícil desenvolupar una política de personal quan no es pot incrementar la massa salarial. El gerent va informar que s’han fet arribar al Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) les emergències que té la Universitat i que, en una carta signada pels rectors de la UPC, la UAB i la UB, s’explica aquest escenari econòmic, així com les raons per les quals aquestes universitats no han signat el contracte programa amb la Generalitat de Catalunya, alhora que s’alerta de la situació que està provocant la congelació de les inversions.

Sobre el model de les UTG, el gerent va afegir que s’ha anat evolucionant, que és un model possibilista i no òptim, quasi de supervivència, i que l’objectiu és millorar-lo també a partir de  l’avaluació prevista. Va explicar que en el darrer any s’han negociat un bon nombre de qüestions amb els sindicats i que s’han assolit acords com el del calendari laboral i cap a on s’ha d’enfocar el procés d’estabilització del PAS, el qual està en situació de negociació, i per al qual s’espera assolir un acord en breu.

Respecte al paper que les empreses han de desenvolupar a la UPC, el rector va afirmar que és una obligació clara preparar els estudiants per a la inserció laboral i va dir que la relació amb les empreses, efectivament, ha de ser el més transparent possible i que cal introduir ètica social en les activitats de la UPC. Sobre els rànquings, els va definir com una eina útil de diagnosi que aporta informació sobre on se situa la Universitat en comparació amb altres institucions.

Informe de gestió de la Universitat

En la mateix sessió, Francesc Torres també va presentar al Claustre Universitari l’Informe de gestió de la Universitat del 2018, el qual havia estat aprovat prèviament pel Consell de Govern del 10 de desembre i que recull els principals acords d’aquest òrgan i que impacten sobre els objectius del primer any de mandat. Les actuacions s’han desenvolupat en el marc de tres idees clau: la centralitat de l’estudiant, la descentralització i l’impuls a la recerca, la innovació i la transferència de tecnologia. Una activitat que s’ha realitzat de forma paral·lela al desenvolupament del Pla d’Actuacions UPC 2018-2021, el qual abasta 50 objectius estratègics i que preveu impulsar 230 accions.

Torn obert d'intervencions a l'Informe de gestió

En el torn d’intervencions a l’Informe de gestió, es va demanar, entre altres temes, més concreció en les polítiques de la Universitat i més informació sobre algunes qüestions importants, com ara la situació econòmica i el finançament de la UPC. En aquest punt, es va dir que cal fer més anàlisi de fons de la situació en què es troba la UPC, (financera, rendiment de l’estudiantat, pla TIC, política de gènere...) i es va sol·licitar convocar més sessions del Claustre Universitari per reflexionar i debatre les qüestions rellevants per a la Universitat. També es va debatre quin contingut ha de tenir l’informe de gestió que es presenta al Claustre.

Al seu torn, el rector Francesc Torres va respondre explicant que s’havia volgut elaborar l’Informe de gestió en un format més lleuger i es va comprometre a fer servir un format més analític i estratègic sobre com està evolucionant la UPC i el seu funcionament. Va informar que en l’àmbit del finançament està previst diversificar l’origen dels ingressos amb un pla específic de captació de recursos.

El rector va explicar que les accions en política de gènere no s’inclouen a l’Informe de gestió, però sí que s’esmenten en l’Informe del rector i, en referència al protocol d’assetjament, es va mostrar obert a introduir millores que es proposin des de la comunitat.  

El rector va afirmar que s’està treballant per millorar el rendiment acadèmic dels estudiants i va reiterar el compromís de cercar formats i espais de reflexió i debat sobre els temes que preocupen a la UPC.

Pel que fa a les TIC, el rector va recordar que s’està elaborant un Pla estratègic en aquest àmbit i que està prevista una jornada de difusió en la qual es refinarà la versió definitiva del pla. Sobre l’avaluació de les UTG, el rector va reiterar que després de les avaluacions previstes a les UTG pilot, se’n trauran conclusions per poder introduir millores.

Durant el debat, es va tornar a fer esment al Pla d’Actuacions UPC 2018-2021 i també es va demanar informació al rector sobre contractes per als serveis de manteniment i seguretat, i es va preguntar per què s’havia contractat una nova empresa de seguretat, rescindint el contracte anterior amb una altra.

D’altra banda, es va suggerir que la UPC hauria de començar a fer seves les reivindicacions que apel·len a ‘igual treball, igual servei’.

Pel que fa al protocol d’assetjament de la UPC, es va instar a donar-lo a conèixer més entre la comunitat i a disposar de més estadístiques sobre aquest tema. Així mateix, es va demanar més informació sobre les empreses que col·laboren amb la UPC a través de convenis.

Sobre els preus de matrícula, es va instar a fer més accions per demanar la rebaixa de les taxes i es va reiterar la necessitat de disposar de més finançament per augmentar el personal, així com per rehabilitar edificis i renovar equipaments, aules i laboratoris.

El gerent, Xavier Massó, va explicar la situació a l’entorn d’una empresa de seguretat contractada per la UPC  i va dir que està prevista una nova licitació del servei.

El rector, al seu torn, va explicar que es farà una anàlisi sobre les dades de matrícula de la UPC per gènere, per segments, així com per centres, i que per atraure més talent femení cal fer accions incidint en la població infantil, abans de la secundària. Sobre el Pla d’Actuacions el rector va recordar que es ha obrir un procés per tal que hi participés la comunitat universitària en l’elaboració del full de ruta del govern UPC.

Sobre la necessitat de fer més inversions en els edificis i equipaments, el rector va reconèixer que cal seguir reclamant més finançament per a la UPC i ha lamentar que, en definitiva, es gestionen els pocs recursos que hi ha disponibles. Igualment, el rector va manifestar que es treballarà en un informe de rendiment de comptes de la UPC que posi en valor l’activitat de la Universitat.

Més informació

Els informes, els acords i els documents corresponents a l'ordre del dia de la sessió del Claustre Universitari del 18/12/2018 estan disponibles al web Govern UPC i, en breu, es publicaran al Butlletí UPC (BUPC).