El Claustre Universitari de la UPC s'ha reunit el 18 de desembre en sessió ordinària

El Claustre Universitari de la UPC s'ha reunit el 18 de desembre en sessió ordinària
+
Descarregar

Imatge d'una sessió anterior del Claustre Univiersitari, màxim òrgan de representació i expressió de la comunitat universitària

El Claustre Universitari de la UPC s'ha reunit dimecres, 18 de desembre, en una sessió de caràcter ordinari que es pot recuperar a Zonavideo UPC. Els informes i la documentació estan disponibles via web.

18/12/2019

El Claustre Universitari de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) s'ha reunit el 18 de desembre, a l'Auditori de l’edifici Vèrtex. Una sessió de caràcter ordinari que s'ha pogut seguir en directe i ara es pot recuperar a Zonavideo UPC i que s'ha desenvolupat seguint l’ordre del dia aprovat pel Consell de Govern:

  1. Aprovació si escau de les actes de les sessions anteriors (7 i 21 de maig i 23 d’octubre)
  2. Ratificació del procediment d’elecció per a la provisió de vacants al Consell de Govern i a la Mesa del Claustre Universitari
  3. Informe del rector
  4. Presentació, debat i votació de l'informe de gestió de la Universitat
  5. Aprovació de l’ajornament de l’elecció dels membres de la Comissió de Revisió dels Estatuts de la UPC
  6. Ratificació del procediment d’elecció de la Comissió de Revisió d’Estatuts de la UPC
  7. Eleccions per a la provisió de vacants al Consell de Govern i a la Mesa del Claustre Universitari i dels membres de la Comissió de Revisió d'Estatuts
  8. Informe de la Síndica de Greuges
  9. Aprovació de la declaració del compromís de la UPC amb la transició energètica
  10. Torn obert d’intervencions


Els informes, els acords i els documents de la sessió estan disponibles al web de Govern UPC, a la sessió 4/2019 del Claustre Universitari .

El Claustre Universitari és el màxim òrgan de representació i expressió de la comunitat universitària, format per 303 membres (nats i electius), que es renoven cada quatre anys. Entre d’altres funcions, el Claustre Universitari debat les línies generals d'actuació de la Universitat, controla l’actuació dels òrgans de govern, de direcció i de gestió, i impulsa l’activitat normativa d’altres òrgans de govern i representació.

En aquesta sessió s’han incorporat 38 nous representants dels diversos sectors del personal docent investigador (PDI) i de l'estudiantat, arran de les eleccions per a la provisió de les 59 vacants dels membres del Claustre Universitari de la UPC efectuades del 7 al 12 de novembre.