El Claustre Universitari de la UPC es reunirà el 18 de desembre en sessió ordinària

+
Descarregar

Imatge d'una sessió anterior del Claustre Univiersitari, màxim òrgan de representació i expressió de la comunitat universitària

El Consell de Govern reunit el 14 de novembre ha aprovat l’ordre del dia de la propera sessió del Claustre Universitari de la UPC, que tindrà lloc el 18 de desembre al matí, a Barcelona, i que s’emetrà en directe per UPCtv.

26/11/2019

El Claustre Universitari de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) es reunirà el 18 de desembre, de 9.30 a 14 hores, a l'Auditori de l’edifici Vèrtex (Eusebi Güell, 6, de Barcelona). Una sessió de caràcter ordinari que es podrà seguir en directe i en obert a través d’UPCtv. Per visualitzar l’emissió correctament, recomanem fer servir el navegador Firefox.

L’ordre del dia (provisional) de la sessió aprovat pel Consell de Govern és el que es detalla tot seguit:

  1. Aprovació si escau de les actes de les sessions anteriors (7 i 21 de maig i 23 d’octubre)
  2. Ratificació del procediment d’elecció per a la provisió de vacants al Consell de Govern i a la Mesa del Claustre Universitari
  3. Informe del rector
  4. Presentació, debat i votació de l'informe de gestió de la Universitat
  5. Informe de la Síndica de Greuges
  6. Eleccions per a la provisió de vacants al Consell de Govern i a la Mesa del Claustre Universitari
  7. Torn obert d’intervencions

Els informes, acords i documents informatius definitius es publicaran en els dies posteriors a la sessió al web Govern UPC.

El Claustre Universitari és el màxim òrgan de representació i expressió de la comunitat universitària, format per 303 membres (nats i electius), que es renoven cada quatre anys. Entre d’altres funcions, el Claustre Universitari debat les línies generals d'actuació de la Universitat, controla l’actuació dels òrgans de govern, de direcció i de gestió, i impulsa l’activitat normativa d’altres òrgans de govern i representació.

En aquesta sessió s’han incorporat 38 nous representants dels diversos sectors del personal docent investigador (PDI) i de l'estudiantat, arran de les eleccions per a la provisió de les 59 vacants dels membres del Claustre Universitari de la UPC efectuades del 7 al 12 de novembre.