El 7 de maig, sessió ordinària del Claustre Universitari a l’ETSAB

El 7 de maig, sessió ordinària del Claustre Universitari a l’ETSAB
+
Descarregar

La sessió del 7 de maig del Claustre Universitari, de caràcter ordinari, tindrà lloc a l'Escola d'Arquitectura de Barcelona

Sessió extraordinària dedicada a l'oferta docent i el valor diferencial de la UPC

El Claustre Universitari es tornarà a reunir, aquest cop en sessió extraordinària, el 21 de maig, per debatre sobre l’oferta docent i el valor diferencial de la UPC. La reunió també tindrà lloc a l’ETSAB, de 9 a 13 h.

Dimarts, 7 de maig, té lloc a l'Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB) una sessió del Claustre Universitari, de caràcter ordinari, durant la qual es faran les votacions per a la provisió de vacants dels representants dels claustrals al Consell de Govern i a la Mesa del Claustre i la renovació total dels representants de l'estudiantat de grau i màster en el Consell de Govern. La reunió es pot recuperar a través de Zonavideo UPC. Per veure-la correctament, recomanem fer servir el navegador Firefox.

07/05/2019

A les 9 h s'ha iniciat la reunió del Claustre Universitari de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), de caràcter ordinari, que té lloc el 7 de maig, fins a les 15 h, a la Sala d’actes de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (Av. Diagonal 649, planta ‐1). Aquest emplaçament és degut a les obres que s'estaran realitzant a l'edifici Vèrtex. La reunió es pot consultar a Zonavideo UPC. Per visualitzar l’emissió correctament, recomanem fer servir el navegador Firefox.

Al web Govern UPC es pot consultar gran part de la documentació que es presentarà a la sessió, la qual es desenvoluparà seguint l'odre del dia següent:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (18/12/2019)

2. Informe del rector

3. Ratificació del procediment de provisió de vacants a la Mesa del Claustre Universitari i del Consell de Govern

4. Ratificació del procediment de renovació de la totalitat de l’estudiantat de grau i màster del Consell de Govern

5. Votacions de les vacants i de l’estudiantat de grau i màster (punts 3 i 4)

6. Aprovació de l’acord de creació de la Comissió d’Estatuts de la UPC

7. Debat i votació de l'informe de gestió

8. Acord del Claustre Universitari de la UPC sobre els recursos TIC per a l'estudiantat (punt a proposta d'un claustral)

9. Torn obert d’intervencions

El Claustre Universitari és el màxim òrgan de representació i expressió de la comunitat universitària, format per 303 membres (nats i electius), que es renoven cada quatre anys. Entre d’altres funcions, el Claustre Universitari debat les línies generals d'actuació de la Universitat, controla l’actuació dels òrgans de govern, de direcció i de gestió, i impulsa l’activitat normativa d’altres òrgans de govern i representació.

Votacions per proveir i renovar representants
En el decurs de la sessió del 7 de maig s'efectuaran, d’una banda, les votacions per a la provisió de vacants dels representants del Claustre Universitari al Consell de Govern: un representant del personal docent i investigador (PDI- B) i un altre del personal d’administració i serveis (PAS). També es proveiran tres vacants de la Mesa del Claustre Universitari: dos representats de lliure procedència i un del PDI. D’altra banda, s’elegirà la totalitat dels set representants de l’estudiantat de grau i màster, que es renoven cada dos anys.