El Claustre Universitari de la UPC debatrà, els dies 4 i 7 d’octubre, sobre l’experiència d’aprenentatge

La reflexió i el debat sobre l’experiència d’aprenentatge a la UPC i les línies estratègiques per a un nou model docent centraran la propera sessió del Claustre Universitari, que es durà a terme en dues reunions, els dies 4 i 7 d’octubre, de manera presencial, a l’Auditori de l’edifici Vèrtex, a Barcelona. L’ordre del dia d’aquesta sessió l’ha aprovat el Consell de Govern, el 5 de juliol.

21/07/2022

La sessió del Claustre Universitari dels dies 4 i 7 d’octubre marcarà l’inici de la segona fase del projecte estratègic 'Galàxia Aprenentatge' posat en marxa a la UPC, un procés de reflexió i treball col·lectius amb l’objectiu de millorar i transformar l’experiència d'aprenentatge i generar un impacte positiu tant en el rendiment acadèmic com en el grau de satisfacció de l’estudiantat

En el marc d’aquest projecte, coordinat pel vicerector de Política Universitària de la UPC, Joan Gispets, es recolliran les bones pràctiques d’innovació docent de la Universitat, alhora que s’obrirà una crida a l’elaboració de ponències per part de tots els membres de la comunitat universitària per tal que es presentin a la sessió del Claustre Universitari de l’octubre. En aquesta sessió, se seguirà el següent ordre del dia aprovat pel Consell de Govern el 5 de juliol:

4 d'octubre, de 9 a 14 h:
1. Aprovació, si escau, de les actes corresponents a les reunions de 26 i 30 de gener de 2022.
2. Ponències i debat sobre l’experiència d’aprenentatge a la Universitat.

7 d'octubre, de 9 a 14 h:
1. Continuació del debat a l’entorn de temes clau en l’experiència d’aprenentatge a la Universitat.
2. Aprovació d’un acord expressant el suport del Claustre Universitari al Consell de direcció per impulsar el procés de renovació de l’experiència d’aprenentatge a la UPC.
3. Torn obert d'intervencions.

Posteriorment a la sessió del Claustre Universitari, un grup de treball dirigit i coordinat pel Vicerectorat de Política Universitària elaborarà una proposta de guia per a l’evolució del model d’aprenentatge a la UPC, que serà elevada al Consell de Govern i al Claustre Universitari durant la primera meitat del 2023, segons es preveu. Aquesta guia ha de servir als centres docents per fer evolucionar el seu model d’aprenentatge, tenint en compte les seves particularitats i les de les titulacions que imparteixen, i posant l’estudiantat al centre de l’experiència d’aprenentatge.