El Claustre Universitari de la UPC debat, els dies 4 i 7 d’octubre, sobre l’experiència d’aprenentatge

La reflexió i el debat sobre l’experiència d’aprenentatge a la UPC i les línies estratègiques per a un nou model docent centren la sessió del Claustre Universitari, que es duu a terme en dues reunions: la que ha tingut lloc el 4 d'octubre i la del divendres que ve, dia 7, totes dues de manera presencial, a l’Auditori de l’edifici Vèrtex, a Barcelona. L’aportació de les idees i les inquietuds de la comunitat universitària al debat són els elements clau de les sessions, que s'emeten en directe per Zonavídeo UPC i que estan obertes a la participació a través d'una plataforma digital.

04/10/2022

La sessió del Claustre Universitari dels dies 4 i 7 d’octubre marca l’inici de la segona fase del projecte estratègic 'Galàxia Aprenentatge' i enceta un procés de reflexió i treball col·lectiu per avançar en l’experiència d'aprenentatge a la UPC. L’objectiu és impactar positivament tant sobre el rendiment acadèmic de l’estudiantat com en el seu grau de satisfacció sobre la Universitat. Les sessions s'emeten en directe per Zonavídeo UPC.

El programa previst per al desenvolupament de l'ordre del dia presenta ponències tant de membres de la comunitat UPC, com experiències transformadores de la docència que s’han dut a terme a altres universitats i que poden ser útils en la reflexió col·lectiva. L’aprenentatge per projectes, la docència a l’arquitectura o la transversalitat de les matemàtiques en l’enginyeria són algunes de les ponències previstes durant una sessió multirelat en la qual es mostrarà l’experiència de canvi docent viscuda, entre altres, per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Després de la celebració del Claustre Universitari d’aquest octubre, el següent pas per a Galàxia seria la creació d’un grup de treball, coordinat pel Vicerectorat de Política Universitària, Joan Gispets, que elaboraria una guia per a l’evolució del model d’aprenentatge a la UPC. La proposta haurà de ser aprovada, si s’escau, pel Consell de Govern i pel Claustre Universitari durant la primera meitat del 2023. Aquest document servirà als centres docents per fer evolucionar el model d’aprenentatge des de la seva pròpia idiosincràsia i les característiques de l’oferta acadèmica que imparteix. Una transformació que, en qualsevol cas, posa l’estudiantat al centre de l’experiència d’aprenentatge.

L’ordre del dia d’aquesta sessió del Claustre Universitari va ser aprovada el Consell de Govern, el 5 de juliol passat.

  •  Informació sobre l'accés i operativa de les eines de participació:

La participació en las sessió del dia 4 del Claustre Universitari s’ha obert a tota la comunitat mitjançant dues eines en línia: una de votacions en línia (Mentimeter) i una de debat (Kialo-edu). S'ha posta a disposició de la comunitat universitària un breu vídeo explicatiu sobre les eines per a la participació.

Mentimeter
La plataforma s’ha activat a l'inici de la sessió del Claustre, el dia 4 d'octubre, i els resultats s'han mostrat uns minuts abans del descans. L’eina ha estat oberta fins la finalització d'aquesta sessió per garantir que tothom fes la seva aportació. L'accés s'ha fet, des de qualsevol dispostiu, a trevés de menti.com, amb el codi proporcionat durant el Claustre o bé amb el codi QR que s'ha donat a conèixer durant la sessió.

Un cop dins la plataforma, s'ha pogut respondre cinc preguntes sobre el tema de debat. Les respostes no són vinculants i el que es pretén és recollir l'opinió de la comunitat sobre l’aprenentatge a la UPC. 

Kialo-Edu
L’eina està activa des del dia 4 d'octubre i romandrà oberta fins al dia 11. A l’inici de la segona reunió (7 d’octubre) es farà un retorn de les idees entrades fins el moment.  

Aquesta plataforma permet valorar les intervencions, entrar noves idees, comentar les idees existents i assenyalar elements a favor i en contra de cada idea. Hi ha cinc debats, quatre amb unes preguntes proposades i un altre espai obert per a altres idees que no es recullin en els quatre debats anteriors. 
Per accedir al debat s'ha de clicar sobre un dels cinc enllaços que hi ha tot seguit. El primer cop es demana registrar-se (sign-up) i cal fer-ho amb el correu de la UPC. El moderador o la moderadora del debat amaga qualsevol intervenció que es faci amb un usuari diferent al del correu del domini upc.edu. Un cop fet el registre, el següent cop que s’entri serà via login amb el mateix correu.

Els enllaços per a cada debat són: 


Per a qualsevol explicació addicional podeu escriure a l’adreça: nexus.24@upc.edu

 

Vídeos sobre la innovació docent a la UPC