El grup SARTI de la UPC estudia l’impacte del volcà de La Palma a l’ecosistema marí

Boies marítimes
+
Descarregar

Les vuit boies WAVY desenvolupades pel grup SARTI de la UPC

Boia al mar
+
Descarregar

Amb el desplegament de les boies s'obté informació dels gradients de temperatura superficial i dels corrents marins de la zona

Investigadors SARTI
+
Descarregar

Els investigadors del grup SARTI en el desplegament dels 'drifters'

El Mòdul d'Instruments Genèrics d'EMSO (EGIM) embarcat
+
Descarregar

El Mòdul d'Instruments Genèrics d'EMSO (EGIM)

El Centre de Desenvolupament de Sistemes d’Adquisició Remota i Tractament de la Informació (SARTI) de la UPC, al Campus de Vilanova i la Geltrú, treballa en dos projectes a l’illa de La Palma —el projecte MELOA i el desplegament dels mòduls EGIM—, amb l’objectiu d’obtenir un millor coneixement del què està succeint al mar a la zona del nou delta làvic.

14/12/2021

El Centre de Desenvolupament de Sistemes d’Adquisició Remota i Tractament de la Informació (SARTI) de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) participa activament en dos projectes per recollir informació i ampliar el coneixement científic del què està passant a l’illa de La Palma, concretament, a la zona del nou delta làvic. Es tracta dels projectes europeus Multi-sensor Extra Light Oceanography Apparatus (MELOA) i el desplegament del Mòdul d’Instruments Genèrics (EGIM) en col·laboració amb l’Observatori Europeu Multidisciplinar per l'estudi de Fons Marí i la Columna d'Aigua (EMSO) i la Plataforma Oceànica de Canàries (PLOCAN).

Monitorant els efectes del nou delta làvic
El grup SARTI, vinculat a l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) treballa, des de fa anys, desenvolupant boies, anomenades WAVY Ocean drifters, amb més capacitat d'autonomia per poder registrar la temperatura i els corrents dels oceans el màxim temps possible. Ara, han aplicat aquesta tecnologia per avaluar l’impacte del volcà de La Palma a l’oceà. Joaquín del Río, investigador del SARTI i coordinador del projecte a la UPC, explica; “mitjançant els WAVYS, obtenim informació dels gradients de temperatura superficial i dels corrents marins de la zona. Aquesta informació ens permetrà validar i corregir els models de predicció de les corrents actuals, que s’han vist alterades a causa de la variació de la línia de costa i la batimetria de la zona degut al nou delta làvic. Els drifters segueixen “derivant” i enviant informació via satèl·lit mitjançant Argos.”

En col·laboració amb la Plataforma Oceànica de Canàries (PLOCAN), un total de vuit WAVY Ocean drifters es van llançar entre el 27 i 29 d’octubre a prop del delta de lava provocat per l’erupció del volcà Cumbre Vieja per analitzar l'efecte d'aquest esdeveniment sobre el comportament de les aigües poc profundes, recollint dades de la temperatura del mar, la circulació de l’aigua costanera i els patrons d’onatge. Dels vuit drifters desplegats, dos encara segueixen a l’aigua recollint informació i se’n pot fer el seguiment a través de l’aplicació MELOA Citizen Awareness, ja que envien la seva posició GPS via satel·lit. De fet, la tecnologia emprada a La Palma ja s’havia assajat en el marc del projecte europeu Multi-sensor Extra Light Oceanography Apparatus (MELOA).

Dades clau per avaluar els efectes de l’activitat volcànica
Monitoritzar i avaluar l’impacte de l’activitat del volcà Cumbre Vieja a l’ecosistema marítim de l’illa de La Palma amb el desplegament del Mòdul d’Instruments Genèrics (EGIM): aquest és l’objectiu de l’expedició liderada pel grup SARTI de la UPC i la Plataforma Oceànica de Canàries (PLOCAN), en col·laboració amb l’Observatorio Europeo Multidisciplinar para el estudio de Fondo Marino y la Columna de Agua (EMSO).

El Mòdul EGIM s’ha desenvolupat per garantir l’obtenció de dades, consistents, comparables i precises i a llarg termini, de diversos paràmetres oceànics: temperatura, salinitat, oxigen dissolt, acústica submarina, terbolesa, conductivitat, pressió i corrents. Així, l’expedició a l’illa de La Palma monitorarà durant els propers tres mesos aquestes variables a la Zona d’Especial Conservació (ZEC), anomenada ‘Franja marítima de Fuencaliente’, que cobreix una àrea de 7.055,25 hectàrees i recorre la costa de diferents municipis de la zona, per avaluar la influència de l’activitat volcànica a l’ecosistema. El projecte també està coordinat, a la UPC, per l’investigador Joaquín del Río.

Les dades recollides pels set sensors del dispositiu EGIM poden ser clau per analitzar la situació de la crisi a l’ecosistema marítim i poden ser un recurs important per a la comunitat científica i a les autoritats d’emergència que estan gestionant la crisi.