Elecció de representants per proveir les vacants del Claustre Universitari, de l'11 al 14 de desembre

El 27 de novembre s'ha iniciat la campanya electoral de les eleccions per cobrir 37 vacants de diversos sectors al Claustre Universitari de la UPC. Les votacions tindran lloc, per urna electrònica, de l’11 de desembre (a les 10 h) al 14 de desembre (a les 9.59 h).

30/11/2023

La campanya electoral de les eleccions de representants per proveir les vacants del Claustre Universitari de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC) té lloc del 27 de novembre al 10 de desembre. 

Durant aquest procés electoral s’han de renovar 37 representants dels diversos col·lectius: quatre del PDI doctor amb vinculació permanent (PDI-A); un del personal investigador en formació (PDI-B2); cinc del PDI no permanent doctor (PDI-B3); dos del personal docent i investigador no doctor (PDI-B4) i no inclòs en les classificacions PDI-B1 ni PDI-B2, i 25 de l’estudiantat. Les eleccions que tindran lloc per urna electrònica de l’11 de desembre (a partir de les 10 hores) fins al 14 de desembre (a les 9:59 h).

El Claustre Universitari és el màxim òrgan de representació de la comunitat universitària: debat les línies generals d'actuació de la Universitat, controla l’actuació dels òrgans de govern, direcció i gestió, i impulsa l’activitat normativa d’altres òrgans. Format per un màxim de 303 representants de la comunitat universitària, el Claustre Universitari té un mandat de quatre anys i les vacants produïdes entre els claustrals es cobreixen durant el primer quadrimestre de cada curs acadèmic.

Els resultats definitius dels i les representants electes es publicaran el 19 de desembre. Al web eleccionsclaustre.upc.edu es podran consultar els censos, la relació de candidatures, la proclamació dels resultats i qualsevol altra informació relacionada amb aquest procés electoral, així com de les principals fases del procés.

Dates destacades del calendari electoral:

 • 20 d’octubre: convocatòria d’eleccions
 • 27 d'octubre: publicació del cens electoral provisional
 • Del 30 d’octubre al 6 de novembre: reclamacions al cens provisional
 • 8 de novembre: publicació del cens definitiu
 • Del 9 al 16 (a les 9.59 h) de novembre: presentació de candidatures
 • 24 de novembre: publicació de la relació definitiva de les candidatures
 • Del 27 de novembre al 10 de desembre: campanya electoral
 • De l’11 de desembre (a les 10 h) al 14 de desembre (a les 9.59 h): votacions electròniques
 • 14 de desembre: proclamació provisional dels candidats i candidates electes
 • Del 15 al 18 de desembre: reclamacions a les candidatures provisionals
 • 19 de desembre: publicació dels resultats definitius