Resultats definitius de les eleccions per proveir les vacants del Claustre Universitari

Ja es poden consultar, al web eleccionsclaustre.upc.edu, els resultats definitius de les eleccions per cobrir 37 vacants de diversos sectors al Claustre Universitari de la UPC.

19/12/2023

El 19 de desembre van fer públics, al web eleccionsclaustre.upc.edu, els resultats provisionals de les eleccions per cobrir les vacants corresponents a representants de diversos sectors del Claustre Universitari de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC), que van tenir lloc de l’11 al 14 de desembre, per urna electrònica.

En concret, en aquests procés electoral calia renovar 37 representants: quatre del PDI doctor amb vinculació permanent (PDI-A); un del personal investigador en formació (PDI-B2); cinc del PDI no permanent doctor (PDI-B3); dos del personal docent i investigador no doctor (PDI-B4) i no inclòs en les classificacions PDI-B1 ni PDI-B2, i 25 de l’estudiantat

El Claustre Universitari és el màxim òrgan de representació de la comunitat universitària: debat les línies generals d'actuació de la Universitat, controla l’actuació dels òrgans de govern, direcció i gestió, i impulsa l’activitat normativa d’altres òrgans. Format per un màxim de 303 representants de la comunitat universitària, el Claustre Universitari té un mandat de quatre anys i les vacants produïdes entre els claustrals es cobreixen durant el primer quadrimestre de cada curs acadèmic.

Dates destacades del calendari electoral:

 • 20 d’octubre: convocatòria d’eleccions
 • 27 d'octubre: publicació del cens electoral provisional
 • Del 30 d’octubre al 6 de novembre: reclamacions al cens provisional
 • 8 de novembre: publicació del cens definitiu
 • Del 9 al 16 (a les 9.59 h) de novembre: presentació de candidatures
 • 24 de novembre: publicació de la relació definitiva de les candidatures
 • Del 27 de novembre al 10 de desembre: campanya electoral
 • De l’11 de desembre (a les 10 h) al 14 de desembre (a les 9.59 h): votacions electròniques
 • 14 de desembre: proclamació provisional dels candidats i candidates electes
 • Del 15 al 18 de desembre: reclamacions a les candidatures provisionals
 • 19 de desembre: publicació dels resultats definitius