Les candidatures de les eleccions per a la provisió de vacants del Claustre Universitari es poden presentar fins al 23 d'octubre, a les 9.59 h

+
Descarregar

Les votacions s'efecuaran a través de la Seu Electoral Electrònica, el web en que es publica la informació sobre aquest procés electoral

+
Descarregar

Les 52 vacants a escollir formen part de diversos col·lectius del PDI i de l'estudiantat

Sobre el Claustre Universitari

És el màxim òrgan de representació de la comunitat universitària: debat les línies generals d'actuació de la Universitat, controla l’actuació dels òrgans de govern, direcció i gestió, i impulsa l’activitat normativa d’altres òrgans. Format per un màxim de 303 representants de la comunitat universitària, el Claustre Universitari té un mandat de quatre anys i les vacants produïdes entre els claustrals es cobreixen durant el primer quadrimestre de cada curs acadèmic.

Del 7 al 12 de novembre tindran lloc les votacions, per urna electrònica, per escollir les 52 vacants dels representants dels diversos sectors al Claustre Universitari de la UPC. El termini per presentar les candidatures finalitza el 23 d’octubre a les 9.59 h. La informació sobre el procediment de com fer-ho està publicada a la Seu Electoral Electrònica.

22/10/2019

Dimarts, 1 d’octubre, es va fer pública la convocatòria de les eleccions per a la provisió de vacants dels membres del Claustre Universitari, de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC). que tindran lloc del 7 de novembre, a partir de les 10 hores, fins al 12 de novembre, a les 9.59 h, per urna electrònica.  


Durant aquest procés electoral s’han de renovar un total de 52 representants dels diversos col·lectius: 9 del PDI doctor amb vinculació permanent (PDI-A); 8 del Personal investigador en formació (PDI-B2); 14 del PDI permanent doctor (PDI-B3), 1 del PDI permanent no doctor (PDI-B4) i 20 de l’estudiantat.

Els resultats definitius dels i les representants electes es publicaran el 15 de novembre.

Al web de la Seu Electoral Electrònica es podran consultar els censos, la relació de candidatures, la proclamació dels resultats i qualsevol altra informació relacionada amb aquest procés electoral. Al web de la UPC també s’informarà de les principals fases del procés.

Dates destacades del calendari electoral

  • Dia 1 d’octubre: convocatòria d’eleccions

  • Dia 8 d'octubre: publicació del cens electoral provisional

  • Del 8 a l’11 d’octubre: reclamacions al cens provisional

  • Dia 17 d’octubre: publicació del cens definitiu

  • Del 18 (a les 10 h) al 23 d’octubre (a les 9.59 h): presentació de candidatures

  • Del 30 d’octubre al 6 de novembre: campanya electoral

  • Del 7 (a les 10 h) al 12 de novembre (a les 9.59 h): votacions electròniques

  • Dia 12 de novembre: proclamació provisionals dels candidats i candidates electes

  • Del 13 al 14 de novembre: reclamacions a les candidatures provisionals

  • Dia 15 de novembre: publicació dels resultats definitius