Resultats de les eleccions per a la provisió de vacants del Claustre Universitari

Resultats de les eleccions per a la provisió de vacants del Claustre Universitari
+
Descarregar

Les votacions s'han efecuat a través de la Seu Electoral Electrònica, el web on es publica la informació sobre aquest procés electoral

Resultats de les eleccions per a la provisió de vacants del Claustre Universitari
+
Descarregar

Les 52 vacants a escollir formen part de diversos col·lectius del PDI i de l'estudiantat

Sobre el Claustre Universitari

És el màxim òrgan de representació de la comunitat universitària: debat les línies generals d'actuació de la Universitat, controla l’actuació dels òrgans de govern, direcció i gestió, i impulsa l’activitat normativa d’altres òrgans. Format per un màxim de 303 representants de la comunitat universitària, el Claustre Universitari té un mandat de quatre anys i les vacants produïdes entre els claustrals es cobreixen durant el primer quadrimestre de cada curs acadèmic.

Ja es poden consultar, a la Seu Electoral Electrònica, els resultats definitius de les eleccions per a la provisió de vacants dels i les representants dels diversos sectors al Claustre Universitari de la UPC. Un cop finalitzat aquest procés electoral, s'han renovat 38 de les 52 vacants.

15/11/2019

El dia 15 de novembre s'ha fet pública la proclamació definitiva dels i les representants electes  per a la provisió de vacants dels membres del Claustre Universitari, de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC). El dia abans, 14 de novembre, va finalitzar el període per presentar reclamacions sobre la proclamació provisional de les candidatures electes. 


Les eleccions es van convocar, el dia 1 d'octubre, per renovar un total de 52 representants dels diversos col·lectius: 9 del PDI doctor amb vinculació permanent (PDI-A); 8 del Personal investigador en formació (PDI-B2); 14 del PDI permanent doctor (PDI-B3), 1 del PDI permanent no doctor (PDI-B4) i 20 de l’estudiantat.

Després de les votacions, que van tenir lloc del 7 al 12 de novembre, s'han renovat un total de 38 vacants. Tota la informació sobre aquest procés electoral, que finalitza ara, està disponible a la Seu Electoral Electrònica.

Dates destacades del calendari electoral

  • Dia 1 d’octubre: convocatòria d’eleccions

  • Dia 8 d'octubre: publicació del cens electoral provisional

  • Del 8 a l’11 d’octubre: reclamacions al cens provisional

  • Dia 17 d’octubre: publicació del cens definitiu

  • Del 18 (a les 10 h) al 23 d’octubre (a les 9.59 h): presentació de candidatures

  • Dia 30 d'octubre: publicació de les candidatures definitives i inici de la campanya electoral, que finalitza el dia 6 de novembre

  • Del 7 (a les 10 h) al 12 de novembre (a les 9.59 h): votacions electròniques

  • Dia 12 de novembre: proclamació provisional dels candidats i candidates electes

  • Del 13 al 14 de novembre: reclamacions a les candidatures provisionals

  • Dia 15 de novembre: publicació dels resultats definitius