Ramon Bragós i Marta Fransoy, i dues iniciatives de l’ETSAB i l’inLab FIB, premis UPC a la Qualitat en la Docència Universitària

Ramon Bragós i Marta Fransoy, i dues iniciatives de l’ETSAB i l’inLab FIB, premis UPC a la Qualitat en la Docència Universitària
+
Descarregar

Marta Fransoy i Ramon Bragós han estat guardonats amb els Premis UPC a la Qualitat en la Docència Universitària

Ramon Bragós i Marta Fransoy, i dues iniciatives de l’ETSAB i l’inLab FIB, premis UPC a la Qualitat en la Docència Universitària
+
Descarregar

El jurat ha acordat fer una menció honorífica, a títol pòstum, a la trajectòria docent de Joaquín Montón

Ramon Bragós i Marta Fransoy, i dues iniciatives de l’ETSAB i l’inLab FIB, premis UPC a la Qualitat en la Docència Universitària
+
Descarregar

Estudiantat que ha participat al Taller en Fusta Escala 1:1

Ramon Bragós i Marta Fransoy, i dues iniciatives de l’ETSAB i l’inLab FIB, premis UPC a la Qualitat en la Docència Universitària
+
Descarregar

Estudiants del Programa Talent de l’inLab FIB

El professor Ramon Bragós i la professora Marta Fransoy han estat distingits amb els Premis UPC a la Qualitat en la Docència Universitària per la seva trajectòria docent. El Premi a la iniciativa docent ha recaigut en un taller de construccions en fusta de l’ETSAB i en un programa de l’inLab FIB per captar el talent de l’estudiantat. També s’ha atorgat una menció honorífica a títol pòstum al professor de l’EPSEB Joaquín Montón Lecumberri i una menció especial a l’ICE.

01/06/2021

El Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) ha atorgat el 24è Premi UPC a la Qualitat en la Docència Universitària al professor Ramon Bragós Bardia, del Departament d’Enginyeria Electrònica, i a la professora Marta Fransoy Bel, del Departament d’Òptica i Optometria, pel valor dels seus models d’ensenyament, sempre abocats al servei de l’estudiantat, cadascún en el seu camp.

Del professor Ramon Bragós, que imparteix docència de grau a l'Escola Tècnica Superior de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB) i a la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB), i de màster universitari a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB), el jurat ha destacat el seu esforç per ensenyar l’enginyeria amb una visió d’aprenentatge multidisciplinari, amb aplicacions tant teòriques com pràctiques i professionalitzadores i emprenedores. Bragós ha publicat llibres sobre mètodes de docència, contribuint així a impulsar el prestigi de l’activitat docent entre els investigadors i investigadores de la Universitat.

De Marta Fransoy, professora a la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT), el jurat n’ha destacat la projecció docent que ha tingut com a òptica-optometrista: ha estat una pionera tant en aspectes metodològics, fent també de l’aprenentatge un servei, ha establert lligams entre el món acadèmic i l’empresarial en l’àmbit de la visió i la salut visual. També destaca l’exemplaritat de la seva dedicació a la docència, obtenint valoracions de satisfacció superiors a la mitjana, que la fan un referent en el seu camp professional.

El jurat també ha acordat fer una menció honorífica, a títol pòstum, a la trajectòria docent de Joaquín Montón Lecumberri, del Departament de Tecnologia de l’Arquitectura i docent a l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona (EPSEB), que va morir el juliol passat. De Montón, el jurat ha destacat la gran capacitat de comunicació, la qualitat humana, l’accessibilitat i la passió per la docència que desprenia, aspectes que el van portar a ser admirat com a mestre i mentor de docents joves.

Innovació en la construcció i impuls a l’empreneduria
Enguany, el Premi a la iniciativa docent ha recaigut en dos programes diferents que pertanyen als àmbits de l’arquitectura i l’enginyeria informàtica, respectivament. Aquests projectes destaquen perquè copsen l’interès tant de docents com d’estudiants i es basen en un aprenentatge d’ensenyar i d’aprendre fent, amb aplicacions directes al món professional.

Una de les iniciatives premiades és el Taller en Fusta Escala 1:1, impulsat per Queralt Garriga, Judit TabernaJorge Blasco i David Hernández, docents de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB). En el taller s'ha fet palès el lligam entre els estudis, la pràctica i la seva aplicació al món professional, amb activitats de construccions reals amb fusta, en què s’han integrat elements d’actualitat com la sostenibilitat, el reciclatge, la industrialització o la sistematització. La iniciativa, que ha implicat un equip transversal de professorat, ha comptat amb la col·laboració de Juhani Pallasmaa i Josep Bunyesc, arquitectes de prestigi internacional en el camp de la construcció amb fusta. El curs ha estat premiat per la Seoul Biennale of Architecture and Urbanism 2021, en què es va seleccionar un dels projectes resultants per construir-lo i exhibir-lo durant aquest any.

L’altra iniciativa guardonada és el Programa Talent de l’inLab FIB, liderat pel professor Ernest Teniente i la professora Maria Ribera Sancho, de la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB). El programa compta amb un equip format per docents de diferents departaments i també amb un equip de professionals del PAS de la facultat.

Es tracta d’una iniciativa docent complementària als estudis que està adreçada a l’estudiantat de grau, màster i doctorat de la Universitat, a fi d’impulsar la capacitat d’emprenedoria, creativitat i innovació. El programa combina l’actuació de tutors i tutores acadèmics com a lligam per a l’estudiantat participant amb els treballs de fi de grau, les pràctiques de màster o les tesis doctorals. La iniciativa, que incorpora anualment un centenar d’estudiants de grau, màster i doctorat, ha contribuït a la projecció dels estudis pel que fa als àmbits de la innovació, la transferència de tecnologia i el reconeixement social. El programa té un gran reconeixement entre empreses i institucions externes a la Universitat, i ha obtingut els segells de qualitat Tecnio i ISO9001.

Reconeguda la trajectòria de l’ICE
El jurat ha acordat fer una menció especial a la trajectòria de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE), per la tasca i l’esforç fets durant l’últim any, en què la pandèmia ha generat una situació de canvi docent abrupte. L’ICE ha contribuït al suport i la millora contínua de la docència, acompanyant al professorat i als centres en el pas sobtat i temporal a la docència no presencial.

Candidatures a la distinció Jaume Vicens Vives

El jurat dels Premis UPC a la Qualitat en la Docència Universitària ha acordat presentar dues de les candidatures seleccionades a la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat universitària que atorga la Generalitat de Catalunya. En la modalitat individual, presentarà la iniciativa del professor Ramon Bragós, mentre que en la modalitat col·lectiva es presentarà la iniciativa Taller en Fusta Escala 1:1.