En marxa la renovació d’equipament TIC per al PDI

La UPC ha destinat un milió d’euros a l’adquisició de 1.460 equips informàtics −entre ordinadors de sobretaula i portàtils, tauletes i equips de videoconferència individuals−, que es distribuiran el proper mes de febrer entre les diferents unitats. La mesura s’emmarca en el Pla TIC 2020 per a la renovació d’equipament informàtic de PDI funcionari o laboral.

18/12/2020

El Consell de Govern de la UPC va aprovar el 8 d’octubre la convocatòria d’equipament TIC per al PDI 2020, que destina un milió d’euros de l’exercici pressupostari del 2020 a finançar la renovació d’equips informàtics (ordinadors i portàtils) del Personal Docent i Investigador (PDI) amb dedicació a temps complet, i d’equipament bàsic (tauletes) al PDI a temps parcial, així com a dotar de kits de videoconferència tots els departaments.

En aquest context, la UPC ha iniciat el procés de compra de 187 PCs, 289 ordinadors portàtils, 66 Mac’s, 499 tauletes, 413 kits de videoconferència individuals (webcam i auriculars), 6 webcam i 4 auriculars, que es distribuiran entre 32 unitats acadèmiques durant el mes de febrer de 2021.

Dels pressupost total, 750.000 euros estan destinats a proveir d’equips informàtics per al lloc de treball al 33% del PDI a temps complet; 200.000 euros per dotar de tauletes al 48% del PDI a temps parcial, i 50.000 euros per a equips de videoconferència individuals.

Equipament per a PDI a temps complet
Tal com estableix la convocatòria, els equips assignats a PDI funcionari o laboral a temps complet, seran de tres tipus:

  • Una estació de treball homologada per la UPC amb Windows o Linux.
  • Un portàtil homologat per la UPC amb Windows o Linux.
  • Un equip amb sistema operatiu Mac OS o IOS.

El preu de licitació d’aquestes opcions és de 1.478 euros (IVA inclòs). La informació detallada de les estacions de treball i els portàtils homologats per la UPC es pot consultar al web de Serveis TIC.

Equipament per a PDI a temps parcial
En els cas dels equips destinats al PDI, funcionari o laboral, amb dedicació a temps parcial, seran tauletes amb unes especificacions tècniques mínimes. Aquest equipament tindrà un preu de licitació de 300 euros (IVA inclòs) i la informació sobre l’homologació també està disponible al web de Serveis TIC.

Els requisits de la convocatòria estableixen que la contractació de l’equipament es fa de forma centralitzada i cal registrar cada equip (els monitors per separat) al sistema d’informació EquipsTIC: https://equipstic.upc.edu/equipstic. Aquest registre servirà per gestionar la prestació de serveis de garantia i la reparació, així com per planificar la renovació periòdica del equips en funció de la vida útil de cada element, especificada també dins la convocatòria.

Distribució de l’equipament per unitats i import de licitació
En la taula següent s’especifiquen els equips per al PDI a temps complet, el PDI a temps parcial, els kits de vidoconferència i l’import de licitació de l’equipament previst per a cada unitat.
En la taula següent s'especifica la distribució dels diferents equips per unitats.La distribució el mes de febrer permetrà al PDI iniciar el segon quadrimestre de curs estrenant equips.