En marxa Looming Factory, una aliança estratègica liderada per la UPC per explorar noves tecnologies en la Indústria 4.0

Grups de recerca de la UPC que integren Looming Factory

 • Grup de recerca en Accionaments Electrònics i Aplicacions Industrials (MCIA)
 • Disseny i Avaluació de Xarxes i Serveis de Banda Ampla (BAMPLA)
 • Centre de Disseny d'Equips Industrials-Dinàmica de Màquines (CDEI-DM)
 • Centre d'Estudis Tecnològics per a l'Atenció a la Dependència i la Vida Autònoma (CETpD)
 • Grup de Recerca en Circuits i Sistemes de Comunicació (CIRCUIT)
 • Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA)
 • Centre Tecnològic de la Transferència de Calor (CTTC)
 • Intelligent Data Science and Artificial Intelligence Research Center (IDEAI-UPC)
 • Laboratori d'Enginyeria Acústica i Mecànica (LEAM)
 • Sistemes Avançats de Control (SAC)
 • Visió Artificial i Sistemes Intel·ligents (VIS)

Looming Factory és una de les dues agrupacions liderades per la UPC en el marc d’un programa de tecnologies emergents de la Generalitat de Catalunya. L’aliança, formada per una vintena de centres i institucions de recerca, arranca amb el repte d’aplicar els avenços de la intel·ligència artificial i les tecnologies de la informació i les comunicacions al sector industrial.

15/09/2020

El Centre de Recerca en Control de Moviment i Aplicacions Industrials (MCIA) de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), que dirigeix l’investigador Luis Romeral, és l’entitat que coordina Looming Factory, la nova aliança liderada per la Universitat que agrupa 10 centres de recerca més de la UPC, vuit institucions de recerca catalanes i un consell assessor d’empreses del sector.

Els reptes de l’agrupació giren al voltant de la digitalització i la transferència cap a entorns virtuals, la integració de dades, la hibridació ciber-física i la integració de tecnologies al núvol, així com l‘optimització econòmica i energètica. Tot plegat, a través d’actuacions concretes com la monitorització de sistemes, la gestió de dades, la indústria connectada, els robots col·laboratius o les eines d’aprenentatge, unes accions encaminades a incrementar els resultats de producció i, a la vegada, reduir els consums energètics i els temps i tasques de manteniment.

Quatre projectes clau
Looming Factory s’orienta a accelerar l’arribada de la Indústria 4.0, un nou model caracteritzat per la interconnexió entre màquines i la integració operacional dels treballadors i treballadores amb l’entorn productiu. Per aconseguir-ho, les entitats i empreses de l’agrupació col·laboren al voltant de quatre iniciatives: Smart Factory, centrada en el desenvolupament d’algoritmes de monitorització avançada; Connected Factory, per desenvolupar sistemes de comunicacions; Robots on Factory, que tracta la col·laboració i l’ús compartit de l’espai de treball per part de persones i robots, i Factories of the Future, que se centra en la fabricació d’una planta pilot de fabricació digital on es puguin mostrar les tecnologies desenvolupades pels projectes.

En aquest sentit, l’agrupació compta amb un consell assessor integrat per diverses empreses i altres agents d’interès, que ajudaran els investigadors a conèixer de primera mà les necessitats i la situació del sector, i que donaran sortida a les tecnologies i altres innovacions que s’hi generin.

Finançament europeu
El projecte Looming Factory compta amb un cofinançament de 2 milions d’euros del Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea, en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

En el marc d’aquest programa europeu i de l'estratègia d’R+I per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT), la Generalitat de Catalunya ha impulsat nou aliances estratègiques d’entitats per impulsar la valorització i la transferència de resultats de la recerca, sis d’elles participades per la UPC, que, a més de Looming Factory, lidera l’agrupació BASE3D, dedicada a les manufactures additives (impressió 3D).

Altres institucions beneficiàries del projecte són la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la Universitat de Barcelona (UB), el Leitat Technological Center, el Centre Tecnològic de Catalunya (Eurecat), el Centre de Visió per Computador (CVC), el Centre de Recerca d’Internet (i2Cat) i el CIM UPC.

Tret de sortida de Looming Factory
La primera reunió d’inici del projecte Looming Factory va tenir lloc el 14 de juliol, en format virtual i va comptar amb la benvinguda institucional del rector de la UPC, Francesc Torres, i de la directora general de Planificació en l’Àmbit d’Universitats i Recerca, Mercè Chacón. L’investigador Luis Romeral, coordinador de l’agrupació, va fer la presentació de l’aliança i va donar pas als projectes que es posen en marxa, i que van ser presentats pels investigadors Vicenç Puig, David Remondo, Cecilio Angulo, Francesc Sabaté i Arnau Fatjó.