Resultats definitius de l'elecció de representants de les vacants del Claustre Universitari

Ja es poden consultar, al web eleccionsclaustre.upc.edu, els resultats definitius de les votacions per escollir els representants de les 37 vacants de diversos sectors al Claustre Universitari de la UPC.

01/12/2022

L'1 de desembre s'ha publicat, al web de les eleccions, els resultats definitus de les votacions efectuades del 23 al 28 de novembre, per urna electrònica, per escollir els representants de les 37 vacants de diversos sectors al Claustre Universitari de la Universitat Politècnica de Catalunya- BarcelonaTech (UPC).

Durant aquest procés electoral s’havien de renovar un total de 37 representants de diversos col·lectius: cinc del PDI doctor amb vinculació permanent (PDI-A); un del professorat associat (PDI-B1); dos del personal investigador en formació (PDI-B2), set del PDI no permanent doctor (PDI-B3) i 22 de l’estudiantat.

La convocatòria de les eleccions de representants per proveir les vacants del Claustre Universitari de la UPC 2022, es va fer pública el 13 d'octubre.

El Claustre Universitari és el màxim òrgan de representació de la comunitat universitària: debat les línies generals d'actuació de la Universitat, controla l’actuació dels òrgans de govern, direcció i gestió, i impulsa l’activitat normativa d’altres òrgans. Format per un màxim de 303 representants de la comunitat universitària, el Claustre Universitari té un mandat de quatre anys i les vacants produïdes entre els claustrals es cobreixen durant el primer quadrimestre de cada curs acadèmic.

Dates destacades del calendari electoral:

 • 13 d’octubre: convocatòria d’eleccions
 • 20 d'octubre: publicació del cens electoral provisional
 • Del 21 al 25 d’octubre: reclamacions al cens provisional
 • 2 de novembre: publicació del cens definitiu
 • Del 3 al 8 (a les 9.59 h) de novembre: presentació de candidatures
 • 15 de novembre: proclamació definitiva de les candidatures
 • Del 16 al 22 de novembre: campanya electoral
 • Del 23 (a les 10 h) al 28 de novembre (a les 9.59 h): votacions electròniques
 • 28 de novembre: proclamació resultats provisionals dels candidats i les candidates electes
 • Del 29 al 30 de novembre: reclamacions a les candidatures provisionals
 • 1 de desembre: publicació dels resultats definitius