Es dissenya el ‘Pla Impulsor del Compromís Social' de la UPC

Es dissenya el ‘Pla Impulsor del Compromís Social' de la UPC
+
Descarregar

El Pla s'estructura en cinc línies d'actuació

Fites clau del compromís social a la UPC

Al llarg de les tres últimes dècades, la Universitat ha dissenyat i posat en marxa un seguit de polítiques, programes i/o plans sectorials vinculats a desplegar les dimensions de la responsabilitat social, així com d’unitats responsables per impulsar-les o coordinar-les.

Diverses fites han marcat la trajectòria de la UPC en aquest àmbit, des de la creació el 1992 del Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD) fins a la posada en marxa del Vicerectorat de Responsabilitat Social i Igualtat el 2019 i el disseny de l’Estratègia d’acció climàtica  el 2020. Entre moltes d’altres accions, el 2011 es van  formular les línies  clau  d’una  política de responsabilitat social de la UPC i es van aprovar un conjunt de línies d’actuació; el 2015 es va iniciar el Pla UPC 2020 de Sostenibilitat Energètica, i el 2016 es va aprovar el III Pla d’Igualtat de gènere de la UPC 2016-2020.

La UPC ha dissenyat el ‘Pla Impulsor del Compromís Social: Canvia el món amb la UPC’, un document que aglutina i reforça els plans sectorials que la Universitat desenvolupa des de fa anys en matèria de responsabilitat social. El Pla, presentat al Consell de Govern del 12 de novembre, és fruit d’un procés participatiu i recull les aportacions de més de 150 persones de dins i fora de la comunitat universitària.

26/11/2020

El ‘Pla Impulsor del Compromís Social: Canvia el món amb la UPC’,  presentat per la vicerectora de Responsabilitat Social i Igualtat de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), Gemma Fargas Ribas, en la reunió del Consell de Govern del 12 de novembre, s’emmarca dins del Pla d’actuacions (2018-2021) i respon a la voluntat de donar un nou impuls al compromís de la Universitat per exercir la pròpia responsabilitat social en totes les activitats universitàries, i poder donar una resposta àgil a les noves necessitats socials. Aquest compromís, de fet, es recull als Estatuts de la institució i des de fa anys es desenvolupa a partir d’activitats molt diverses en àrees com la cooperació per al desenvolupament, la sostenibilitat o la igualtat.

El Consell de Direcció, conscient de la funció que té la UPC com a universitat pública per contribuir al benestar social de la comunitat, l’entorn i el món global, posarà en pràctica aquest Pla per amplificar i reforçar les polítiques, programes i plans sectorials que s’han anat desenvolupant al llarg dels anys entorn a les diferents dimensions de la responsabilitat social.Estructura del Pla Impulsor del Compromís Social

El Pla s’estructura en 4 eixos impulsors, com a catalitzadors de l’activitat de les diverses polítiques sectorials: escoltar les necessitats socials –es desenvoluparan nous canals i s’articularan mecanismes de resposta i compromís–, connectar i acompanyar la comunitat UPC –es promourà la col·laboració en xarxa a la comunitat UPC i el seu entorn per a l’innovació social–, reconèixer el treball dels equips i les persones que activen i desenvolupen iniciatives de responsabilitat social universitària, i visibilitzar l’activitat de responsabilitat social de la comunitat UPC, fer-ne seguiment i mesurar-ne l’impacte.Eixos impulsors del Pla


Per als propers tres anys, el Pla preveu desplegar 5 línies d’actuació, amb l’objectiu impulsar l’impacte social de la UPC: articular espais de co-creació amb la societat; oferir a l’estudiantat oportunitats d’aprenentatge transformador; acompanyar i articular els membres de la comunitat UPC en la seva implicació per al compromís social; assegurar la incorporació de la perspectiva del compromís social i els Objectius de Desenvolupament Sostenible en la formació de l’estudiantat, i fer visible l’impacte social de la UPC.

El disseny d’aquest Pla, traçat conjuntament amb un equip transversal de treball format per persones representants dels diferents col·lectius de la comunitat UPC i el Gabinet d’Innovació i Comunitat, s’ha obert a la participació tant a nivell intern com a altres universitats, entitats, empreses i organitzacions de l’entorn.