El programa ‘Et mirem als ulls’ ha atès la salut visual de 1.400 nens i nenes en situació de vulnerabilitat de Barcelona

El programa ‘Et mirem als ulls’ ha atès la salut visual de 1.400 nens i nenes en situació de vulnerabilitat de Barcelona
+
Descarregar

El programa 'Et mirem als ulls' ha atès la salut visual de 1.400 menors en situació de vulnerabilitat de Barcelona

La iniciativa ‘Et mirem als ulls’, en la qual participa el Centre Universitari de la Visió (CUV) de la UPC, ha proporcionat al llarg dels dos anys de trajectòria 550 ulleres gratuïtes, ha posat en marxa 17 teràpies visuals i ha derivat 17 casos a l’oftalmòleg. Les revisions visuals s’han realitzat en 25 Centres Oberts de Catalunya de l’àrea metropolitana de Barcelona, a càrrec d’estudiants voluntaris de la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT).

23/10/2018

El projecte social ‘Et mirem als ulls’ per millorar la salut visual dels nens i nenes en situació de vulnerabilitat de Catalunya, impulsat per la Fundació Etnia Barcelona i que compta amb la col·laboració del Centre Universitari de la Visió (CUV) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Vision For Life d'Essilor i l’Associació Catalana d’Optometria i Teràpia Visual (ACOTV), celebra el seu segon aniversari. La iniciativa es vehicula a través de la xarxa dels Centres Oberts de Catalunya, on estudiants voluntaris de la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT) de la UPC i  optometristes també voluntaris, alguns d’ells professionals especialitzats en teràpia visual membres de l'ACOTV, realitzen revisions visuals a nens i nenes després de l'horari escolar. Quan el diagnòstic ho prescriu, el programa facilita, als nens i nenes que ho necessiten, ulleres graduades que la xarxa d'òptiques solidàries que col·laboren en el projecte  s'encarrega del muntar i de lliurar als menors.

En la presentació dels resultats dels dos anys de treball de la iniciativa, el 23 d’octubre, a Barcelona, hi han participat Aitana Modolell, directora de la Fundació Etnia Barcelona; Hugo Velasco, responsable de Visión for Life de Essilor Espanya; Núria Tomàs, directora del Centre Universitari de la Visió (CUV) de la UPC, i Ignasi Sagalés, responsable del Centre Obert AEIRAVAL.

Un programa integral i singular a tot l’Estat
En paraules d’Aitana Modolell, directora de la Fundació Etnia Barcelona, “l’objectiu final del programa no només és facilitar ulleres a qui ho necessita, sinó abordar la cura de la salut visual dels menors en situació de vulnerabilitat als que atenem amb un enfoc salut visual integral”. I és que gràcies a la iniciativa ‘Et mirem als ulls’, a més de lliurar 550 ulleres a nens i nenes de l’àrea metropolitana de Barcelona, també s’han iniciat 17 teràpies visuals realitzades per optometristes socis de l’ACOTV i s’han derivat 17 casos a oftalmòlegs de l’Institut de Microcirurgia Ocular (IMO) després de realitzar casi 1.400 cribratges visuals durant els dos anys de trajectòria. El 31% dels menors que s’han atès a través del programa mai s’havia revisat la vista i la mitjana d’edat dels pacients és de 9 anys.

És, per tant, un projecte de gran valor tant des del punt de vista social com sanitari i esdevé singular a l’Estat perquè integra la cura i la prevenció de la salut, la responsabilitat social corporativa, la participació de centres assistencials públics i l’aprenentatge servei a càrrec d’estudiants voluntaris de la UPC, tot enfocat a vetllar per la salut visual dels nens i nenes en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social de Barcelona. Segons Núria Tomàs, directora del CUV de la UPC, “aquest projecte entronca directament amb l’esperit de servei del CUV i de la Facultat d’Òptica i Optometria envers la societat, i és una extensió de la tasca habitual del centre. És per això que la col·laboració amb Etnia ha sorgit de manera natural”.
 
Hugo Velasco, responsable de Vision for Life d'Essilor Espanya explica que “des d’Essilor volem seguir impulsant aquest tipus d'iniciatives per eradicar entre tots la mala visió en el món. La nostra tasca és treballar cada dia per millorar vides millorant la visió”, matisa.


Els agents del programa

Etnia Barcelona Foundation és el projecte solidari de la marca d’ulleres independent Etnia Barcelona. La Fundació neix per millorar la salut visual i millorar la qualitat de vida de nens i nenes que no tenen accés a l'atenció òptica per manca de recursos.

Vision for Life d'Essilor és un programa filantròpic que busca accelerar les iniciatives dirigides a reduir la visió deficient a través de la sensibilització, capacitació i creació d'infraestructures bàsiques de cura de la visió. Aquest programa pertany a Essilor i està dins de la seva política de Responsabilitat Social Corporativa. La missió d’Essilor és "millorar vides millorant la visió".

El Centre Universitari de la Visió (CUV) de la UPC és la clínica universitària de la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT) on els estudiants adquireixen i desenvolupen la seva formació clínica en el marc de l'acció social del centre, sota la supervisió dels seus professors, gràcies a acords de col·laboració amb els serveis socials de municipis, fundacions i entitats del tercer sector de Catalunya. Aquestes entitats deriven al CUV usuaris i usuàries als quals es revisa la salut visual i se'ls facilita un sistema de compensació (habitualment ulleres), en cas que sigui necessari, a través d’un ampli programa d’aprenentatge servei.

Els Centres Oberts de Catalunya són serveis diürns que realitzen una tasca preventiva, fora de l'horari escolar, i donen suport, estimulen i potencien l'estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l'adquisició d'aprenentatges bàsics i l'esbarjo, a més de compensar les deficiències socioeducatives de les persones. Un dels objectius més importants dels Centres Oberts de Catalunya és proporcionar atenció als menors en situació de risc, afavorint el seu desenvolupament personal, la integració social i l'adquisició d'aprenentatges, per prevenir i evitar el deteriorament de les situacions de risc i compensar els dèficits socioeducatius que han patit. La major part d’aquests centres estan finançats per ajuntaments i també per entitats de l'anomenat tercer sector o per entitats privades amb programes de responsabilitat social corporativa, com Etnia Barcelona i Vision for Life d'Essilor.

La col·laboració de l’ACOTV al projecte social és a través dels socis d’aquesta associació, optometristes especialitzats en teràpia visual, que detecten aquells infants que podrien millorar el seu rendiment visual amb l’aplicació d’un tractament. Així mateix, hi participen els estudiants del cicle formatiu de grau superior d’òptica d’ullera de l’Institut Joan Brossa de Barcelona, encarregats de muntar les ulleres, amb la qual cosa s’incideix en el vessant d’aprenentatge servei que inspira aquest projecte.