Fins a l’1 de juliol, obert el període de preinscripció per estudiar un grau a la UPC

L'estudiantat que vol accedir al primer curs d'un estudi de grau de la UPC –i de la resta d’universitats públiques catalanes– ha de realitzar, fins a l’1 de juliol, la preinscripció universitària. L’assignació de places tindrà lloc el 13 de juliol i la matrícula d’aquest primera assignació es farà del 15 al 20 de juliol.

30/06/2022

La preinscripció universitària s'ha de formalitzar a través del Portal d'Accés a la universitati cal indicar, en el formulari de preinscripció, fins a un màxim de vuit opcions, quins estudis i en quin centre es volen cursar, per ordre de preferència. Els codis de preinscripció dels graus que ofereix la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) es poden consultar a l'apartat Preinscripció del web.  

L’assignació de places tindrà lloc el 13 de juliol i es publicarà al Portal d’Accés a la Universitat. Els estudiants i les estudiants assignats en primera preferència han de matricular-se a la UPC en la data i hora que se'ls assigni, que serà del 15 al 20 de juliol. En cas de no matricular-se, es perdrà la plaça assignada.

Si en aquesta primera assignació s’ha obtingut plaça de la segona a la vuitena preferència, hi ha dues opcions: esperar a la segona assignació de places del 25 de juliol (si es decideix esperar, no es perd la plaça assignada) o acceptar l'opció assignada realitzant el tràmit d’assignació definitiva, que es pot fer del 14 al 18 de juliol. Aquest estudiantat s’ha de matricular el 20 de juliol i és també imprescindible formalitzar la matrícula per no perdre la plaça assignada. 

Tota la informació sobre el procediment de matrícula als graus UPC es pot trobar a l'apartat Matrícula de la pàgina web. 

Vídeo  amb les instruccions per formalitzar la matrícula a la UPC:

Dates clau en el procés de preinscripció – convocatòria juny 2022:

 • Del 7 de juny a l'1 de juliol (ambdós inclosos): Termini preinscripció universitària
 • 13 de juliol: Publicació de la 1a assignació
 • Del 14 al 18 de juliol (ambdós inclosos): Tràmit d'assignació definitiva
 • Del 15 al 20 de juliol: Matrícula de la 1a assignació
 • 19 de juliol: Publicació de reclamacions que entren en primera preferència i tràmit d’assignació definitiva
 • 20 de juliol: Publicació de reclamacions i assignació definitiva
 • 25 de juliol: Publicació de la segona assignació de places
 • Del 25 de juliol al 26 d'agost: Tràmit ‘Continuar el procés de reassignació de places’
 • Del 26 al 28 de juliol: Matrícula de la segona assignació de places

Tota la informació sobre el procés de preinscripció es pot trobar a l'apartat Preinscripció de la pàgina web de la UPC. 

Nous preus per als estudis de grau i màster
Ja s'han publicat els preus públics universitaris per al curs 2022-2023, que impliquen una rebaixa del cost dels estudis a les universitats públiques catalanes:

 • Per als graus amb un coeficient B: 18,46 euros / crèdit
 • Per als màsters que habiliten per exercir una professió: 18,46 euros / crèdit
 • Per a la resta de màsters oficials: 27,67 euros / crèdit

Compromís d’integritat acadèmica
Com a novetat per a aquest curs, quan l’estudiant hagi de fer la matrícula a través de l’e-Secretaria, haurà de llegir i acceptar el compromís d’integritat acadèmica, abans de poder iniciar el procés de matriculació. El compromís, que té una vigència d’un curs acadèmic, inclou l’acceptació d’una sèrie de valors ètics que impliquen no plagiar, no cometre frau i actuar amb honradesa, així com respectar les mesures de protecció de la salut implantades a la UPC.