Gemma Fargas Ribas, vicerectora de Responsabilitat Social i Igualtat

La professora i investigadora Gemma Fargas Ribas és, des del dia 8 de març, la nova vicerectora de Responsabilitat Social i Igualtat de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC).

11/03/2019

Doctora en Ciència i Enginyeria de Materials per la UPC i llicenciada en Química per la Universitat de Barcelona, Gemma Fargas Ribas (Manresa, 1973) ha pres possessió del càrrec de vicerectora de Responsabilitat Social i Igualtat el 8 de març, coincidint amb la commemoració del Dia Internacional de les Dones.

Com a responsable d’aquest nou vicerectorat, Gemma Fargas Ribas assumeix les funcions derivades dels àmbits de la igualtat de gènere, com ara la política de gènere de l’estudiantat (en coordinació amb el vicerectorat d'Estudiantat i Docència); de la responsabilitat social corporativa i de la inclusió de persones amb diverses capacitats en les activitats que es desenvolupen en la Universitat (també en coordinació amb el vicerectorat d’Estudiantat i Docència). Entre les seves responsabilitats també estan la política de sostenibilitat i el Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD)

Vinculada a la UPC des de 1999, Gemma Fargas Ribas ha estat, des de l‘any 2017 fins al febrer de 2019, sotsdirectora de Mobilitat, Empresa i Promoció de l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) i, anteriorment, durant el període 2015-2017, sotsdirectora de Recerca, Empresa, Transferència i Mobilitat a l’anterior Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB, actualment EEBE).

En l’àmbit docent, és professora agregada del Departament de Ciència del Materials i Enginyeria Metal·lúrgica al Campus Diagonal-Besòs. És coordinadora d’assignatures de grau i màster de l’EEBE i del programa de màster universitari Erasmus Mundus en Ciència i Enginyeria de Materials Avançats (AMASE, Erasmus Mundus master's degree in Advanced Materials Science and Engineering).

Com a investigadora, forma part del grup de recerca Centre d'Integritat Estructural, Micromecànica i Fiabilitat dels Materials (CIEFMA) de la UPC, així com del Centre de Recerca en Ciència i Enginyeria Multiescala de Barcelona.

La seva activitat se centra en l’estudi de la correlació entre microestructura i propietats mecàniques, i a la resistència a la corrosió i el desgast d’acers inoxidables avançats, materials ceràmics amb base de zircònia i materials compostos de matriu inorgànica.

És autora o coautora de 47 articles en revistes indexades i 64 publicacions en congressos nacionals i internacionals. Des del setembre de 2017 és coordinadora per part de la UPC del projecte europeu Additive Manufacturing Initiative for Transnational Innovation in Europe (AMITIE).