La UPC defineix la seva missió i visió

La UPC posa en marxa un procés col·lectiu intern per definir la missió i la visió de la Universitat, en el marc de Galàxia Aprenentatge. Aquest procés forma part, per tant, del projecte per repensar l’experiència d’aprenentatge de l'estudiantat a la Universitat.

01/02/2023

La primera fase de Galàxia Aprenentatge, tal com es va presentar al Claustre el 7 d’octubre, consisteix a definir la missió docent de la Universitat Politècncia de Catalunya - BarcelonaTech (UPC). Per fer-ho, un grup de treball sorgit del Consell de Govern, posa a l’abast de la comunitat universitària de la UPC una proposta de missió i visió per tal que tots els col·lectius hi puguin fer aportacions i comentaris.

Les aportacions es poden fer, mitjançant una eina de participació disponible fins al 9 de febrer. El 13 de febrer el grup de treball es tornarà a reunir per valorar les propostes rebudes i incorporar-les al text definitiu, que es presentarà al Consell de Govern el 21 de febrer. Aquest procés de reflexió i debat ha de servir per recollir l’opinió de la comunitat sobre la missió i visió de la UPC, amb caràcter general, però també recollint l’objectiu docent. Aquest seria el primer pas de Galàxia Aprenentatge, un procés per repensar l’aprenentatge a la Universitat i, en definitiva, conduir a desenvolupar un nou model docent, amb tres objectius: millorar l’aprenentatge, l’experiència i el grau de satisfacció, així com el rendiment acadèmic de l’estudiantat, i disminuir la taxa d’abandonament.