La UPC entra a formar part del patronat de la Fundació EURECAT

La UPC entrarà a formar part del patronat de la Fundació EURECAT, centre tecnològic proveïdor de solucions tecnològiques per a les empreses, la qual cosa permetrà enfortir la cooperació i posicionar millor els centres de recerca i de transferència de coneixement de la Universitat davant del teixit empresarial de Catalunya.

18/12/2018

El Consell de Govern de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) reunit l’11 de desembre va acordar que la UPC acceptés la invitació de la Fundació EURECAT d’entrar a formar part del seu patronat. Aquesta invitació és el resultat del procés de fusió per absorció, per part de la Fundació EURECAT, de la Fundació Centre Tecnològic de Manresa (CTM), de la que la Universitat n’era membre fundador, arran dels acords adoptats pels respectius patronats i de l’acord aprovat pel Consell de Govern el 24 d’octubre. L’entrada de la UPC al patronat de la Fundació EURECAT permetrà que la UPC, mitjançant el seu Centre d’Innovació i Tecnologia (CIT-UPC), que aplega els centres de recerca i tecnològics de la Universitat, reforci els seus lligams i vies de col·laboració amb el teixit empresarial del país aportant la innovació i la transferència de tecnologia resultant de la seva activitat de recerca.

EURECAT proveeix solucions tecnològiques a les empreses, especialment les dels àmbits de l’alimentació, l’energia i recursos, el disseny, la mobilitat sostenible, la salut, la cultura i el sistemes industrials. El patronat d’aquesta Fundació està format per representants de diverses empreses i institucions en diferents sectors econòmics catalans.