La UPC implanta exempcions docents després d’una baixa maternal, per intensificar la dedicació a la recerca

La UPC posa en marxa el Programa d’exempcions docents durant un quadrimestre per a la intensificació en la recerca després d’un permís maternal del Personal Docent i Investigador (PDI), amb l’objectiu que recuperin la trajectòria prèvia de recerca.

24/05/2018

D’acord amb el programa, aprovat pel Consell de Govern de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) en la sessió del 17 de maig, a partir d’ara el personal docent i investigador podrà disposar d’un quadrimestre de dedicació exclusiva a la recerca, reduint així la docència, en els tres anys posteriors d'haver gaudit d'un permís maternal, ja sigui per maternitat biològica, gestació per substitució, adopció o acolliment, d’una durada igual o superior a 12 setmanes.

La UPC és una de les primeres universitats a Espanya a adoptar una mesura com aquesta, que s’inspira en les que apliquen institucions com ara l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne, de Suïssa. L’objectiu és pal·liar les dificultats que té el PDI per mantenir un nivell alt en la seva activitat de recerca després de gaudir de la baixa maternal. Unes dificultats que poden repercutir en l’estabilització i la promoció de la carrera acadèmica i que incideixen en molts aspectes professionals donant lloc a un autèntic sostre de vidre. Haver de compatibilitzar docència i recerca després de la baixa maternal constitueix, habitualment, una barrera a l’hora de fer activitats que impliquen desplaçaments, com ara l’assistència a congressos, les estades de recerca o la capacitat d’impartir conferències convidades. També afecta el manteniment d’una activitat continuada en projectes de recerca; en l’elaboració d’articles, de patents, de tesis doctorals o en la direcció de treballs de fi de màster. Igualment, repercuteix en la possibilitat d’assolir càrrecs de responsabilitat i de gestió de la recerca i en la capacitat de proporcionar visibilitat a la recerca que han fet les dones durant la seva carrera.
 
El programa s’impulsa en el marc del III Pla d’Igualtat (2006-2020) de la UPC i, concretament, en les accions del grup de treball Sostre de Vidre, així com en l’obligació de la Universitat de donar suport i promoure l’activitat investigadora del PDI.

L’exempció docent té una durada mínima de tres mesos i màxima d’un quadrimestre acadèmic, i es començarà a implantar a partir del setembre vinent. La poden sol·licitar el PDI permanent, el professorat agregat amb contracte d’interinitat, el professorat lector i el personal investigador dels programes Ramón y Cajal i Beatriz Galindo, que hagin finalitzat el permís maternal en els tres anys anteriors a la data de sol·licitud de l’exempció. Les persones que ho sol·licitin han d’haver tingut una activitat de recerca significativa prèvia al permís maternal i no haver obtingut una exempció de docència en convocatòries prèvies a la posada en marxa del programa.