La UPC millora el seu rendiment, segons el rànquing CYD

En la cinquena edició del rànquing CYD, que s’ha fet pública el 9 de maig, la UPC millora en cinc indicadors, en la valoració global institucional, es manté en 28 i no baixa en cap. La Universitat està ben valorada, especialment, en orientació internacional, desenvolupament regional, recerca i transferència del coneixement

10/05/2018

El rànquing CYD, elaborat per la Fundación CYD, caracteritza les institucions estatals a nivell global i per àmbits. En l’edició del 2018, cap dels àmbits incorporats o actualitzats pertanyen a les àrees d’expertesa de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i és per això que enguany la Universitat només ha vist actualitzats els resultats a nivell institucional. El rànquing CYD utilitza una bateria d’indicadors agrupats en cinc grans àrees: ensenyament i aprenentatge, recerca, transferència del coneixement, orientació internacional i contribució al desenvolupament regional.

Els resultats de les institucions s'agrupen en tres grans grups, en funció de la seva posició respecte la distribució global: rendiment alt, rendiment mig i rendiment baix. Els àmbits en els que la UPC obté un major percentatge de valoracions de rendiment alt són els d'orientació internacional, desenvolupament regional, recerca i tansferència del coneixement.

La UPC millora en dos indicadors relatius a l’ensenyament i l’aprenentatge (taxa de graduació de màster i taxa d’estudiants de màster que l’acaben en el temps teòric previst), en un indicador de l’àmbit de recerca (publicacions interdisciplinars) i en dos més  en el camp de la contribució al desenvolupament regional (pràctiques en empreses de la regió i publicacions regionals). En aquesta última àrea, la UPC se situa entre les universitats més destacades de l’Estat. Així mateix, pel que fa als indicadors presents també a l’anterior edició, es manté en altres 28 i no baixa en cap.

Pel que fa als àmbits que s’analitzen al mateix rànquing, han anat augmentant d’edició en edició, fins arribar als 22 actuals. En edicions anteriors, la UPC ha participat en els àmbits de Física, Enginyeria de Telecomunicacions, Elèctrica i Electrònica, Enginyeria Mecànica, Informàtica, Matemàtiques, Enginyeria Química, Enginyeria Civil i Enginyeria Industrial. En l’edició actual, com s’ha comentat més amunt, els resultats d’aquests àmbits no han estat actualitzats.

A més d’aquest rànquing, la Fundación CYD també coordina el procés de recollida de dades de les universitats estatals per al projecte U-Multirank.

Més informació: