La UPC obté la màxima acreditació en l'informe de transparència de la Fundación Haz

Amb un 96,3 % d’assoliment i 52 punts d’un màxim de 54, la transparència al web de la UPC ha estat acreditada amb la categoria 't***', la màxima del segell 't de transparente' de la Fundación Haz.

17/11/2022

La Fundación Haz ha fet pública la desena edició de l’Informe de transparencia voluntaria en la web de las universidades españolas (2021) i ha atorgat a la Universitat Politècnica de Catalunya -  BarcelonaTech (UPC) el segell 't de transparente', en la categoria 't***', la màxima possible. La Universitat ha obtingut un 96,3 % d’assoliment, amb una puntuació de 52 d’un màxim de 54 punts. Aquests resultats són fruit de complir íntegrament 25 dels 27 indicadors i parcialment els altres dos.

D’aquesta manera, la UPC acredita la seva confiabilitat i transparència web a partir d’un sistema extern de verificació que reconeix l’esforç fet per la institució en diferents apartats (Universitat, Dades estadístiques, Docència i recerca, Informació econòmica i pressupostària, Informació de personal, Govern i participació, etc.), recollits i integrats en el portal UPC Transparent.

Segons Ana B. Cortinas, secretària general de la UPC: “Hem obtingut uns resultats excel·lents en l'avaluació de la transparència, que demostren el compromís de la UPC amb el bon govern i la transparència per oferir la informació completa de les nostres activitats. Aquests resultats són un èxit col·lectiu, per la participació de moltes persones que treballen a les diverses unitats de la Universitat i que fan possible tenir la informació de manera àgil i accessible. Avancem en el compliment de les obligacions de transparència, bon govern i exercici del dret d'accés que tenen totes les administracions públiques, per afavorir la millora de la qualitat democràtica.”

Nivells d'acompliment
El segell 't de transparente' és una marca creada per la Fundación Haz amb la finalitat d’acreditar el compliment d’uns determinats indicadors i principis de transparència als webs. Hi ha tres nivells d’acompliment: la categoria 't***', que es reserva per a les institucions que compleixen més del 90 % o més dels indicadors; la 't**', que s’atorga a les que assoleixen entre el 80 % i el 89 % de compliment, i la 't*', per a les que se situen entre el 70 % i el 79 %. Per sota del 70 %, la Fundación Haz no atorga cap segell.

Per a les universitats públiques, la Fundación Haz examina 27 indicadors de transparència, agrupats en deu grans àrees: pla estratègic, personal, polítiques i govern, consell social, entitats vinculades, oferta i demanda acadèmica, personal docent i investigador, estudiantat, informació econòmica i, finalment, resultats. L’examen es du a terme tenint en compte quatre principis: la visibilitat, és a dir, que el contingut es pugui captar de manera senzilla perquè és en un lloc visible de les pàgines web de la institució; l’accessibilitat, en el sentit que la informació s’hagi publicat de manera oberta, sense que calgui cap permís o registre per consultar-la; l’actualitat o vigència, que es tingui cura que els continguts estiguin al dia i, finalment, la integralitat, de manera que la informació sigui completa i exhaustiva.

Un cop examinats, cada indicador rep una d’aquestes tres valoracions: compleix íntegrament (2 punts), compleix parcialment (1 punt), no compleix (0 punts).

D’acord amb el que han publicat els editors, 21 universitats estatals han estat avaluades per a obtenir el segell de transparència de la Fundación Haz: 19 universitats l’han assolit en la seva categoria màxima “t***”, com la UPC, i dues més ho han fet en la “t**”.  

Així mateix, segons l’informe, publicat el 14 de novembre, el 90 % de les universitats públiques estatals es classifiquen com a transparents, mentre que només el 23 % de les privades obtenen aquesta consideració. Per a ser classificades com a transparents, les universitats públiques han d’obtenir un mínim de 40 punts, i publicar els estats financers i l’informe d’auditoria. En el cas de les privades, amb una metodologia lleugerament diferent, el mínim de punts és de 38 i la resta es manté.

La Fundación Haz té com a missió enfortir la confiança de la societat en les institucions i les empreses, tot promovent la transparència, el bon govern i el compromís social. Constituïda l’any 2007 i fins a l’octubre de 2021 anomenada Fundación Compromiso y Transparencia, impulsa, entre altres iniciatives, la de l’anàlisi de la transparència voluntària de les universitats espanyoles.

La UPC pot reproduir el segell 't***' en qualsevol suport de comunicació institucional durant el seu període de vigència, que és anual, d’ençà que s’atorga (14/11/2022). L’ús posterior d’aquesta marca dependrà que es renovi en edicions successives.

El nivell de transparència de la UPC, amb un 96,3 % se situa per sobre de la mitjana estatal de les universitats públiques, que és del 86 %.

Font: Anàlisis Zoom elaborat per la Fundación Haz. UPC. Examen de transparència 2021

L’evolució del grau de transparència obtingut per la Universitat presenta una notable millora en els darrers anys, passant dels 23 punts de l’edició 2015 als 52 a l’actual.

Font: Anàlisis Zoom elaborat per la Fundación Haz. UPC.Examen de transparència 2021

Aquesta millora constant ha situat la UPC en el segon rang d’universitats públiques més transparents a l’edició 2021 de l'Examen de Transparència elaborat per la Fundación Haz, darrere d’una única universitat pública, que ha obtingut el 100% de compliment, i compartint el segon lloc amb altres tres institucions.