La UPC manté la màxima acreditació en el segell de transparència universitària de la Fundación Haz

Amb un 98 % de compliment, dos punts més que en l‘edició anterior, i 55 punts d’un màxim de 56, la transparència de la UPC ha estat acreditada amb la “t***”, la categoria màxima del segell de transparència que atorga la Fundación Haz.

18/12/2023

La Fundación Haz ha publicat la nova edició de l’Informe de transparencia voluntaria en la web de las universidades españolas i ha atorgat a la Universitat Politècnica de Catalunya -  BarcelonaTech (UPC) el segell 't de transparente', en la categoria 't***', la màxima possible. La UPC ha assolit una puntuació total de 55 punts, que corresponen a un 98 % de compliment.

D’aquesta manera, la UPC acredita la seva confiabilitat i transparència web a partir d’un sistema extern de verificació que reconeix l’esforç fet per la institució en diferents apartats (Universitat, Dades estadístiques, Docència i recerca, Informació econòmica i pressupostària, Informació de personal, Govern i participació, etc.), recollits i integrats en el portal UPC Transparent.

El 98 % de compliment de la UPC la situa nou punts per damunt de la mitjana estatal de les universitats públiques, que és del 89 %. De fet, la Universitat ha obtingut en aquesta edició la seva puntuació més alta, amb la qual consolida la progressió ascendent dels darrers anys: 44 punts el 2019, 48 el 2020, 52 punts el 2022 i 55 aquest 2023 (el 2021 no es va fer la classificació). Aquest assoliment la posiciona en el segon lloc entre les universitats públiques estatals, una posició que comparteix amb quatre universitats més.

Segons Ana B. Cortinas, secretària general de la UPC: “Continuem  treballant perquè el nostre portal UPC Transparent evolucioni i faci visible a la societat el bon govern i la transparència de la UPC. El resultat obtingut és el resultat de la participació de les persones de la comunitat universitària que fan possible l’accés a la informació de manera àgil i fàcil. Avancem en el compliment de les obligacions de transparència i bon govern i del dret d'accés a la informació pública.”

Tres categories
El segell 't de transparente' és una marca creada per la Fundación Haz amb la finalitat d’acreditar el compliment d’uns determinats indicadors i principis de transparència als webs. Hi ha tres nivells d’acompliment: la categoria 't***', que es reserva per a les institucions que compleixen més del 90 %  dels indicadors; la 't**', que s’atorga a les que assoleixen entre el 80 % i el 90 % de compliment, i la 't*', per a les que se situen entre el 70 % i el 80 %. Per sota del 70 %, la Fundación Haz no atorga cap segell.

El darrer informe, publicat el 28 de novembre, mostra que un 93 % de la mostra d’universitats públiques estatals analitzades (49) van obtenir la consideració de transparents (més del 90 % de compliment), tres punts més que en l’edició anterior. Pel que fa a les universitats privades, no hi ha hagut cap canvi respecte de l’any passat i un 23 % de les 26 institucions examinades han assolit aquesta consideració.

El conjunt d’indicadors que analitza l’informe es distribueix en deu grans àrees: pla estratègic, personal, govern, consell social, entitats dependents, oferta i demanda acadèmica, PDI, alumnes, informació econòmica i, finalment, resultats. Dels 28 indicadors analitzats en el cas de les universitats públiques, la UPC ha obtingut un compliment total en 27 i un de parcial en un.

Enguany, una de les variables que inclou l’àrea referent al consell social s’ha desagregat, fet que ha donat lloc al còmput independent de l’indicador “Deures de lleialtat i diligència”, que compleixen íntegrament un escàs 14 % d’universitats públiques, entre les quals hi ha la UPC. 

La UPC pot reproduir el segell “t***” en qualsevol suport de comunicació institucional durant el període de vigència, és a dir, fins al 28/11/2024. L’ús posterior d’aquesta marca dependrà que es renovi en edicions successives.