Millora la inserció laboral dels titulats de la UPC

El 93 % dels titulats de grau de la UPC estan treballant –sis punts més que fa tres anys–, el 61 % amb contracte fix i el 63 % cobren més de 24.000 euros bruts anuals. Són xifres que es desprenen de la 6a enquesta d'inserció laboral dels titulats de grau de les universitats catalanes, realitzada per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari Català (AQU Catalunya) entre la població titulada l’any 2012 (curs 2012-2013).

19/12/2017

Nou de cada deu dels titulats de la UPC estan treballant (en concret, un 93%), sis punts més respecte la darrera edició de l’enquesta, l’any 2014, segons les dades de l’enquesta realitzada per l’AQU Catalunya entre la població titulada l’any 2012. En el conjunt del sistema universitari català, aquest percentatge és del 89 %; el 83 %, a la resta de l’Estat.

Pel que fa al tipus de contracte, les dades mostren que sis de cada deu persones titulades per la UPC tenen un contracte fix (el 61 %, cinc punts més que el 2014), mentre que en el conjunt del sistema universitari català aquest percentatge és del 49 %. De la resta de titulats de la UPC, un 23 % tenen un contracte temporal i un 13 % treballen com a autònoms.

Si ens fixem en el sou, un 60 % dels titulats de la Universitat cobra més de 24.000 euros bruts anuals –en el sistema català, aquest percentatge es redueix al 43 %. De nou, les dades mostren una millora respecte l’any 2014, en què aquest percentatge era del 48 %. Pel que fa a les funcions que desenvolupen, un 72 % dels enquestats titulats per la UPC manifesten que en la seva feina desenvolupen funcions pròpies del seu nivell de formació. Aquest percentatge, en el conjunt dels titulats de les universitats catalanes, és del 70 %.

L’informe també destaca que un 83 % dels titulats tornarien a estudiar a la UPC i el 67 % cursarien el mateix grau (en el global del sistema universitari català, aquest percentatge és del 70 %).

Major qualitat de l’ocupació
L’estudi de l’AQU també valora l’Índex de Qualitat Ocupacional (IQO), que es construeix a partir de diferents indicadors: contracte, satisfacció amb la feina, retribució i adequació. Pren valors de 0 a 100, on valors més elevats indiquen una millor qualitat ocupacional. L’IQO de les titulacions que imparteix la UPC és de 70 (quatre punts més respecte el 2014). En el conjunt de les enginyeries a Catalunya, aquest índex és de 68, mentre que l’IQO de la totalitat del sistema universitari català és de 61.

Els titulats de grau de la UPC treballen majoritàriament a Catalunya (un 84,9 %) –en el conjunt del sistema universitari català, aquest percentatge és del 88,8 %–, un 9,1 % a altres comunitats autònomes i un 4,8 % a la resta d’Europa. Si s’observa el nivell d’estudis dels pares i mares dels titulats de la UPC, en un 25% dels casos cap dels dos en té estudis més enllà del nivell de primària, fet que posa de manifest que la universitat encara té un paper d'ascensor social.

La majoria d’indicadors mostren una evolució positiva, tant a la UPC com en el conjunt del sistema, en comparació al 2014. Si bé, en general, tal com es reflecteix en l’informe de l’AQU Catalunya, encara no s’han pogut recuperar els nivells d’abans de la crisi.

Més informació: