Aprovat el full de ruta de la cooperació a la UPC per als propers dos anys

Suport a 63 projectes de cooperació 
En la convocatòria anterior, corresponent al 2019, el CCD va destinar el 2019 272.600 euros procedents de la campanya 0,7 % per finançar 63 projectes en països en vies de desenvolupament en què hi ha participat directament estudiants, PDI o PAS de la Universitat.
En línia amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides, els projectes han contribuït a millorar la qualitat de vida de les persones i les comunitats en àmbits com l’aigua, el sanejament i la gestió de residus; l’arquitectura i l’urbanisme; la mineria; les tecnologies de la informació i la comunicació; la salut; l’energia o l’educació, entred'altres.


Alguns dels projectes realitzats s’han centrat a treballar la millora de la gestió de l’aigua a poblacions de Moçambic, l’Índia o Bolívia; la millora de les infraestructures del camp de refugiats de l’illa de Lesbos, Grècia, o la diagnosi arquitectònica del parc històric de Chinchero, al Perú. També s’està treballant per crear un laboratori d’arquitectura col·laborativa al Marroc; fer més sostenibles les activitats mineres a Bolívia i Perú; millorar el sistema de monitoratge de la instal·lació fotovoltaica d’Agoïta, a Benin, i desplegar una xarxa per a la mesura de la hidrodinàmica dels rius de la badia d’Inhambane, a Moçambic. Altres projectes estudien introduir les tecnologies de la informació i la comunicació en comunitats de Senegal, Sierra Leona i Ghana, o millorar els sistemes de generació d’energia a Tanzània i Ghana. També es realitza un projecte de millora de l’educació a República Dominicana.

La UPC ha aprovat l’Estratègia de Cooperació 2021, un pla de treball que defineix les prioritats i línies estratègiques en cooperació i voluntariat per als propers dos anys. El document prioritza tres àmbits de treball, impulsa una xarxa col·laborativa de cooperació i proposa accions per aconseguir més impacte i sensibilització en la comunitat universitària i la societat.

04/02/2020

El Consell de Govern de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) ha aprovat l’Estratègia de Cooperació UPC 2021, un full de ruta impulsat pel Vicerectorat de Responsabilitat Social i Igualtat i que és el resultat del treball conjunt del Consell del Centre de Cooperació al Desenvolupament de la UPC (CCD), el Consell de l’Estudiantat, la xarxa de responsables de cooperació i sostenibilitat dels centres docents i les associacions i grups de cooperació de la Universitat.

Aquest pla de treball suposa un pas endavant en el compromís de la UPC amb la cooperació i respon a la voluntat d’aconseguir una acció més transversal i integrada que s’estengui a la formació, la recerca i la transferència a la societat. Per aconseguir aquests reptes, es defineixen accions en tres nivells d’actuació: els projectes, els participants i la comunitat universitària.

3 eixos que transformen la realitat
El pla estableix tres eixos prioritaris d’actuació al voltant dels quals s’articularan projectes i actuacions amb altres agents implicats: la formació STEAM a l’Àfrica subsahariana −posant el focus en la perspectiva de gènere−, les tecnologies i actuacions per a la mitigació i adaptació al canvi climàtic orientades a comunitats i col·lectius vulnerables, i  els projectes sobre processament i anàlisi de dades i l’aplicació social en contextos de vulnerabilitat.

300 activistes que impulsen el canvi
Crear un comunitat col·laborativa de cooperació, fer visible i enfortir la xarxa i la coordinació entre els agents que hi treballen i implicar els centres docents en aquestes activitats són altres dels objectius de l’Estratègia de Cooperació. Per aconseguir-ho, es duran a terme mesures com l’establiment de mecanismes de reconeixement, la visibilització i mesura de l’activitat de PDI, PAS i voluntariat en aquest àmbit.També  s’impulsarà un programa de voluntariat i es potenciaran les associacions de cooperació vinculades a la UPC. Així mateix, es fomentarà el treball en xarxa i la millora de la governança de la cooperació a la Universitat.

30.000 estudiants que canviaran el món
Retornar a tota la comunitat universitària i a la societat en general els coneixements, valors i aprenentatges de la cooperació i els programes de voluntariat social és el tercer eix del pla. Per això, s’incidirà en la formació de l’estudiantat i de PDI i PAS, a més de documentar i difondre les activitats de sensibilització i comunicació i d’enfortir el treball en xarxa amb altres actors.

Nova convocatòria d'ajuts per al 2020
El CCD ha fet pública el 3 de febrer la nova convocatòria d’ajuts per als projectes de cooperació de l’any 2020, oberta fins al 3 de març i que contempla cinc modalitats: activitats de cooperació internacional per al desenvolupament; projectes de recerca en ciència i tecnologia per al desenvolupament; projectes d’enfortiment institucional a universitats, projectes de cooperació local i activitats de sensibilització i educació per al desenvolupament.

27 anys d’activitats de cooperació i voluntariat
La UPC ha acumulat una llarga trajectòria d’activitat en el camp de la cooperació des de la creació del CCD l’any 1992 a iniciativa del Consell Social i que en aquell moment esdevenia una iniciativa pionera en l’àmbit universitari. Aquesta línia d’acció es va consolidar l’any 1995 amb la posada en marxa de la campanya del 0,7 % a la Universitat, una iniciativa participada pel conjunt de la comunitat universitària que suma les aportacions institucionals a les aportacions voluntàries del personal i que permet un finançament estable per les activitats de cooperació.

En aquest temps, la UPC ha anat adaptant progressivament l’activitat en aquest eix a les necessitats i les demandes socials. El març del 2019 es va crear el Vicerectorat de Responsabilitat Social i Igualtat amb l’objectiu de promoure polítiques més integrades i cohesionades en aquests àmbits. Des d’aquest vicerectorat, s’ha impulsat el disseny de l’estratègia de cooperació i voluntariat de la Universitat.