Noves actuacions per preservar el jardí de la Torre Girona

Noves actuacions per preservar el jardí de la Torre Girona
+
Descarregar

El jardí connectarà la zona del Rectorat i el BSC amb els edificis del Campus en un continu enjardinat

Noves actuacions per preservar el jardí de la Torre Girona
+
Descarregar

Imatge de l'olivera dels jardins de la Torre Girona

L'execució de les obres per donar subministrament al nou edifici del Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS) comporten noves actuacions sobre el jardí de la Torre Girona. El projecte d’adequació de l’entorn de Torre Girona continua els plans previstos per preservar l’ecosistema vegetal i animal del parc. Un cop finalitzades les obres, el jardí connectarà la zona del Rectorat i el BSC amb el Campus Diagonal Nord en un continu enjardinat.

29/03/2021

Els treballs d’adequació dels Jardins de la Torre Girona per a la construcció de la nova seu del Barcelona Supercomputing Center-Centre Nacional de Supercomputació (BSC-CNS) a la zona contigua al Rectorat de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) continuen en marxa. Seguint els plans de conservació de l’ecosistema vegetal i animal del parc de la Torre Girona marcats per l’Ajuntament de Barcelona, el dilluns, 29 de març, s’inicien els treballs de trasplantament d’una olivera (Olea europaea) i quatre fotínies (Photinia serrulata) a una altra ubicació del mateix parc. Així mateix, es retirarà un exemplar de lledoner (Celtis australis) i un exemplar de troana (Ligustrum lucidum) per al seu reciclatge. 

El trasplantament d’aquestes espècies vegetals ja estava previst al projecte iniciat ara fa un any per adequar l’entorn de Torre Girona i està subjecte a un projecte arquitectònic, que vetlla per la vegetació de la zona durant l’execució de les obres, tant des del punt de vista dels exemplars vegetals existents com dels nous que s’hauran de plantar en enllestir les actuacions.

Un cop finalitzades les obres, l’Ajuntament de Barcelona es farà càrrec de la gestió i el manteniment d’aquest jardí, que connectarà la zona del Rectorat i el BSC amb els edificis del Campus en un continu enjardinat.

En la zona de l’entrada al jardí, en el carrer John Maynard Keynes, està prevista també la instal·lació d’una tanca lleugera que permetrà tancar durant les nits. Tanmateix, el projecte arquitectònic contempla l’eliminació de la totalitat de la tanca actual al carrer Jordi Girona, que envolta una part del jardí actual, i que es mantindrà per raons de seguretat mentre duren les obres. Després, serà l’Ajuntament de Barcelona l’organisme encarregat de la gestió i el manteniment del parc que quedarà obert a la ciutat.

El domini dels terrenys de la zona del jardí van ser cedits per la Universitat a l’Ajuntament de Barcelona a partir d’un acord aprovat pel Consell de Govern d’abril del 2019. Aquest acord assenyala que la parcel·la ha de ser destinada a la creació d’un parc i jardí urbans, i s’acabarà de formalitzar una vegada finalitzada la fase d’obres actual. En aquest sentit, l’acord amb l’Ajuntament implica una regulació dels usos del jardí, així com la conservació de les especies vegetals i animals que articulen tota la zona.