Ampliat el termini per sol·licitar les beques Compromís UPC, fins al 22 de maig

El Pla d'Equitat

Aquesta convocatòria de beques s’emmarca en el programa Compromís UPC, una iniciativa central del Pla d’Equitat de la Universitat, que parteix d’un pacte de suport mutu entre l’estudiant i la Universitat i tracta de contribuir a superar l’impacte econòmic que suposa l’accés a la Universitat per a l’estudiant i la seva família.

El Pla d'Equitat 2022-2025 desenvolupa cinc línies per millorar l’equitat en l’accés, la continuïtat, l’èxit en els estudis i la inserció laboral de l’estudiantat que prové d’entorns socioeconòmics desfavorables. Inclou accions encaminades a reduir l’abandonament dels estudis per causes socioeconòmiques a múltiples nivells, com ara l’accés a ajornaments i fraccionaments en el pagament dels preus, alhora que es millora la funció d’ascensor social de Universitat. L’objectiu és que les condicions socials i econòmiques no determinin les possibilitats d’accedir i progressar en els estudis universitaris.  

La UPC ha obert la convocatòria als ajuts Compromís UPC, 30 beques adreçades a estudiantat de nou accés que es matriculi a temps complet en qualsevol dels graus impartits en centres propis de la Universitat i que es trobin en situació econòmica desfavorable. El termini per presentar la sol·licitud s'ha ampliat fins al 22 de maig.

18/05/2022

Les Beques Compromís que convoca la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) ofereixen a 30 estudiants que accedeixen per primer cop a un dels graus impartits pels centres propis de la UPC una beca salari durant el primer curs, amb una dotació de 2.300 euros repartits en deu pagaments mensuals. Durant el segon curs, a més, les persones beneficiàries tindran accés a una beca d’aprenentatge i, durant la resta dels estudis, a convenis de cooperació educativa en empreses i a beques d’iniciació a la recerca, entre altres.

Per sol·licitar les beques cal estar matriculat actualment en un institut de secundària de titularitat pública en la modalitat de batxillerat científic/tecnològic i haver obtingut una nota mitjana igual o superior a 7 en el primer curs de batxillerat. Així mateix, les persones sol·licitants han de ser beneficiàries d’una beca del Ministeri d’Educació, prioritàriament amb el component de quantia lligada a la renda, durant el curs 2021-2022, i haver sol·licitat de nou aquesta beca per al curs 2022-2023 abans del 12 de maig.

La sol·licitud de la beca Compromís, que es pot sol·licitar fins al 22 de maig (a les 24 hores), s’ha de fer a través de la Seu Electrònica de la UPC. Al formulari de sol·licitud, en què s’ha d’adjuntar la fotocòpia del DNI i el certificat original de notes corresponent al primer curs de batxillerat, es pot sol·licitar la beca per cursar estudis fins a tres centres de la UPC per ordre de preferència. L’adjudicació es farà seguint els criteris de priorització i adjudicació recollits a la convocatòria. La resolució es publicarà el 27 de maig.

Les persones beneficiàries es comprometen a mantenir-se matriculades a temps complet (30 crèdits cada quadrimestre o 60 crèdits si la matrícula és anual) en el curs 2022-2023, solꞏlicitar la beca del Ministeri d’Educació durant tots els cursos de durada prevista del grau i participar en programes de beca d’aprenentatge, pràctiques en empresa dels convenis de cooperació educativa o beques d’iniciació a la recerca (INIREC) durant els estudis, en el marc del Pla d’Equitat de la UPC. La renovació de les beques Compromís queda condicionada al compliment d’una sèrie de requisits per part de les persones beneficiàries.