Pàgina específica per treballar en remot per al PDI, el PAS i l'estudiantat

En marxa una nova pàgina que recull el conjunt d'eines i serveis adreçats al PDI, al PAS i a l'estudiantat que permeten treballar i estudiar des de casa. Aquesta pàgina completa els serveis TIC per teletreballar i les eines bàsiques de suport per a la docència no presencial posats a disposició de la comunitat universitària davant l'emergència sanitària provocada pel COVID-19.

23/03/2020

Els Serveis TIC de la  Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) han publicat una pàgina específica que recull les eines i serveis per que permeten treballar i estudiar des de casa o en remot: https://serveistic.upc.edu/ca/treballa-en-remot. Una pàgina que completa els recursos que ja es van posar en marxa el 13 de març.

Comunicat del 13 de març del 2020

Davant de la situació d'excepcionalitat provocada per l'emergència a causa del COVID-19, la UPC, juntament amb totes les universitats públiques de Catalunya, manté un contacte periòdic amb les autoritats sanitàries i educatives, per veure en tot moment l'evolució de l'afectació.

En data 12/03/2020 vam anunciar les mesures addicionals que es desprenen de la Resolució SLT/719/2020, del 12 de març, de la Generalitat de Catalunya, per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.

La UPC ha habilitat la següent adreça de correu electrònica específica per resoldre dubtes vinculats a les mesures relatives al COVID-19:  info.coronavirus@upc.edu  

Es posen a l'abast de la comunitat universitària serveis TIC per teletreballarhttps://serveistic.upc.edu, així com eines bàsiques de suport per a la docència no presencial: https://serveistic.upc.edu/ca/atenea/eines-no-presencial-atenea

Cronologia de les mesures establertes a la UPC en relació a la situació d'emergència COVID-19 fins al 12/03/2020


• 26/02/20: Pàgina web informativa del COVID-19 que recull tots els comunicats publicats amb motiu de l'emergència i seguiment diari des de la pàgina principal del web UPC. Servei de Comunicació. Comunicat amb preguntes i respostes i links informatius. Seguiment constant i atenció a les persones de la comunitat que demanen informació. Servei de Prevenció.

• 27/02/20: Aprovació de la directriu del Consell de Govern per a l'actuació davant d'emergències que afectin la comunitat universitària, amb la finalitat de garantir l'agilitat en la presa de decisions i dur a terme una comunicació efectiva amb la comunitat universitària.

• 03/03/20: Nou comunicat institucional ampliant la informació a la comunitat.

• 06/03/20: Comunicat del rector als directors i directores de les unitats acadèmiques informant de la convocatòria de reunió per part del secretari de salut pública als rectors i rectores de les universitats catalanes per al dilluns 9/03/20 i comunicant les recomanacions de Catsalut. El mateix comunicat s’envia per part del gerent de la UPC a tots els i les caps d’unitats de gestió i serveis.

• 9/03/20: Instruccions del rector, després de la convocatòria d’urgència al Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) el mateix dia a les 12 h. S’estableixen mesures restrictives en activitats extraacadèmiques, es recomana no viatjar a zones de risc i s'estableixen mesures en relació a la mobilitat d'estudiants. Pel que fa al PAS, es demana facilitar el teletreball i mesures que estableixin distància mínima entre persones, especialment en llocs on es concentrin més de 10 persones.

• 10/03/20: Es comencen a preparar protocols de comunicació a les empreses externes i concessions; protocols que permetin actuar ràpid en cas que les persones vulguin fer teletreball o connectar-se en remot, i protocols per assegurar el funcionament de les instal·lacions.

• 10/03/20: Convocatòria extraordinària del Comitè de Seguretat i Salut. La normativa estableix un termini de 72 hores.

• 11/03/20: Suspensió d'actes i congressos en les instal·lacions de la Universitat. Suspensió del Saló de l'Ensenyament. Suspensió de les proves Cangur.

• 11/03/20: Comunicat de gerència posant a disposició un formulari per a que les persones de la comunitat universitària que hagin de viatjar es puguin registrar. Important tenir un únic registre de fàcil d’accés en cas d’urgència.

• 11/03/20: Instrucció de gerència als i les caps d’UTG i caps de servei, demanat planificació de les actuacions per al dia 16/03/20 per assegurar serveis crítics a cadascun dels Campus. S'insisteix en la possibilitat d’ampliar de forma extraordinària el teletreball.

• 12/03/20: Reunió amb els directors i les directores, i els degans de centres docents per consensuar proposta de mesures respecte a l’activitat docent presencial. Comunicat a tot el PAS informant de la situació i comentant facilitats de flexibilització horària i teletreball. Contractació de serveis extraordinaris: neteja i desinfecció; serveis complementaris per a les consergeries dels edificis. Comunicat a totes les empreses i concessions.

• 12/03/20: Missatge institucional del rector de la UPC i comunicat del gerent a tot el PAS.