Participació en el projecte JointQA per garantir la qualitat en l'educació superior africana

La vicerectora Imma Ribas, en unes jornades al Camerun
+
Descarregar

La vicerectora Imma Ribas ha presentat el procés d’acreditació institucional en unes jornades al Camerun, els dies 14, 15 i 16 de maig, en el marc del projecte JointQA, en el qual participa la UPC

La UPC participa en el projecte JointQA, una iniciativa internacional per contribuir a l'harmonització de l'educació superior a l'Àfrica. El projecte se centra a desenvolupar un model d'avaluació i acreditació conjunta de les universitats a tres països pilot: Burkina Faso, Camerun i Costa d'Ivori.

24/05/2024

El projecte JointQA, en el qual participa la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC) juntament amb altres universitats, agències de qualitat i entitats internacionals, busca establir un sistema de garantia de la qualitat i acreditació universitària comparable a nivell nacional, regional i continental africà. Això es farà a través de la cooperació entre les autoritats nacionals i les institucions d'educació superior, amb la finalitat de consolidar els sistemes de garantia de la qualitat existents i facilitar el reconeixement mutu de les decisions d'acreditació.  

Un dels aspectes que s’està treballant és sensibilitzar les autoritats polítiques sobre la importància de l'acreditació conjunta a nivell regional i la consolidació d'un enfocament d'acreditació regional. 

En el marc del projecte, impulsat per OBREALl, associació sense ànim de lucre que promou la cooperació interregional i el diàleg en el sector de l'educació superior, s’està desenvolupant un model regional d’avaluació conjunta en tres països pilot −Burkina Faso, Camerun i Costa d'Ivori− que tingui en compte els estàndards i els punts de referència ja desenvolupats a l'Àfrica i els que es fan servir en diferents sistemes educatius.

La participació de la UPC en aquest projecte reforça el compromís de la Universitat amb la internacionalització i la millora contínua de la qualitat educativa. En aquest sentit, la vicerectora de Qualitat i Política Lingüística, Imma Ribas, afirma que “els projectes de cooperació internacional ofereixen una oportunitat d’aprenentatge mutu i contribueixen a la millora global del món universitari. La participació de la Universitat en el projecte JointQA ens permet enfortir vincles amb institucions africanes i europees, fomentant l'intercanvi de coneixements i bones pràctiques en l'àmbit de l’acreditació universitària”.

Els dies 14, 15 i 16 de maig, s’han organitzat unes jornades a Yaoundé, al Camerun, on la vicerectora Imma Ribas ha presentat el procés d’acreditació institucional, des del punt de vista de la universitat, i ha mostrat les diferències entre un model d’acreditació per programes vers un model d’acreditació institucional. Les jornades han permès establir les bases pel disseny d’un model d'avaluació conjunt, i s’han fet presentacions dels resultats de l'estudi comparatiu i debats sobre les sinergies amb altres iniciatives.