Es presenta el full de ruta de la UPC per fer front a l'emergència climàtica

El 8 d’octubre s’han presentat al Consell de Govern les línies d’actuació de la UPC en gestió sostenible i transició energètica als campus de la Universitat. Unes actuacions que se sumen a les que s’han anat realitzant en els darrers anys i s’emmarquen ara en l’estratègia per fer front a l’emergència climàtica declarada pel Claustre Universitari de la UPC. Es preveu que aquesta estratègia es debati, com un dels punts de l’ordre del dia, durant la sessió del Claustre Universitari del proper mes de maig.

21/10/2019

La declaració sobre l’Estat d’Emergència Climàtica, aprovada el maig passat pel Claustre Universitari de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), a proposta de diferents col·lectius d’estudiants en la línia del moviment global Fridays For Future, marca l’inici d’un full de ruta de les actuacions que es portaran a terme en aquest àmbit a la Universitat. La finalitat és continuar avançant en la gestió sostenible i en la transició energètica a la UPC i incrementar el compromís de la Universitat amb una societat energèticament més sostenible, tal i com es recull en el Pla d’actuacions UPC 2018-2021, dins del repte número 11.

En aquesta línia, la vicerectora de Responsabilitat Social i Igualtat, Gemma Fargas, ha informat al Consell de Govern del 8 d’octubre que s’ha constituït un equip impulsor per enforcar el repte de l'emergència climàtica a la UPC, que ha tingut una primera reunió el 9 d’octubre. També ha informat sobre el conjunt d’accions clau per avançar en aquest àmbit, com ara la realització d’un inventari d’emissions de la UPC; l’impuls de projectes de mitigació i adaptació; el disseny d’una estratègia pel que fa a l’emergència climàtica (amb una data per aconseguir la fita de zero emissions) i la sensibilització a la comunitat universitària i a la societat en general mitjançant accions de comunicació científica, tot potenciant el treball en xarxa.

La vicerectora Fargas també ha anunciat l’organització, el proper mes de febrer, de la jornada ‘Emergència Climàtica i la UPC’ i la proposta de debatre l’estratègia d’aquest àmbit en la sessió del Claustre Universitari del proper mes de maig. L’emergència climàtica també serà un dels eixos entorn del qual giraran els actes commemoratius del 50è aniversari de la UPC.

Estratègies i principals indicadors
Les accions previstes tenen com a marc de referència el Pla UPC 2020 de sostenibilitat energètica, en marxa des del 28 de setembre del 2015, amb un objectiu doble: d’una banda, assolir una universitat de baixa intensitat energètica i baixa emissió de carboni, sostenible a mig i llarg termini; de l’altra, experimentar la innovació als campus per potenciar el rol de la universitat com a recurs de coneixement i aprenentatge vers una societat sostenible energèticament.

Així mateix, es té en compte a l’Estratègia UPC Recircula per promoure l’economia circular en l’ús, la compra i la gestió responsable de recursos i residus, implantada des del 16 de març del 2013 a la Universitat i que es basa en tres línies estratègiques: ús i compra responsable; foment de la reutilització i millora de la recollida selectiva i compostatge.

En el decurs de la presentació, la vicerectora Gemma Fargas ha presentat també algunes de les iniciatives dutes a terme en els darrers anys a la UPC, així com els indicadors de gestió sostenible aconseguits a la UPC durant el 2018, publicats el 5 de juny passat, amb motiu de la commemoració del Dia Mundial del Medi Ambient.

En gestió energètica i d’aigua, destaca la reducció del 80% de les emissions gràcies a la compra d’energia verda i la reducció del 19% en el consum d’aigua, si bé el consum d’energia ha augmentat un 3% respecte l’any anterior, i la qual cosa ha suposat un augment de 680.000 euros en la despesa energètica. La línia prevista és  redreçar aquests resultats de cara al 2020 per reduir el consum de la Universitat un 20% respecte el 2007.

En consum de recursos i gestió de residus, entre d’altres accions, s’han desplegat els Punts UPC Recircula per a la recollida selectiva de residus en el 50% dels edificis de la Universitat. També destaca la recollida i la gestió de 20 tones de residus elèctrics i electrònics, així com la cessió de 597 ordinadors a 40 entitats socials, entre d’altres. Quant a indicadors a millorar, ha destacat que el 60% dels residus que s’aboquen al rebuig es podrien reciclar i que es podria incrementar la compra en paper reciclat i del material d’oficina fabricat segons criteris de sostenibilitat.

Consum de recursos i gestió de residus


Gestió energètica i d'aigua