Documentació del Claustre Universitari de la UPC, reunit per videoconferència el 17 de desembre

Documentació del Claustre Universitari de la UPC, reunit per videoconferència el 17 de desembre
+
Descarregar

La sessió s'emet en directe pel canal de la UPC a YouTube

El Claustre Universitari de la UPC s'ha reunit el 17 de desembre, per videoconferència, en una sessió de caràcter ordinari que s'ha pogut seguir en directe per YouTube. Els documents aprovats estan publicats al web Govern UPC.

21/12/2020

El 17 de desembre ha tingut lloc,  per videoconferència, la reunió del Claustre Universitari de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech  (UPC). La sessió s'ha pogut seguir en directe i en obert al canal de la UPC a YouTube i s'ha desenvolupat seguint l'ordre del dia següent:

 1. Aprovació de l’acta de la sessió de 18/12/2019

 2. Nomenament d’interventors/res d’acta

 3. Aprovació del procediment d’elecció per la provisió de les vacants del Consell de Govern

 4. Elecció de les vacants del Consell de Govern

 5. Aprovació de l'aplicació del Reglament de les sessions a distància a les sessions del Claustre Universitari, de la Junta Electoral d'Universitat i de les juntes electorals d'unitat acadèmica

 6. Ratificació de l’Acord CP.CG/2020/02/02, de 8 de setembre de 2020, de la Comissió Permanent del Consell de Govern, pel qual s’aproven les mesures excepcionals en relació als procediments electorals

 7. Aprovació de la Normativa de votació en urna electrònica

 8. Aprovació de la modificació del procediment d’elecció de rector o rectora per incloure el sistema de votació amb urna electrònica
 9. Informe del rector

 10. Presentació, debat i votació de l'informe de gestió de la Universitat

 11. Informe de la síndica de greuges

 12. Torn obert d'intervencions

Els informes, acords i documents informatius definitius ja estan publicats al web Govern UPC. La sessió es pot recuperar a Zonavideo UPC.

El Claustre Universitari és el màxim òrgan de representació i expressió de la comunitat universitària, format per 303 membres (nats i electius), que es renoven cada quatre anys. Actualment, el nombre de membres efectius és de 253. Entre d’altres funcions, el Claustre Universitari debat les línies generals d'actuació de la Universitat, controla l’actuació dels òrgans de govern, de direcció i de gestió, i impulsa l’activitat normativa d’altres òrgans de govern i representació.