Acords i documents del Consell de Govern del 19 de desembre

Assistents a la sessió de manera presencial
+
Descarregar

La sessió s’ha efectuat de manera presencial i per via telemàtica

Ja es poden consultar al web Govern UPC els acords, documents i l’informe del rector corresponents a la sessió del 19 de desembre, de caràcter ordinari.

21/12/2022

Els acords, els documents informatius i l’informe del rector de la sessió 07/2022 del Consell de Govern de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC) estan disponibles, seguint l'ordre del dia, al web Govern UPC.

Entre els acords aprovats es troba el pressupost de la Universitat per al 2023, acordat el mateix dia pel Consell Social de la UPC, així com l’informe de gestió de la Universitat Politècnica de Catalunya 2022, que es presentarà a debat i a posterior votació en la sessió del proper dia 31 de gener del Claustre Universitari, convocada per acord de Consell de Govern, el 19 de desembre.

La reunió s'ha emès en directe per Zonavídeo UPC, on properament es publicarà el vídeo de la reunió, que es podrà visualitzar amb prèvia identificació amb el nom d'usuari i la contrasenya de la intranet.