Oportunitats de finançament de l’R+I durant l'any 2020

Oportunitats de finançament de l’R+I durant l'any 2020
+
Descarregar

El vicerector de Política Científica, Luca Pelà, ha presentat la sessió informativa

Suport al personal investigador
La informació aportada durant la sessió es pot trobar actualitzada als diversos apartats del web de Recerca, Desenvolupament i Innovació. RDI, on es publiquen els serveis, les eines i els instruments per facilitar la participació de la comunitat investigadora de la UPC en projectes de recerca, innovació i transferència de coneixement i tecnologia. A més, es pot estar al dia les convocatòries d'ajuts nacionals i internacionals a través dels nous perfils de Twitter @RDInacional_UPC i @RDI_inter_UPC, respectivament.

D’alta banda, al web de la UPC, dins l’aparat Suport a l’R+D+I, es pot accedir també a altres recursos de suport adreçats a la comunitat investigadora en l’àmbit de la gestió de la innovació, la transferència, la creació d’empreses i la implementació de projectes estratègics.

Prop de 250 persones han assistit a la sessió informativa ‘Oportunitats de finançament a la R+I a l'any 2020: ajuts a la contractació de personal, projectes nacionals i internacionals’, que ha tingut lloc el 6 de febrer a l’edifici Vèrtex del Campus Nord de la UPC, a Barcelona.

06/02/2020

Informar al personal investigador i al personal de suport de les convocatòries a les quals poden optar enguany per finançar la recerca i la innovació. Aquest ha estat l’objectiu de la sessió ‘Oportunitats de finançament a la R+I a l'any 2020: ajuts a la contractació de personal, projectes nacionals i internacionals’, impulsada pel vicerectorat de Política Científica de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC). Realitzada per primer cop, s'ha adreçat especialment al col·lectiu del Personal Docent i Investigador (PDI), des del personal coordinador dels grups de recerca fins als investigadors i les investigadores de recent incorporació a la Universitat, per tal que puguin definir la seva estratègia de captació de recursos econòmics i humans a l'any 2020.

L’activitat s’emmarca en el Pla d'Acceleració de la Transferència de la UPC 2016-2020, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

Ajuts i beques per a la contractació de personal
El vicerector de Política Científica, Luca Pelà, ha presentat la sessió, en el decurs de la qual s'han explicat quines són, com es gestionen, quin és el calendari i quines són les característiques dels ajuts i beques obertes o que es convoquen enguany per contractar personal investigador predoctoral  i postdoctoral així com personal de recerca o de suport a la recerca, ja siguin amb finançament propi de la UPC, dels grups de recerca o amb finançament extern. Una informació que es troba recollida a l’apartat Voleu contractar? Què necessiteu? del web Recerca, Desenvolupament i Innovació.RDI.

Convocatòries nacionals i internacionals
També s'ha fet un repàs de les convocatòries d’ajuts per a projectes d'àmbit estatal i d’àmbit català, així com les convocatòries més importants a escala internacional i, especialment, les previstes enguany en el programa marc europeu Horizon 2020 (H2020). 

D'una banda s’ha fet referència a les convocatòries de l’actual Pla Estatal 2017-2020, gestionades per l'Agencia Estatal de Recerca (AEI) i previstes la Planificació publicada el desembre passat.  Respecte les convocatòries a Catalunya, s'han destacat les de l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ) i I'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). En tots els casos s’ha informat de la previsió de resoldre de convocatòries del 2019, i altres pendents de publicar-se i que finalitzarien al 2021.

Respecte els programes internacionals, l'H2020 finalitzarà aquest any i donarà pas a l'Horizon Europe, que obrirà les convocatòries en ciència excel·lent a partir de gener de l'any 2021. Sobre el futur programa marc europeu s’han explicat, entre altres aspectes, algunes modificacions de nomenclatura i dels eixos en els quals estaran integrats alguns dels projectes en els àmbits d'activitat de la UPC.

Una de les recomanacions que s'han fet al personal investigador i als grups de recerca, respecte les convocatories europees del 2020, és que accedeixin al Portal d’oportunitats de la Comissió Europea, així com al cercador de convocatòries del programa INTERREG, mitjançant el qual es fomenta la cooperació transfronterera mitjançat el finançament de projectes que esdevinguin solucions compartides per a reptes comuns.

També s’ha recordat que s’obriran convocatòries en el marc del programa LIFE, dedicat íntegrament al medi ambient, així com del programa Erasmus+, a cavall entre la docència i la recerca i dedicat a la cooperació en innovació i bones pràctiques.