Fins al 7 de gener es pot respondre l'e-consulta a l’estudiantat de la UPC sobre la docència del primer quadrimestre

La UPC ha posat en marxa aquest mes de novembre una consulta a l'estudiantat de grau i màster matriculat el primer quadrimestre del curs 2020-2021 per conèixer l'opinió sobre la docència no presencial a causa de la pandèmia per COVID-19. El termini per respondre-la s'ha allargat fins al 7 de gener.

21/12/2020

L’objectiu de l’e-consulta a l’estudiantat de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) és conèixer l’opinió en relació amb l’experiència educativa que estan vivint amb la docència no presencial a causa de les mesures aplicades als campus universitaris per contenir l'índex de contagi per COVID-19. La consulta també conté preguntes sobre diferents aspectes de les assignatures, com ara el sistema d'avaluació, la comunicació amb el professorat, la càrrega de treball, els recursos disponibles i la satisfacció global en relació amb l'assignatura.

L'estudiantat ha rebut un correu electrònic amb un enllaç per poder respondre la consulta, que s'ha iniciat el 25 de novembre i finalitza el 7 de gener. En cas de no haver-la rebut, l’estudiantat pot notificar-ho per correu electrònic a info.enquestes@upc.edu.