Pròrroga fins a nou avís de les mesures adoptades el 13 d'octubre pel que fa a la docència presencial a la UPC

Atenent les indicacions del Consell Interuniversitari de Catalunya i del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya en relació a l'adopció transitòria de noves mesures als campus universitaris per contenir l'índex de contagi per COVID-19, la UPC informa que les mesures vigents des del 13 d'octubre es prorroguen fins a nou avís.

25/11/2020

La Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) prorroga fins a nou avís les mesures adoptades el 13 d'octubre passat i, per tant, les activitats docents continuaran sent virtuals. Aquesta restricció de presencialitat no afecta a la recerca ni a l'activitat pràctica. Les avaluacions i exàmens parcials es programaran de forma presencial o online tal i com està previst a cada centre docent. Des del 23 de novembre les biblioteques estan obertes de 10 h a 14 h amb reserva prèvia d'un lloc d'estudi i a partir del dia 30 s'ampliaran els horaris (consulteu a la web de Bibliotècnica).

Recordeu que, per tal de justificar la mobilitat, podeu obtenir el document de vinculació a la UPC:

  • Si sou PDI o PAS, al portal de Personal, dins l'apartat de Racó Personal> Dades de vinculació> Vinculació amb dades laborals.
  • Si sou estudiantat, el certificat de matrícula, que podeu trobar a l'e-secretaria

El certificat d'autoresponsabilitat es pot descarregar en aquest enllaç.

De nou, les mesures acordades no responen a la falta de seguretat sanitària a les aules de la UPC, sinó a la voluntat de reduir al màxim la mobilitat del col·lectiu d'estudiants universitaris.

En aquest sentit, volem agrair l'esforç que tota la comunitat està fent per adaptar-se amb flexibilitat als canvis que comporta la pandèmia.

Es continuarà informant de qualsevol novetat a la pàgina web de la UPC i també des dels altres canals de comunicació habituals.