Definició dels valors de la UPC: obert, fins al 15 de desembre, el procés de reflexió i votació

Del 20 de novembre al 15 de desembre, la comunitat universitària de la UPC està cridada a participar en el procés de debat sobre els valors de la Universitat a través de la plataforma Decidim UPC. Del 30 de novembre al 5 de desembre està obert el període per analitzar la proposta actual i fer aportacions noves, mentre que del 6 al 15 de desembre estaran obertes les votacions.

01/12/2023

El projecte Galàxia Aprenentatge, engegat per la UPC per repensar l’experiència d’aprenentatge, inclou un procés que ha permès definir la missió i de la visió de la Universitat. Ara, s’obre el procés de reflexió i votació per definir els valors de la Universitat i es convida al PDI, el PAS i l’estudiantat a participar, a través de la plataforma Decidim UPC. El procés es farà en dos temps:

  • Del 20 al 5 desembre és el període d’anàlisi i reflexió de la proposta actual, i de la proposició per part de la comunitat d'altres valors
  • Del 6 al 15 de desembre, període de votació dels nous valors proposats
  • El 19 de desembre es publicaran els resultats dels procés

La proposta base de valors que se sotmet a consideració de la comunitat universitària ha estat elaborada per un grup de treball format per representants dels diferents col·lectius, amb la col·laboració dels professors de Filosofia Joan Manel del Pozo i Ester Busquests, de la Universitat de Girona (UdG) i de la Universitat de Vic (UVIC-UCC), respectivament. A aquesta primera selecció de valors, la comunitat UPC pot incorporar-ne d'altres. La selecció final ha de sorgir de les votacions que tindran lloc entre el 30 de novembre i l'11 de desembre.

L’objectiu és presentar al Claustre Universitari del 31 de gener del 2024 una proposta que reculli el plantejament inicial sorgit del grup de treball, així com les aportacions fetes per tota la comunitat, per sotmetre-ho a debatre i, si s’escau, aprovació. La proposta definitiva que es porta a consideració dels membres del Claustre Universitari es publicarà a la plataforma Decidim UPC i es farà pública també, entre altres canals, a la pàgina principal del web UPC.