S’aprova la missió i la visió de la UPC

El Consell de Govern de la UPC ha aprovat la missió i visió de la UPC, després d’un període de reflexió i treball intern col·lectius. Constitueix la primera fase de Galàxia Aprenentatge, el projecte endegat per repensar l’experiència d’aprenentatge de l'estudiantat a la Universitat.

02/05/2023

La Missió i la Visió de la UPC s’ha aprovat al Consell de Govern del 26 d’abril, després d’un procés de reflexió i treball intern participatiu. Aquest és el punt de partida per iniciar el projecte Galàxia Aprenentatge, el qual ha de conduir a una proposta per transformar l’experiència d’aprenentatge a la UPC, tal com es va presentar al Claustre Universitari del 7 d’octubre passat. L’objectiu és desenvolupar un nou model docent per millorar l’experiència i els resultats d'aprenentatge de les i dels estudiants, així com disminuir la taxa d’abandonament.

El procés de reflexió col·lectiva ha servit per recollir, a través d’un grup de treball, l’opinió de la comunitat sobre la missió i la visió de la UPC, amb caràcter general, però també sobre l’objectiu docent. La proposta aprovada inclou, a més, algunes esmenes proposades en la reunió del Consell de Govern del 21 de febrer passat.

La descripció conceptual de la missió i la visió aprovades és la següent:

Missió de la UPC:

Contribuir a la construcció d’un món sostenible i just, mitjançant la recerca, la transferència de tecnologia, la difusió del coneixement i la formació de professionals en enginyeria, arquitectura, ciència i tecnologia amb esperit crític i capacitat per treballar en equips interdisciplinaris i multiculturals, adaptar-se als canvis i aprendre al llarg de la vida.

Visió de la UPC:
La UPC és una universitat pública, catalana, arrelada al territori i referent internacional, al servei de la societat, que treballa per a la inclusió i per formar persones amb vocació de servei, valors ètics, rigor intel·lectual i compromís amb la construcció d’un món sostenible i just; promou les metodologies d’ensenyament-aprenentatge més adequades a cada entorn educatiu, i transfereix i difon a la societat el coneixement generat mitjançant la recerca. Estudiantat, personal i alumni de la UPC aspirem a formar una comunitat viva, dinàmica, igualitària i col·laborativa al llarg de la vida.