Suport de la UPC davant agressions contra la integritat física i/o de caràcter sexual

La Universitat s’ha compromès a donar suport als membres de la comunitat universitària, víctimes d’agressions que atemptin contra la integritat física i/o de caràcter sexual, comesos a les instal·lacions de la UPC. Amb aquest objectiu, s’elaborarà un nou protocol d’actuacions que s’activarà quan es tingui coneixement de les agressions

11/06/2019

La Universitat Politècnica de Catalunya - Barcelona Tech (UPC) dona un pas més en el seu compromís de recolzament a les víctimes d'agressions i assetjament. El Consell de Govern ha aprovat en la sessió 03/2019 de 24 de maig un acord de suport als membres de la comunitat universitària, víctimes d’agressions que atemptin contra la integritat física i/o de caràcter sexual, comesos a les instal·lacions de la UPC.

L’acord preveu la posada en marxa d’un paquet d’actuacions de recolzament i acompanyament a les víctimes, per tal d’evitar qualsevol situació de desemparament. L’objectiu és ampliar el suport a les persones que hagin patit una agressió d’aquest tipus a la Universitat i oferir-los una protecció global.

Elaboració d’un nou protocol
Entre les mesures aprovades a l’acord, es troba l’elaboració en el termini de dos mesos d’un nou protocol d’actuacions, per tal de dotar a la comunitat universitària d’un sistema integral i global prevenció, protecció i acompanyament.

El protocol s’activarà quan es tingui coneixement d’uns fets susceptibles de constituir delicte que atemptin contra la integritat física i/o de caràcter sexual. Es farà un primer contacte amb les víctimes a nivell institucional per part del òrgans unipersonals de la unitat acadèmica o de l’equip rectoral, segons el cas. Es determinarà la persona de referència de cada centre que ha de donar suport i recolzament a les víctimes durant el transcurs de tot el procediment, el nom de la qual haurà de ser públic i fàcilment accessible. S’activarà d’ofici un expedient d’informació prèvia o, amb el consentiment de la víctima, s’activarà els protocols d’actuació i prevenció de l’assetjament sexual i/o per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere aplicables al personal UPC o a l’estudiantat, segons el cas, en aquells casos en què l’agressió sigui de caràcter sexual o de gènere, quan el presumpte agressor sigui membre de la comunitat universitària o col·laborador.

A més del suport i recolzament a les víctimes des d’una vessant institucional, psicològica i acadèmica, també se’ls donarà suport jurídic: s’informarà la víctima, de forma preliminar, de les accions jurídiques que pot instar i de les pòlisses que té contractades a través de la UPC; i la Universitat es personarà sempre com a acusació particular o popular, segons el cas, en tot procediment penal relacionat amb la presumpta comissió de delictes objecte d’aquest acord.

L’elaboració del protocol anirà a càrrec d’un grup tècnic de treball, que també revisarà el protocol d’actuació i prevenció de l’assetjament sexual i/o per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere aplicable al personal UPC i l’aplicable a l’estudiantat. Aquest grup estarà format per l’Àrea de Serveis Jurídics, el Gabinet d’Innovació i Comunitat, el Servei d’Infraestructures, el Servei de Comunicació, el Servei de Personal i el Consell de l’Estudiantat.

Més seguretat i millor cobertura d’assegurances
L’acord del Consell de Govern preveu també actuacions encaminades a la millora de la seguretat. En aquest sentit, es recomana l’elaboració d’unes mesures per reforçar la seguretat als edificis docents de la UPC i se sol·licitarà a l’Ajuntament corresponent la implicació, coordinada amb la UPC, respecte la seguretat en les immediacions d’aquelles instal·lacions que requereixen d’una vigilància especial per deficiències de seguretat de l’entorn en què es troben.

D’altra banda, se sol·licitarà a la Corredoria d’Assegurances de la Universitat un estudi sobre la possibilitat d’incloure dins de la cobertura de la pòlissa de la UPC el cost de cobrir els danys que es produeixin com a conseqüència del delicte i de la defensa lletrada dels membres de la Universitat víctimes de delictes que atemptin contra la integritat física i/o de caràcter sexual, comesos a les instal·lacions de la UPC.