Transformant l’experiència d’aprenentatge a la UPC

El futur de la formació en enginyeria, a debat del 19 al 22 de setembre

L’edifici Vèrtex de la UPC, al Campus Diagonal Nord, acull del 19 al 22 de setembre 450 docents i professionals de diferents àrees vinculades amb la formació en enginyeria, en el marc de la Conferència anual de la Societat Europea per l’Educació de l’Enginyeria (SEFI). Sota el lema ‘Cap a un nou futur en l’ensenyament de l’enginyeria’, es presenten al voltant de 300 comunicacions en més de 60 sessions en paral·lel per donar a conèixer pràctiques docents innovadores.

La conferència, organitzada per l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la UPC, i en què participa un centenar de professors i professores d’aquesta Universitat, posa també el focus en les oportunitats que obren per al futur de la formació en enginyeria les aliances d’universitats tecnològiques europees. En aquest context, la vicerectora de Política Internacional de la UPC, Lourdes Reig, ha presentat el nou escenari que dibuixa l’aliança d’universitats tecnològiques europees Unite!.

La conferència ha comptat amb dues ponències principals més. D’una banda, Alicia García Holgado, professora de la Universitat de Salamanca, ha tractat la transversalitat de gènere en la formació en l’enginyeria. Per la seva part, Arnold Pears, professor del KTH Royal Institute of Technology de Suècia, ha reflexionat sobre el futur de la formació en enginyeria en un món post-pandèmic.

Una estudiant atenent una nena en el marc del programa d'aprenentatge-servei del CUV
+
Descarregar

Una estudiant atenent una nena en el marc del programa d'aprenentatge-servei del CUV

Una mostra de bessons digitals, rèpliques virtuals d'objectes, processos o serveis, que es fan servir en el grau en Enginyeria Civil
+
Descarregar

Una mostra de bessons digitals, rèpliques virtuals d'objectes, processos o serveis, que es fan servir en el grau en Enginyeria Civil

Estudiants de l'ESEIAAT fent servir ulleres de realitat virtual
+
Descarregar

Estudiants de l'ESEIAAT fent servir ulleres de realitat virtual, en el marc de l'assignatura 'Professional communication for engineers through virtual reality'

Un doctorand del NanoSat Lab preparant el giroscopi per fer càlculs de la rotació d'un CubeSat
+
Descarregar

Un doctorand del NanoSat Lab preparant el giroscopi per fer càlculs de la rotació d'un CubeSat

Taller de maquetes de la ETSAV
+
Descarregar

Taller de maquetes de la ETSAV

Facilitar l’aprenentatge i millorar el rendiment acadèmic de l’estudiantat són els objectius que centren les iniciatives d’innovació docent posades en marxa a la UPC.

19/09/2022

La UPC treballa des de fa anys per reforçar, consolidar i fer evolucionar l’experiència d’aprenentatge, adaptant-se als nous requeriments de la societat i als canvis de l’entorn. En aquest sentit, el Consell de Direcció proposarà al Claustre Universitari dels dies 4 i 7 d’octubre posar en marxa ‘Galàxia Aprenentatge’, un projecte que tindria per objectiu transformar l’experiència d’aprenentatge de l’estudiantat, per preparar els i les professionals del futur. En el marc d’aquest programa es dissenyarien accions estratègiques per implementar un canvi de rumb en la innovació i l’actualització docent a la Universitat. Un procés de reflexió i treball col·lectius que hauran de conduir a un marc general de transformació docent i que cada escola o facultat adaptarà a la idiosincràsia de les seves titulacions i centres.

A la UPC ja hi ha algunes experiències innovadores que exemplifiquen millores en aquest sentit.

Pràctiques docents capdavanteres
La Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT) ha estat pionera a l‘Estat a implementar, ja fa 20 anys, una metodologia basada en l’aprenentatge-servei en un entorn de pràctica clínica basada en l’experimentació, a través del seu Centre Universitari de la Visió (CUV). Mitjançant aquesta metodologia d'aprenentatge i servei, l’estudiantat de grau i màster, sota la supervisió del professorat de la Facultat, adquireix les competències clíniques atenent persones en situació de vulnerabilitat derivades d’ens locals i entitats del tercer sector social d’arreu de Catalunya. Dirigit per la professora Núria Tomàs, el CUV és un entorn formatiu pioner a escala europea on fins ara s’ha atès la salut visual de més de 40.000 persones.

Però també altres experiències més recents s’obren camí, com el programa ‘De las MATES al STEAM’, dissenyat pels docents Rolando Chacón i Maria Rosa Estela, de l’Escola de Camins de Barcelona (ETSECCPB), que tracta d'introduir conceptes i pràctiques de Construcció 4.0 en els cursos del grau en Enginyeria Civil. Començant a primer curs, amb pràctiques de programació visual, la idea és proporcionar un seguit d'eines d'aprenentatge mitjançant la implementació d’eines d'automatització, BIM, robòtica, impressió 3D, i fins i tot de l’ús i la creació de bessons digitals en aquest àmbit, és a dir, de rèpliques virtuals d’objectes, processos o serveis que simulen el comportament dels seus homòlegs reals en temps real. Els estudiants aprenen a programar eines d'utilitat en el procés de transformació digital que s'està duent a terme en aquest sector.

En una línia similar, la Secció de Tècniques de Comunicació del Departament de Teoria i Història de l'Arquitectura i Tècniques de Comunicació ha dissenyat activitats immersives en realitat virtual per facilitar a l’estudiantat d’enginyeria l’adquisició d’habilitats per desenvolupar-se en entorns professionals internacionals, a través de l’experimentació de situacions reals, com ara reunions, entrevistes de feina o presentacions orals. Aquestes activitats, que es desenvolupen amb l’ús d’ulleres de realitat virtual, són el resultat d’un projecte europeu Erasmus+ I-BEE-VR (KA2 Strategic Partnership), on hi ha participat un equip liderat per la professora Marta Aguilar, juntament amb altres socis d’universitats europees. 

Les activitats es van pilotar el curs passat en una assignatura de l’Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) i es preveu  implementar-les aquest curs a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB), a la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB), a la Facultat de Nàutica (FNB) i a l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG).

La iniciativa CDIO aplicada a les telecomunicacions
En l’àmbit de les TIC i de la teledetecció, el Laboratori de NanoSatèl·lits i Càrregues Útils (NanoSat Lab) de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB) implementa la iniciativa basada en Concebre, Dissenyar, Implementar i Operar (CDIO), mitjançant la qual s’ensenya el disseny i la fabricació de sistemes de satèl·lit a estudiantat d'enginyeria de telecomunicacions i electrònica.  

El NanoSat Lab, ubicat al Campus Diagonal Nord i coordinat pel professor Adriano Camps, centra la seva activitat en el disseny i desenvolupament de missions de nanosatèl·lits, sistemes de petites naus espacials i subsistemes i càrregues útils per a l'observació de la Terra. Ha rebut el 2021 el Premi d'Educació de la Geoscience and Remote Sensing Society (GRSS) de l’Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), en reconeixement de les significatives contribucions educatives a la geociència i la teledetecció. En l'actualitat, el laboratori, que està vinculat al Centre Específic de Recerca CommSensLab-UPC i al Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions, està desenvolupant un programa educatiu de baix cost ‘Open PocketQube Kit’ per a l’IEEE com a plataforma de tecnologies relacionades amb l'espai.

Maquetes a l’arquitectura i criteris de gènere
A l’Escola d’Arquitectura del Vallès (ETSAV) es duu a terme una iniciativa innovadora per facilitar l'estudi de les estructures de l'edificació i el seu comportament, una metodologia activa i cooperativa basada en l’experimentació i la intuïció: l’aula esdevé un laboratori en què s’experimenta amb petites maquetes, models físics o kits d'experimentació. D’aquesta manera, es treballen conceptes relacionats amb el comportament estructural de les edificacions d’una forma visual i precisa, a la vegada que, a través de la construcció i de l’assaig, els estudiants poden comprovar les prediccions sobre el comportament de les estructures que han calculat prèviament.

D'altra banda, la necessitat d’introduir criteris feministes i metodologies de gènere als ensenyaments de l’àmbit d’arquitectura ha empès un grup de professores de l’Escola d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB), liderat per Zaida Muixí, a treballar en aquesta direcció. D’una banda, s’incorpora la perspectiva de gènere en tallers opcionals específics, a mode de prova pilot, i, d’una altra, es recopilen textos bàsics per a la formació amb referències a dones arquitectes, que serveixin per construir noves bastides mentals i acadèmiques.  

En la mateixa línia, la Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB) ha format al PDI en pedagogies feministes, que ja s'han posat en pràctica en tres assignatures. La iniciativa s'emmarca en un projecte d'innovació docent per incorporar la perspectiva de gènere a la docència de l'àmbit de l’Enginyeria Naval, Marina i Nàutica, coordinat per la professora Clàudia Barahona . En aquest marc, s'ha desenvolupat una plataforma web amb recursos docents.

Acompanyar les primeres passes a la Universitat
Una de les majors dificultats amb què es troba l’estudiantat de nou accés és la superació de la fase inicial dels estudis. En aquest context, les escoles i facultats de la UPC, a banda d’oferir programes de mentories, han dissenyat noves estratègies per facilitar la transició a la Universitat i millorar el rendiment de l’estudiantat.

És el cas de l'Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE), que ofereix una sèrie de cursos virtuals d’autoaprenentatge per proporcionar uns coneixements inicials bàsics en Matemàtiques, Física i Química. Aquests cursos s’imparteixen a través de la plataforma Atenea i inclouen documentació, vídeos i tests d'autoavaluació. 

Per la seva banda, l’ESEIAAT compta amb recursos com una pàgina web amb material per a l’autoaprenentatge, una plantilla per facilitar la planificació i la gestió del treball autònom o l’homogeneïtzació de les metodologies docents en les diferents assignatures de fase inicial.

A l’Escola d’Enginyeria Agroalimentària i Biosistemes de Barcelona (EEABB) s’ha elaborat material docent específic per facilitar la superació de les matèries de Matemàtiques i Química, i es realitzen tallers, tant per a estudiants de fase inicial com per al professorat, impartits per personal extern. Una altra iniciativa innovadora ha estat la realització d’un taller per a estudiantat de cursos superiors sobre anàlisi i diagnòstic de sòls, amb l’objectiu de difondre coneixements sobre les característiques dels sòls en el camp de pràctiques de l’EEABB.

‘Galàxia Aprenentatge’

Incrementar la taxa de persones titulades, millorar la taxa d'eficiència, mantenint els criteris d'exigència; revisar les metodologies docents, promovent les metodologies actives i impulsar models de docència multicanal, així com potenciar l'aprenentatge experimental, interdisciplinari i basat en reptes. Aquests són alguns dels objectius estratègics de ‘Galàxia Aprenentatge’ i sobre els quals se centrarà el debat de la propera sessió del Claustre Universitari de la UPC, que tindrà lloc els dies 4 i 7 d’octubre.

La iniciativa, coordinada pel vicerector de Política Universitària, Joan Gispets, es va presentar al Consell de Govern del 5 d’abril, i busca generar un impacte positiu tant en el rendiment acadèmic com en el grau de satisfacció de l’estudiantat.

“Es un projecte estratègic −explica el vicerector Joan Gispets− amb vocació de transformació real de l’experiència d’aprenentatge a la UPC que neix per donar resposta, per una banda, a un jovent que arriba a la universitat amb unes expectatives diferents de quina ha de ser la seva experiència universitària. També vol donar resposta a una societat amb uns reptes globals que requereixen de persones formades 360º, capacitades per afrontar els problemes de manera més global i amb sensibilitat envers la sostenibilitat i el bé comú com a eix vertebrador de la seva activitat professional i personal”.

Distincions Jaume Vicenç Vives a Josep Maria Rosell i un projecte d'innovació docent de l'EPSEVG

El professor de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM) Josep Maria Rossell i la iniciativa docent ‘Rellotges, vestits i muntanyes russes: dissenyat amb matemàtiques’, de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG), liderat pel professor Jordi Guàrdia, han estat reconeguts amb les distincions Jaume Vicens Vives de la Generalitat de Catalunya en reconeixement a la qualitat docent. El lliurament dels guardons tindrà lloc dijous, 15 de setembre, en el marc de la inauguració oficial del curs universitari 2022-2023, que es farà a la Universitat de Lleida.