Un centenar de noves places de professorat lector

El Consell de Govern del 26 d’abril ha donat el vist i plau a la creació de 91 noves places de professorat lector. Ara, resten pendents altres nou places més, l’aprovació de les quals s’ha endarrerit a proposta dels mateixos departaments receptors. L’acord s’emmarca en les accions de la política de personal destinades a enfortir i renovar generacionalment la plantilla de la Universitat.

28/04/2023

En la sessió 04/2023, del 26 d’abril, el Consell de Govern ha donat el vist i plau a la creació de 91 noves places de professorat lector. Ara, resten pendents altres nou places més, l’aprovació de les quals s’ha endarrerit a proposta dels mateixos departaments receptors, que són el d'Enginyeria Mecànica (tres places de lector); el d'Estadística i Investigació Operativa (dues places de lector i una plaça de professorat agregat); el d'Organització d’Empreses (dues places); així com una plaça de l’ICE, que es convocarà com a professorat agregat.

Addicionalment, la UPC convocarà també cinc places de professorat lector que, havent estat aprovades o convocades amb anterioritat, van quedar desertes o vacants.

L’acord s’emmarca en les accions de la política de personal destinades a enfortir i renovar generacionalment la plantilla de la Universitat. “És un salt qualitatiu en la línia de revertir les retallades que hem patit la darrera dècada i que han situat el sistema universitari català, en general, i la UPC, en particular, en una situació compromesa”, ha explicat el rector, Daniel Crespo.