Un 74 % dels nous estudiants de la UPC per al curs 2018-2019 han estat assignats en primera preferència

Un total de 4.850 estudiants han sol·licitat plaça en primera preferència per cursar un grau a centres propis de la UPC el curs 2018-2019. Enginyeria Informàtica a la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB) i Enginyeria en Tecnologies Industrials a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) destaquen entre els deu estudis i centres més sol·licitats en primera preferència. Els graus en Enginyeria Física i Matemàtiques se situen de nou entre les deu titulacions amb la nota de tall més alta en aquesta primera assignació.

13/07/2018

Els resultats de la primera assignació de places de la preinscripció universitària per al curs 2018-2019 mostren que el grau en Enginyeria Informàtica que s’imparteix a la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB) és el cinquè més sol·licitat en primera preferència a Catalunya, amb 643 sol·licituds. En la llista dels més sol·licitats també destaca el grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB), que se situa com a desè centre d’estudi més sol·licitat en primera preferència i per al qual s’han presentat 492 sol·licituds. Un 74 % dels nous estudiants de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) per al curs que ve han estat assignats en primera preferència. En el sistema universitari català el percentatge d’assignats en primera preferència és de 67,4 %.

Els altres estudis de la UPC que s’inclouen entre els més sol·licitats de Catalunya en primera preferència són el grau en Estudis d’Arquitectura a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB), amb 369 sol·licituds; el grau en Enginyeria Mecànica a l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE), amb 266 sol·licituds; i l’entrada comuna dels graus en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil, Enginyeria Elèctrica, Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, Enginyeria Mecànica i Enginyeria Química, a l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT), amb 244 sol·licituds.

També són molt sol·licitats per al curs 2018-2019 el grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació, a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB), amb 200 sol·licituds; el grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica a l’EEBE, amb 170 sol·licituds; i el grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials, també a l’ESEIAAT, amb 145 sol·licituds.

Igualment, entre els estudis més sol·licitats s’inclou el nou grau interuniversitari UPC- Universitat Pompeu Fabra (UPF) en Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica (impartit conjuntament entre l’ETSEIB i la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la UPF), amb 139 sol·licituds; el grau en Estudis d’Arquitectura a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV), amb 134 sol·licituds, i el grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte de l’ESEIAAT, amb 126 sol·licituds.

Les notes de tall
Les notes d’admissió més altes del sistema universitari català corresponen a Física/Matemàtiques (UAB) 13,318 i 20 places; Física/Matemàtiques (UB) 13,250 i 20 places; Medicina-Campus Clínic (UB) 12,824 i 172 places; Enginyeria Física (UPC) 12,732 i 40 places; Filosofia, política i economia (UPF) 12,710 i 30 places; Medicina (UPF/UAB) 12,704 i 60 places; Matemàtiques (UPC) 12,684 i 50 places; Estudis Globals (UPF)12.674 i 40 places; Medicina- Campus Bellvitge (UB) 12,641 i 87 places, i Bioquímica i Biologia Molecular/Biotecnologia (URV) 12,362 i 10 places.

A la UPC, altres graus amb nota d’admissió per sobre del 10 són el grau en Tecnologies Aeroespacials, que imparteix l’ESEIAAT, que exigeix un 12,310; el grau interuniversitari en Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica, que impartiran conjuntament l’ETSEIB i la Facultat de Ciències Econòmiques de la UPF, amb una nota de tall de 12,102; i el grau en Ciència i Enginyeria de Dades, que impartiran conjuntament la FIB, l’ETSETB i l’FME, amb una nota de 12,018. Altres estudis amb notes per sobre de 10 són el grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials de l'ESEIAAT, amb un 11,822; el grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte, amb una nota de 10,382, també de l’ESEIAAT; i la doble titulació de grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació / Enginyeria Telemàtica, que s'imparteix a l'Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC), amb un 10,378.

Pel que fa als estudis que presenten una gran oferta de places i en relació a la nota d’admissió, el grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials de l’ETSEIB exigeix un 9,766 per a una oferta de 400 places, i el grau en Enginyeria Informàtica de la FIB, que oferta 400 places, precisa que l’estudiant hagi obtingut una nota de 9,406 per a matricular-se.

Més demanda que oferta de places
Els graus en què la demanda en primera preferència és el doble o més que l’oferta de places són Enginyeria Física (a l’ETSETB, amb 106 sol·licituds en primera preferència per a 40 places); Matemàtiques (a l’FME; amb 105 sol·licituds per 50 places);  el grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials (a l’ESEIAAT amb 145 sol·licituds per a 60 places); el grau en Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica (ETSEIB-UPF, amb 139 sol·licituds per a 40 places); el grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte (a l’ESEIAAT, amb una demanda de 126 estudiants per a 60 places); el grau en Ciència i Enginyeria de Dades (que imparteixen la FIB, l’ETSETB i l’FME, amb 115 sol·licituds per a 50 places); i el grau de Disseny, Animació i Art Digital (del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia, centre adscrit a la UPC, amb 90 sol·licituds per a 40 places).

Dades generals de la preinscripció d’enguany
Un total de 46.956 estudiants (46.052 el 2017) s’han preinscrit aquest any en alguna de les set universitats públiques catalanes. Pel que fa a les assignacions, gairebé nou de cada deu estudiants preinscrits, un 88,04% (88,03% el 2017), ja tenen assignat un centre d’estudi. D’aquests, gairebé set de cada deu, un 67,40% (67,81% el 2017) podran estudiar l’ensenyament que volien en el centre que havien triat en primera preferència.

Els alumnes assignats en total a les diferents universitats públiques, tant en centres propis com adscrits, són: 11.682 a la UB, 8.877 a la UAB, 5.338 a la UPC, 4.093 a la UPF, 2.404 a la Universitat de Lleida, 3.490 a la Universitat de Girona, 3.187 a la Universitat Rovira i Virgili, i 1.709 a la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya.

Dels sol·licitants, la majoria, 41.274, procedeix de les PAU i de Cicles Formatius de Grau Superior; 1.213 estudiants universitaris que volen fer un segon grau universitari, xifra propera a la del curs passat. Els estudiants procedents de les proves per a més grans de 25 i 45 anys són 828 (852 l’any 2017). El nombre d’alumnes universitaris que ha demanat un canvi d’estudi de grau ha estat en aquesta convocatòria 3.641, una xifra força inferior als 6.072 de l’any 2017.

Notícia relacionada: