Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Grau en Enginyeria Informàtica

Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB)

El grau en Enginyeria Informàtica, acreditat amb excel·lència per l'AQU Catalunya, et proporcionarà els coneixements necessaris per concebre, dissenyar, desenvolupar, mantenir i gestionar sistemes, serveis, aplicacions i arquitectures informàtiques, per conèixer i aplicar la legislació necessària, així com expertesa en nous mètodes i tecnologies de l’àmbit de les TIC. Podràs escollir entre cinc mencions:


Menció en Computació
Aprendràs a dissenyar sistemes informàtics complexos tenint en compte criteris crítics d'eficiència, fiabilitat i seguretat. Adquiriràs els fonaments científics i tècnics necessaris per afrontar els reptes de la computació en l’àmbit de la intel·ligència artificial, la bioinformàtica, la realitat virtual, entre molts altres. Aquesta formació et permetrà encarar els nous reptes de l’àmbit informàtic aplicats a empreses i institucions de recerca.


Menció en Enginyeria de Computadors
Et capacitarà per participar en el disseny de nous processadors, sistemes de gestió de memòria i sistemes microcontroladors. Aprendràs a desenvolupar aplicacions que tinguin en compte l’arquitectura sobre la qual seran executades, aprofitant els recursos disponibles i de manera que aconsegueixis un alt rendiment. Et formaràs en el disseny i la implementació de sistemes robòtics que interactuen amb l’entorn i són controlats per un sistema informàtic.


Menció en Enginyeria del Software
Rebràs la formació necessària per participar en projectes de desenvolupament, manteniment i avaluació de serveis i sistemes de software. Els projectes poden ser d’alta complexitat, amb sectors de codi crítics —poden dependre vides humanes del fet que funcionin correctament— i de natura tècnica diversa (sistemes basats en serveis, sistemes web, sistemes en temps real, sistemes encastats, sistemes empresarials, etc.). Adquiriràs els coneixements i competències per assegurar que aquests projectes compleixen criteris de qualitat reconeguts i actuals en la disciplina.


Menció en Sistemes d’Informació
Et capacitarà per comprendre els processos operatius i la gestió que duen a terme les persones en les organitzacions. Així mateix, coneixeràs amb profunditat les diferents eines tecnològiques estandarditzades recentment per construir un sistema d’informació, des de la gestió de relacions amb els clients o la cadena de subministrament, fins al comerç electrònic, la gestió de processos interns, la intel·ligència de negoci i gestió del coneixement, o bé els sistemes d’ajuda a la presa de decisions. Les organitzacions els utilitzen com a element estratègic amb el qual poden innovar, gestionar la integració de les persones, processos i dades, competir i assolir els seus objectius en un entorn globalitzat.


Menció en Tecnologies de la Informació
Rebràs la formació necessària per dissenyar, construir i instal·lar les infraestructures necessàries —processadors, equips i software informàtic, xarxes de computadors, etc.— per satisfer les necessitats de diferents tipus d’organitzacions. Aquestes necessitats inclouen serveis i aplicacions web, accés a la xarxa dels usuaris, gestió de xarxes internes en les organitzacions, serveis de computació i aplicacions, mecanismes de control, protecció de dades i seguretat informàtica, sistemes mòbils, sistemes distribuïts, sistemes integrats, creació de protocols de distribució de la informació, etc.

Aquest grau s’imparteix en el marc del programa acadèmic de recorregut successiu (PARS) d'Enginyer/a Informàtic/a.

Mencions

 • Computació
 • Enginyeria de Computadors
 • Enginyeria del Software
 • Sistemes d'Informació
 • Tecnologies de la Informació
Durada
4 anys
Càrrega lectiva
240 crèdits ECTS (incloent-hi el treball de fi de grau). Un crèdit equival a 25-30 hores de treball.
Tipus de docència
Presencial
Nota de tall del curs 2023-2024
10,596
Horaris/torns
Matí / tarda
Idiomes

Consulta l'idioma d'impartició de cada assignatura a la guia docent dintre del pla d'estudis, i als horaris dels grups.

Informació sobre l'ús de llengües a l'aula i els drets lingüístics de l'estudiantat.

Preus i beques
Preu aproximat per curs, 1.107 €. Consulta el percentatge de minoració en funció de la renda (beques i modalitats de pagament).
Lloc d'impartició
Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB)
Títol oficial
Inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport
Places nou ingrés
360
Places canvi d'estudis
5
Codi de preinscripció
31059
Nota de tall del curs 2023-2024
10,596. Notes de tall
Ponderacions PAU
Taula de ponderacions de les matèries per a la fase específica
Com s'hi accedeix
Totes les vies d'accés, preinscripció i matrícula.
Convalidacions de crèdits de CFGS
Consulta el cercador d’estudis universitaris del Canal Universitats de la Generalitat de Catalunya
Legalització de documents
Els documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.

Cinquè quadrimestre

Setè quadrimestre

Vuitè quadrimestre

 • Treball de Fi de Grau 18
 • Treball de Fi de Grau 18
 • Treball de Fi de Grau 18
 • Treball de Fi de Grau 18
 • Treball de Fi de Grau 18
 • ObligatòriaECTS
 • OptativaECTS
 • ProjecteECTS
Professió regulada

Aquest grau conforma un programa acadèmic integrat de grau i màster que habilita per a professions regulades.
 

Sortides professionals
Menció en Computació
 • Disseny de sistemes informàtics complexos/crítics: planificació de vols d’aeroports, sistemes de seguretat de vehicles o d’instal•lacions, etc.
 • Disseny de les interfícies persona-màquina dels dispositius del futur.
 • Optimització de processos en la indústria, robòtica.
 • Disseny d’eines per a la predicció de dades en la banca, planificació d'infraestructures en l'Administració pública, tractament d’imatges en centres de recerca.
 • Programació de jocs i aplicacions web a la indústria informàtica.
 • Recerca en el camp de la computació.

Menció en Enginyeria de Computadors
 • Disseny de processadors i sistemes multiprocessador.
 • Programació de sistemes d’alt rendiment, aprofitant-ne el hardware específic.
 • Implementació de sistemes encastats, sistemes portables, robots i interfícies de l’ordinador amb el món real.
 • Programació de sistemes informàtics en temps real.
 • Empreses de fabricació d'acceleració per maquinari (hardware), microprogramari (firmware) i desenvolupament de solucions a mida.
 • Recerca en el camp dels supercomputadors.

Menció en Enginyeria del Software
 • Desenvolupament de serveis i sistemes software.
 • Direcció de projectes informàtics.
 • Analista de software, arquitecte de software, enginyer de requisits.
 • Disseny/administració de bases de dades.
 • Avaluació dels processos d'enginyeria del software, així com disseny i implantació de plans de millora de la gestió i de la qualitat en les organitzacions.

Menció en Sistemes d'Informació
 • Direcció de sistemes d’informació de les organitzacions.
 • Responsable d’informàtica, implantació del software, sistemes de bases de dades.
 • Direcció de comerç electrònic, planificació i control de negocis sobre Internet.
 • Consultoria de sistemes d’informació, expert en sistemes d'informació empresarial, presa de decisions i business intelligence. Analista de negocis.
 • Auditoria de sistemes d’informació, per assegurar el compliment de les normes i estàndards.
 • Responsable de serveis d’atenció a usuaris i gestió de proveïdors.

Menció en Tecnologies de la Informació
 • Administració de xarxes d’ordinadors.
 • Responsable de l’àrea TIC d’empreses i administracions públiques.
 • Administració de sistemes informàtics.
 • Disseny, selecció i implantació d’infraestructures informàtiques i de comunicacions.
 • Responsable de la seguretat de les dades i els accessos a les organitzacions.
 • Implantació de nous sistemes i protocols de comunicacions en l’àmbit informàtic.

En el marc de l’oferta d’estudis del Centre de Formació Interdisciplinària Superior CFIS
També pots cursar una doble titulació interdisciplinària a dos centres docents UPC coordinada pel CFIS.

Més informació al web del CFIS

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAb0AAAD6CAYAAAA1BJkkAAAgAElEQVR4nO19a3QU15Wu/t8/+XHnzqyEkpkkk8SJk7ETZ0YzvhM7k5vJzeTlXDJxxnESxzOeSQgl5JjYgDFyDBirG5B4C/NoG4x4SbwMCMRTIGRACIywBEJGErZaYAEtA3JjCdv7/kBHrq4+VXWqaledeuxvrW8taFXVOXtX1f7q7PMqKBDEp8fOVgqLkz8fVZyoUIqT9YqaaFHUxDuKmhgYNS75tqImgEiMD5P9o9REt6ImTilq4qCiJhYoauJRpTh5l+g7JYLRJeWf+szYxN2FalmJoibLFTWxv7A4cVJRE12KmuiX7wci0Xd2Db8DmxQ1kSpUy0o+MzZxN9pLN0ot+6WiJhrMKvG5J+b0BcARRGJQ2FdYnCi7Y2zZnc7FbuboYZEjYSMShZksdyl2yXaRgr757OIAGEskBo+j1LJtheqsL4uLXfmnSOyIRLe0KX6j1OSLRhf72sT58GhlDTy9Zhe8sKUeFu4+ArtPvwWp+mYiMTacu7MRpm/aD0+t2QmPLdkI905ZZPYS3lLUxO+t3rvPjE3crdxOWwYgaBCJ4WZhceLk6JKZowUEr2yb/uSvT14I5bWH4Uy6DwgEAh/vXL0GW0+cgV8t2mD0Ii43fO/GzXxAodYdkYjNftP+Pl4Lb8neY7JjCYEQOrT3XobxK7fxXsJp+vfudv8dCR6R6BG7jFp4v9QeOHp8EurPdMmOHQRCqFHVeAo+/8c5+pcwJ9Wp3B6FJjswEIlR5qY80dMPWiHBIxBwsPPUOf0LmPnLCcn/UVBQUKCMK3swAAGBSIw8c/r39K08SmkSCLh4+eCJnBdwlJqYOtzK2y87GBCJMWFKm14ZmYf39ckLZccHAiGS+NGsVdoX8L1Pj0vcF4BAQCTGhqNLZo4u+PTY2Yr2x/Law7JjA4EQSbx24qz+JUzJDgJEYpxYqJaVFCjjEg9pf6RpCQSCd/jq0/M+eQmLE+dlBwEiMWZMFYwqTlSwH742cb7smEAgRBqPL9v0yQtYnBgMQBAgEuPE/oLhxaNBURPwaGWN7JhAIEQayw8cl/3SE4mxZoFye7cEUNQEPL1ml+yYQCBEGnUtHdJfeiIxzixQbm8PBIqagBe2HJAdE3zFpHV18IPkStdsOt8j2xRCSNB0vkf6S08kxpkFipoYYP9ZuPuI7JjgK+6cUIHixBmb4/WxQHCOty5dlf7SE4lxZoH2P6n6ZtkxwTesONCM5sT7py2VbQ4hJOjtvy79pScSg0IjzZlavcezMmMreo+9tBHVkZTiJIiARI9IFNcaL8QvtqKHldpkHL9ym2yTCCEAiR4x7mzuSo+8D5mBLPeYzEB25BjswV+xFD3M1CbjvVMWyTaLEAKQ6BHjTK3GTK3ew31HOvsyoKgJGFNRNfJbqh4vZsdS9LBTm4x1LR2yTSMEHCR6xDiTQVEThqIH8EnrjgmfUYvQCWMpetipTUZKcRKsQKJHjCtZo4C12pjo6VtxmYFsjsgxXcJq7cVO9ObubPTsplKKk2AFEj1iXNnZl8kRM1HRU9TbLcTmrjRKPWIneg/NW+vpjd1w9LRsEwkBBokeMa4EyBUukfQmo14w3TBWonfhSr/nN/axlzbKNpMQYJDoEeNKADHR47XomrvSJHpO4GVqk/HOCRWyzSQEGCR6xLgSgC96LL3JpjKMqajKO5daeg7hdWqTccWBaPuR4BwkesS4UqRPj9efp6jUp+cIfqQ2GSnFSTACiR4xrhQZvcmmKGgFjkZvOoQfqU1GSnESjECiR4wzGRTVePQmS3NOrd5D8/TcwK/UJuPcnY2yTSYEECR6xDhTqzFWx9KKLC7gZ2qT8aF5a2WbTQggSPSIcSetvekD/ExtannhSr9s0wkBA4kekUi7LHgOv1ObjJTiJOhBokckfkIjzcFMZ+oZedGTkdpkpBQnQQ8SPSJRLiMverJSm4yU4iRoQaJHJMpl5EXPaWrz/mlLURw8Y/MB2S4gBAgkekSiXEZa9JymNu+cUIE2Yuj+aUtlu4EQIPghemNTW6GzL5NH2cHGS2rt9LI/KAxM1Tfn+MOLwSBhZqRFz2lqk62ocu+URShObjrfI9kThKDAD9GrOdbKLXtsaqv0gOMVtdB+sOo/AMImiA3t3bY+XIpKKyE7ODTii6h/7DhhpEXPaWqTrZ05fuU2FCdTipPA4IfodfZluGXXHGuVHnC8ohZa0dOv5K/P4OhFMWgfBvp7aXU8W+qLIWj2BIGRFT03ozbZ4BNKcRKw4YfoGSHKX/1a2BE9/d+Dlgq0I3pjKqpyWnkN7d3S6x9ERlb0Zmw+4Mgh+mkGlOIkYMJr0dMHce3KFgDWLYWwUgutsBWVVsLU6j0j1G9bE3TRG5vamlN/s2NrjrWOtFjb0n1QVFopvf5BZGRFz+noS/2EcqwU56R1dZI8QQgSvBa9hvbunPL0/XtBC+pY1MJOhibookfEZyRFr+l8j2OH6FtkWCnOe6cskuQNQpDgtej19l/PKUu7aC+AWMorVd8MzV3pnFZDzbFW7uae2oEWbJBIqr4Z2tJ9hulU/fWbu9JCA0zGVFRBXUtHznlMpLQQGcjCRjhq/cV8ZtXHp6+H1gar1hXv3Ib2bqio5Q+6ExnIUlRaaehTau3lM5Ki5zS1adT3hpXi1HcyE+IHL0WvqLQypywmcNoUp1n5Y1Nb80RAD704aVuWPBHRX1+fbtUiM5A1HHiRqm/O6a/SQruAMYBYn57ou6hv+elb0nZssCqzt/96nkhZ9em58WlcGUnRc5raNBpliZXiHL9ym8+eIAQNXopeRW1uap61HvSiwPv6LyqtNA2evOsqqnUgZ8fpB1kYITs4lNeiFD2XwSvRE42PvJ0DjKaR6KF/PsxEb2xqq7BPSfg+YeREDzO1yUApTgIWvBQ9I3HTv9e8VKJeBDr7MlBR2whTq/dAXUtHTnDV2sATj+au9Mi5RnVraO8eGZyhbz1pd81W1PzWVW//9ZHr81peIqI3pqIKplbvyROjmmOtOQNHtB8I2lZsdnAIUvXNMLV6D1TUNua1cLUfBvq5c9nBIahr6Rg5Vy9s2nPNRE//t7Z030i929J9OX+L8shdu4yc6DlNbVoJEqU4CRjwUvSM0pj6fj29qOjP5bVU9M+t0e88QdWnXXkfkfrrGIlNZiCb11LVxy2vpixooZ/zqPexthyrjw69KGrPNRI9fXlt6b68+uqFj9cnG0dGTvScpjatUo9YKU622gshnvBK9KwGrJiJmlnAZtQP/We/G4mhlvq0Ky/4jk1tzTlGW4aZXbxjvBI9oxagVR30rVzetbVTE7T+MRI9vU959dbbFrbVaLxipETPTWrTqgWGleK8c0KFT94gBBFeiZ7+3dWPBtQHXm1gdTNsX0T0eKlTHrXQvm9Gv2tpdIxXk9PHprZCqr4Z6lo6oC3dl5feNGqt2U0zGomeiN9FfRc3Rkr0vEptMmClONkyZ4T4wSvR06ey9EPv9YNUtOk5v0VPBCxA61uAMkWvqLQyr3/Tqv6KSqIXNEZK9JymNkVTjpTiJLiFV6JnZ3QjQG4fUJBFT6Q/UFH9ET3enL7mrjTUtXTkpRtJ9ILLyIiem9SmaMuLUpwEt/BC9PStIRFkB4dGztcHfqOJ0jyKBF/eqjBW1KZftZAleiIjYI3K0QqX3ftvJHp6n/L6SUU/GOLGyIie09SmXQGiFCfBDbwQPb3wsOHweupToNq5W1rwRndOrd7DXRlERPT0omxHVBU1txXLG6VoFtztip5R3UTsNCpHfy5PoLSrqWgF1Uj0RAap6OM5LbF2m5ERPa9TmwxYKU79wtaEeMAL0dMHRqOh6WZD+/WCqA2QRaWVOWVoW4miaTb9dAreBHS2dJk+8Ovrpv2bvm56u6xETy+YPFHl2an9YCgqrcybL6hfCk1fhnb0pz41qu1vNZunp5/7p62TfuK69p7FnZEQPTepTf0C01bATBGwLYwI8YEXoqcFb44do35qgrbFphcHVtfOvkxef6G2JSgqerzYwgSOt/SZVnT1omBWNwB7oqeo+X11mYHsSL1E6s+DXjz1x2UHhwxtF5mywPO9WZ0otfkJIyF6TlObiupMeLBSnHYFlxB+YIueXhCMWiqMepHQtjis1pVk9deeIyp6ipo/bcIIvPSqkbgAfCIgPB+IiB5PVPX2WC3Tlh0cymmR6gesiC6lpk9TWq29KeJTnj/jzEiIntPUptMUI6U4CU6BLXq8rYTMjtenCvV9WBW1jdzgnh0cguaudN6kbDuix65vtKg1W16Mdx4vhcjOGZvamlMPsxasUYvHyG7tMWzHBj3a0n0wNrU1Z3AJb5RmUWmloUgZ2S6yiWzNsVZu3TMDWcvnIY4Mvej5mdpkoBQnwSmwRU+/yajI1jZmm6ryjjNbrFh/PdF6G63wIkJe3Y3qa7WJrJk9Rr40OkZbltUCz6L3zM4mstp60ZJjxgy96LlpdbnZzZxSnAQn8Ho/PSKRaM7Qi55T8THaO08UWClOt/UghAskekSiXIZa9NykGY32zvOjbD3dtDgJ4QKJHpEol6EWPVmpTQasFKdbASaEByR6RKJchlr0nIoO1maulOIk2AWJHpEol6EVPTfpRau98/yog56U4owHSPSIRLkMrei5aWVh7l6OleKctK4OrU6E4IJEj0iUy9CKnuzUJgNWihO7XoRggkSPSJTLUIqem7TinRMq4AfJlWh0uhoMj5gtUEIwQaJHJMplKEUPq3UVNGL1NRKCCxI9IlEuQyl6WP1oQSOlOKMPEj0iUS5DJ3pR3yKDUpzRBokekSiXoRO9qKY2Ge1uaksIF0j0iES5DJ3oRTW1yXjnhArZLiZ4CBI9IlEuQyV6UU9tMq44EOz7QHAOEj0iUS5DJXpRT20yUoozuiDRIxLlMlSiF/XUJiOlOKMLEj0iUS5DI3objp6W7iw/SSnOaMIL0ZtavcdVnVi3gdHI4VR9s2HZRaWVkB0cyjsnM5A1PD5V3wxt6T7IDGRzzskODkFnXwaau9KmZSpqwpW9nX2ZkevwbNb+HYudfZm8cux212DZbPS8WPmcZwPbzd3tM6ivo5cMjeg99tJGXxwSFD40b61slxM8QJBFz66AKao9oayobeRe3wjZwSGoqG3klusGJHr858XsPhvZQKLnIe6cUOGLQ4LEC1f6ZbudgIwgi56iGouYkfiIiqSb2MITUDcg0TN+XsxaeyR6PmLFAfNmtxnvn7YUNhw97RtnbD6AdnPm7myU7XoCMvwUPafX06cdAfgByShesEDIOKaiylYLT4/s4BAUlVZaCoC+XBGGXfSc2GwmUGatPTPRk+1fOwyF6LlJbcrYlRyrVUopzughDKJnFAfGVFTlHCcqjs1daUNfsGsWlVZCRW0j95oAADXHWnOuyQOJnrvnhcGotUei5yPciIiMZb0w+x8pxRkthEH0FJUvaM1dacsyeUHQKAWqb70p6u1WIQ/6QClatpP4EHfRM7KfRM8nuEltylrAee5Ofv+HE1KKM1oIi+hV1PKfOyZUvADIC2ZORgq2pfvyjten3Xgg0XP3vFhdl0TPJ7hpNcnaqufClX60G3T/tKVSbCB4g7CInlGQq2vpMGyN6dOfRkEPALitPKtztMfwQKLn/HnRt8Z5PiDR8wlhS20yPDRvLdpNajrfI80OAi7CJHpGwZHXR6dNfWrJO9bKByR6fGLZzLuvvPukvzaJng8IY2qTATPFKWMwDsEbhEn0jAIdD7xWntH5GEGPBxI9589LXUtHXj+u3g8kej4gjKlNhqbzPWg3iVKc0UHYRM8olamFWfDmBcqG9m7X9eKBRM/581LX0sGN/9qPGRI9H+Amtbnh6GnZ1Yf7py1Fu1GU4owGgjY5XeT6RlMOAPhz6LTECPY8OoU+SGMEZZHWrMzJ6XqbjURPUfNH7WrT1iR6HsNNajMoCzZjTlSftK5OtjkEBJDokeg59QOWzbznpS3dZ6gBrLVHoucx3KQ2g7I1D+b+f7L7KAk4CJvoeZHeJNFz5gcsm3nPi7a+Rq09Ej2P4Sa1GaQdCjC3Q5I5GpWAg7D16Zm18hjMWntx6NOTKXpYfXra+hq19kj0PEQUUpsMmBvfyh6cQ3CPMIker5WXGchyhdAogMdh9GbURE9R81t7De3dJHpeIgqpTQZKcRK0CJPoGYmb0fw9XmvPyTw9EfJAozedPy96m/VawPY6tFs+iZ4gopLaZMDcFolSnOFGWETPatWV3v7reX/jBXFakeU2wyZ6iprf2uOtoUqihwA3qU1FDeYCzZgLUAetJUuwh7CIHq+Fxkb4GcUKXmvPydqbDe3d3Gtrj+GBRM/582Jn6yg75ZPoCcDN8l1B3YrHrZBrGbQ+S4I9hEH0jFp5+gDH+/LnBXI7uywY7d5Ouyz4L3qKyt9tw075JHoWcLtQc5B3JMBMcQYxhUsQQxhEj9fK420uygtovNae0QjQzr5MzoofFbWN3LQpAO2nh2mzHdGz0gQSPZdwu15lEFObDJgLUFOKM7wI2jw9gNzgW1RayT1GLzqKatwi1AdzjJ3T9Wt7uoE26LrpI7cjOKJrmPKAbbMd0VNU89YeiZ5LRDG1yYC5ADWlOMOLoIue3YEnvFYcr7XnJrbw+v/cgETPnuiZ+YhEzyU2HD3tmEFfm/LClX5X9ukZ5FYtwRhBFj2j/jSjbYPMyual7ipqG221+LKDQ4YDXtyARM+e6Bk9FwAkeqFG/8BNONndC7taOqD66JuQqm+G+btehxe2HIDy2sOwfP9xWH/kNNSeOgdNnT1w+fr7sqtsimc37IHxK7e5ZpCAYc88yf2+QRY9IwEYm9pqWj6vH85o3l5RaSWk6puhLd3HTZt19mWguSsNqfpm02kNbkCiZ0/0zPxEohcSDHwwCNtPtsPTa3bCT2a/Cn87ab4j59311Dz4YXIllKzaDpua2ixHOvkJo/3N7DBok+ExHviSVdul2uCF6BGJRHHGRvQGb30ILx88AQ8vWOepQ8dUVMHiPUfhvfdvSrUXQ/S++Wz0RO+JVTuk2kCiRyTKZeRF761LV+H5Tfvgzj/hTRkQ4ejxSZi0tg5a3r4kxW4M0fu7ZxdLqbsRMO7LH18l0SMS48zIit6Nm4Pw7Ab7c1i8YMmq7XCx/4av9pPo8UmiRyTGm5EUvXVHTsM3nlko3blafuHJclh+4LhvPsAQvb+fyp+zJQsY9+FJEj0iMdaMlOjduDkIv1u+RbpTzfjwgnWQzlzz3BcYolcUQdGbsLpWqg0kekSiXEZG9I539sAD05dJd6gIv/7MQtj75nlP/YEhev9gsDqHLGD4nkSPSIw3IyF6rza8Id2RTrhw9xHPfIIjeks8q58TYPj8T1UkekRinBl60as+9qZ0J7rh0n1NnvgFQ/T+8bkoit5OqTaQ6BGJchlq0dvxRrt0B2Jw9eE30H2DIXr3RVD0niLRIxJjzdCK3sGzXdKdh8lNTW2o/kERvT+/hFont8Dw89NrSPSIxDgzlKJ39cb78A8m6/KFkV94shzOXbyC5iMM0fvfkRS9XVJtINEjEuUylKL3H0s3SnecF3xwzmo0H2GI3j89Hz3Rm7iWRI9IjDNDJ3pzdhyW7jQv+cz63Sh+whC9bz2/FKUuWMDwL4kekRhvhkr0TnT1SneYH3Sz3QkDiR6fk9bWSbWBRI9IlMtQid6/e7xDwk/nrIYXthyALc1noLXnXejJXIOBDwbh0ns34GzvZdjV0gHlOw7DrxdXe1qP785MufYVhujdP22Z+5uGCAzfTl5HokckxpmhEb2qw6c8ccAXJ5TD7O0N0H3Z3k7kmYEsvHzwBNz33BJP6jXX5WanP0MQvQdI9NBBokckymUoRO/GzUG4e/ICdOOfWb8brt/8wHX9Fu4+4snNcbPb8s/mrnFd/gPToyd6WH2mTkGiRyTKZShEb97ORnTD173eglrHQ2e74d4pi1DrOGWD8wD9bwii9+3pyxE95B4oPiXRIxJjzcCL3ocffQx3T8Jr5d1RnITdp9/ypK7tvZfhn55finqDLvZfd1QXDNH75xkketgg0SMS5TLword0XxOqwXtbvd3doKsvA387aT5afWdsPuCoHj+fR6LH47Mb9ki1gUSPSJTLwIveP5TiDRRZtt+fTVz3tZ5Hq/Pnn5gN771/03Ydfj5vreuyv/PCCg+84xwY/iTRIxLjzUCL3s5T59AMfXzZJl/rntx2CK3uKw7Yvy8PIYje/4mg6E2tJtEjEuPMQIve2BVb0QzFXNdSFFj9ez9MrrRd9kPz3YsexnxBTGD4srR6r1QbSPSIRLkMrOi99/5NNCOnb94vxYbqo3h7/TV3pW2V/QsSPS5J9IjEeDOworfy0Ek0I3uuXpNmx7eQWnt255f9Yr771Wv+5cWUN05xCAw/PldDokckxpmBFb2HF65HMVD2pqHLDxxHsePuyQtslYuxZNv3XnzZI684A4YfSfSIxHgzkKJ3PfsBmoFH33pHri03P4A7xidRbDnSIW4LiR6ff964T6oNJHpEolwGUvQ2H29DMe7/lr0i2xQAAHhi1XYUe2ZuqRcu8+EF6xH8Fz3Re55Ej0iMNQMpeuNXbkMxrnLvMdmmAADAwbNdKPbYGViCkR7+fkA+GhgwfEiiRyTGm4EUva9OxFnR5GzvZdmmjODOP1Wg2PTWpatC5f0SQfT+NRE90Zu2ab9UG0j0iES5DJzonUn3oRgWtL3gfr9iC4pdNcfeFCrvERI9LqeT6BGJsWbgRG9NYwuKYbIXFtajqhFnP0DRZbQeWbTBdVk/cDAp3ktg+E/WnE0GEj0iUS4DJ3oT1+5CMWz9kdOyTclBa8+7KHb9eNYqofJ+hSB6TlaC8RIY/nO6gDcWSPSIRLkMnOh9v+wVFMPaA9Sfx/CFJ8td21VYnIRbH31kWRaK6AkKrF/AeC5I9IjEeDNQondz6BaKUV9+aq5UO4yAscedoibgeKf1kmS/Xuxe9H5EoocOEj0iUS4DJXpney+jGBW0YM0wcQ1O6rbmWKtlWb9eXO26nB/PDpYfMXxHokckxpuBEr26lg4Uo9RXXpNqhxEq9x5Dsa98x2HLsn6DIHo/mf2qD14RB4bvSPSIxHgzUKKHtUv6nB0NUu0wwi4kUS9Zud2yrN9UkujxSKJHJMabgRK9Ket3oxhVLTiXzW9gpW9/Wr7asqxHK2tcl/PgHBI9bJDoEYlyGSjRwxhxqKgJqD/TJdUOI1y58T6KfV9/ZqFlWRii99M51uLqJzB8R6JHJMabgRK97ydwpiu09rwr1Q4zjEbYcaGwOGlZzm+XIIieQIvST2A8GyR6RGK8GSjR+/uplShGvXttQKodZrh3yiIUG6/eyJqWgyF6/49EDx0kekSiXAZK9P7mj3NQjPpQYPK2LPzLzBSKjR2XrpiW89iSja7LCJroFRa79xuJHpEYbwZG9AY+GEQx6EsTKqTZIIKfIU1Qt9oc97GXoid6dxS7Tw2T6BGJ8WZgRO/tK++hGPR3zy6WZoMIMMRIURNQ+0a7aTn/QaLHJYkekRhvBkb02nr6UAyys9GqDJQg7aJutaB2FEUPYxAQiR6RGG8GRvROdveiGBS0EYd6TNmAMxdxVcMbpuX859JNrssInujNcm0TiR6RGG8GRvSOdLyNYtC/zV0jzQYR/LlmH4qdy/cfNy0niqL31yR6RCLRJQMjevVnulAMenjBOmk2iGDG5gModi7afdS0nMejKHolJHpEItEdAyN6dadx1qX89eJqaTaIIPHaQRQ7y2vNF51+fNlm12UETfQ+WzLbtU0kekRivBkY0XvtxFkUgx57aaM0G0QwZ8dhFDtf3FpvWs5/RVD0PvcEiR6RSHTHwIjejjfaUQz67ZIaaTaIYPb2BhQ7Z20330niv0n0uCTRIxLjzcCI3t43z6MY9MiiDdJsEMGLW+tR7Fy4+4hpOf+9PHqi9/kn3K/YI1v0AACe34gzmIlIJNpnYESvof0CikG/mL9Wmg0imLZpP4qdKyzu1e+Wb3FdRuBED2GZuiCIHgDApqY2+NKEcukBgEiMGwMjek3ne1AM+llFlTQbRFBavRfFzjWNLablRFH0MNZmDYroAQC8dekq/BvSsnREIlGMgRG9lrcvoRj0o1mrpNkggolrd6HYufPUOdNyfr+CRI/HIIkeA6U7iUT/GBjRa0faVfz+aUul2SCCsamtKHaeu2i+ywKJHp9BFD0ASncSiX4xMKJ3+TrOruL3TF4gzQYRPIK0O7zV9kkY4kqi5y8o3Ukkes/AiN5HH32MYtBnS2ZLs0EEP569yrWN33reujWLIXr/mnjFB4+II+qix0DpTiLROwZG9AAAvjpxHopR7w8OSbXDDA9MX+bavt9UWq868wcE0fvOjBU+eEQccRE9AEp3EoleMVCid/8094KgqAm4cKVfqh1muOsp98JutQQZAMAfXnYvevc995IPHhFHFJYhswNKdxKJ+AyU6P20fDWKUc2daal2GOGDW7dQ7Gtov2BZ1riXX3NdzjeeWeiDV8TwIVL6O0yix0DpTiIRj4ESvd+vwBnZaDWcXxZ6rl5DsW/w1oeWZWGI3leemuuDV8Qw8MEgiu/CKHoAt9OdX6R0J5HomoESPawlul45eFKqHUY43pl2bdsYwcn3f3x1h+uy/rpklsceEUff9QGUZyOx7ZBsUxyD0p1EonsGSvSqGk+hGPXnmn1S7TBC9dE3XdtmtbsCw+R1dSi+HPrQulXpBy5c6UexZ96u12Wb4hqU7iQSnTNQooe1/uajlcHcaSG57ZBr2xrau4XKwgqMF9+74bFXxHCiuxfFnpf2Nck2BQWU7iQSnTFQovfO1fdQjLp/2jKpdhjB7dy5L9voY0sgCKyiJuDNd9710CPi2H36LRR7Vh4KZurbCSjdSSTaZ6BEDwDgzgkVKIYNfBC8uXr/PGO5K5v+kNoqXNa8Xa+j+LH+TJd3DuX2K2IAABYiSURBVLGBta+3oNiz4chp2aagg9KdRKI4Ayd6v5i/DsWwxnPWw/r9xHvZm65tshOwqw7j9I/WHGv10CviWFh3BMWefa3nZZviCTY1tVK6k0gUYOBEbybSCM7Fe47KNiUHB892ubbp8vUB4fL2IKUDKwQmwvuBCatrUew5/c4l2aZ4BhVhmgqRGHUGTvRq3ziHYtjjSzfJNiUH5TsOu7LH7ua4WFs1jV+5zSOP2MNPZr+KYs+718Q/HMKCtnQf/BjJP0Ri1Bk40evtv45i2BefLJdtSg4enONutZk1jadslXfpvRsofvxxQPYn/PKf5rq2pVBNyDYDHeteb4G/LpklPZAQiWFh4EQPAOA7M1agGHcwIIMwrtxwt23SZ0tmQdbBItoYCzTf9fQ8DzxiD1gr2fzjc0tkm4KKZ9bvlh5AiMSwMZCiN33zfhTjSmv2yjYFANyPPHxi1XZH5UYlJbi39TyKHf8ZsJS3U7T19KFsUUUkxpGBFL3GcziT1L82cb5sUwAA4Ofz1rqy40Bbp6NyJ67dheJH2WuZztregGLH7B0NUu3AAKUziUR3DKToAQB8beJ8FAM3Nckdcn+297Kr+ruZaL/y0EkUH87cIrb0mVf45cL1KHbUvhHMhchFQelMItE9Ayt6JSu3oxj40Dx7ox6xUVq9x1X9l+0/7rjsE104S3d9d2YKzyE2MXjrQxg9Hqdl0305uPssmuF2OpNGZxKJGAys6GEtO6WoCTgssP+cF7hy4324ozjpuN5feWqu0DZCZsDajf7UhYtIXrEHrCksD0wP5tJ0VqB0JpGIy8CKHgDAN59djGLk48vkDGCY5XL9S9EdFczwu+VbUHz4/EY5O1c8vnQTSv0nr6uTUn83oHQmkYjPQIvetE04ozgVNQHbTpz1te7tF9315SlqAnoy11zXA6tf757JCxC8Yg/7kEZtKmoCtp309/67AaUziUTvGGjRO3XhIpqh909bBh9+9JFvdf9Ply2U6Zv3o9Sjqy+D5sNyn5ck+/0Kd7tSaNn//k1f6+4UlM4kEr1loEUPAODfF+AsQK2oCVBfec2XOrtdcuzuSQtQd4n49eJqNB8eaOtCq5cZsFqoipqAcS/7c9/dgtKZRKL3DLzo1Z3uQDXY67laGLujv3zwBGqdNh9vQ/PfF54sh+OdadT66bH9ZDvqPd/zZrB3VqB0JpHoHwMvegAAD87BDQgzNh/wpJ6rGty3Th6c86ondbtn8gI0/3198kI42d3rST3rz7jfjULLoC89RulMItFfhkL0tjSfQTe8+JVtjtazNMKLSFsiebVT+dydjeg+XLL3GGodk0i7vWu5cPcR1DpigtKZRKL/DIXoAbhfyovHb09fBttPtruq17HzPWgrhqw8dHLkun3XB6D94hVoOt8D+1rPw85T52Br8xnYcPRNWH34FKTqm2HZ/uMjtBqokR0cgruewpmzp+VjL22EcxevuPLhGxcuws/mrkGv292TFsDQh/4NXhIFpTOJRHkMjegd7+zxzAkPL1wP1UffhIEPBoXrU3e6A8YjrRqjqAn4xjMLYc6OwzCmogr+dpL9Jdhe73jbss5etPZGfLhgna1d1m8O3YJXG95wveWSGYPYyuvtv+5ZOnNMRRWk6puhrqUD6lo6IFXfDGMqqrjHsWPMOJWzmlBRaSVU1DbmlFFUWilUv5pjrdxr8upXc6x1pIyxKetRvE7rpC2TXYPnMwy/azm1eo+lr/32e1FppW07RK7pxKdu74kZQyN6AAClNXvRDDfiT8tXw5T1u2HFgWbY2NQK+1s7YeuJM7Dy0EmYvnk//PuCdfCVp9zv7YZNEdH7YOgW3PfcEk/r8bWJ8+HhBethwupamLOjAda+3gL72zph9eFTkNx2CJ5YtQMemr8WZdsjM9733BK4FcBWHtZ+kXo2tHcDwO0NZVnQakv3AQBAXUvuYLCp1XsAAKC5K21L9FL1zZAdHILOvkxeGan6ZsO6jamogs6+DLcuWhaVVo5cj9Wtob0bMgNZ6OzLcIN8RW0jZAeHIDOQzalTdnDItE5aX7C6MbvsBFgzvze0d+cdPza1FTIDWcgMZKGhvTvHxsxAlivwXvtdURNQ19Ix8nyK2CHCqdV7IDOQBQAQEl2se2LFUInewAdD8I1nFnkSNMJOEdEDwFvWK+hkL3HQ4IXoMVt5AZAJnDbosd/sBiIAgJpjrXl/q6htBACAitr8TAITJdZ/bhZ8O/sykB0cygv8RaWV0Nt/HXr7r+cIn1a89ddiscxMFJq7bo9Cbmjvtt0y1PqdZzfP70WllSPipS+PCX52cIhro5d+Zxka0efHjm9Y+aLPmtt7IsJQiR4AwC6bzo8LRUUPAOCpNTul19dLPrthj4dPoDt4IXqZgSy0pfsM/97clYbs4NDI/52IXnNXGjIDWcO/d/ZlcmwrKq0cCWAsyAMYB8+xqa0AYCxSTDC0wb8t3Wdap7qWjhy7eT6x4wO7fm9o784pn8VXo3Qt85HWRq/97sQOM46pqILe/usAcFu47DxrGPdEhKETPQCAxGsHPXVKGGlH9G7cHITvvfiy9Dp7we+XvQK3fFx5xy68ED0A86DGWgQs2DoRvcxAltuiYmRf9uz/LJZoA7hZPdn5Zl/3bek+6NSsMARgnnpjQqq306xlg+l3vZ/1PuKxsy+TY6PXfndihxn1wiV6LtY9EWEoRQ8Ab4+1qNCO6AEAdFy6ijp3Lwj84oRyODPcDxFUeJXeNAsq+sDjRPQAzAMjL6DrWzRm1xARBP0xVnXiHcNajGYtGy/9blVfveh57XeRv9t5XsZUVHHTs2bnYt4TEYZW9NKZa/DA9GW+OCkMtCt6AACHkXaoDwp3vOFu+okf8GogixnZYAsWjNhXtZ1rANgPvnau4ZfoMdtFRoS6JSvLTt9UdnAop/Xqtd9ZmSKtSSd9bCKi5+c9UdQQix4AQMelK/B3SNsPhZ1ORA8Af5k3WVylmeMYZPgteuwrWluuNlDqh84bBR4Ab4MvS0XyBmUwshF97P9t6T5Tf/IGYfT2Xx/pI9NPAcAcITg2tTVPwKzIUoPaenjtd+01eMLkxA7ePTATPb/uCWOoRQ8A4NTbF+Gup/EnXYeNTkUPAOBAWyd89onZ0m1wyo1N4vMDZcNv0WNCoQ06LMgZDZ3v7b9uO0WGEXw7+zKQGchyAx0bnKEd1GE2spAFa4DcfiJ2D5idLMCKDu03s59ROwLR6Hj9x4bRlAU//M6uw1KMWFMWtPfITPS8uidGDL3oAQCc6O6F77ywAtUxYaMb0QO4neq8d0q4poN85am5sCugUxOM4KfoseCrDxosUDZ3pYWHzvOuw7umWX2srlFUWjkybYE3T4/X78PmsOnnl7GpAQD5A3iyg0PcFiWLf+xvRpP4jeyPmugZ2cHziVGLzEr07N4TDEZC9ABuO+0PPuWEg0i3ogcA0JO55slyb15wTEUVnH/3KsKT4y/8Ej2tsOn/NrV6j2kfDm+Yu/7/RuWZ1cnqGoxjU1tHVmSpOdYKY1NbR9KfvPlq+tVKKmobc8Rba7fRNRi10yDsiB7PBqu+Mj1ZelMrfH74nQkeL7XNS296IXqi9wSDkRE9hvm7XkdzTpiIIXoME9fukm6PGZ9ZvxvNVr/hh+ix99jNaDiMUYR6Wl3DjGwwjmgfDxNureiIpNpE7LB7H+z0S+mnKPjhd6s+Oyd2iPrc73uiqBEUPQCA8+9e9W0kUFCIKXoAAIfOdsOPZq2SbpeW352Zgn2tnah2+g2vRY/NydOvXqJ/z63mQwVJ9NhgHDutJlYfbaDGDLCsFWgmBPryguh3EZ84meIiei6JHjLqWjrgJzFZzR5b9BiWHzju+XqdVrx70gKY4/Hmv37BS9FjqSgzwVNUsXSR20nSPAI4Ez2WphRtabBUqL71MqaiCgDM+4fsiB6AeVpOH9D1K+MEwe+yRQ/znogy0qLH0HjuAqivvIbmtCDSK9FjWNVwEr7t87zIf56xHF6uPwEff/yxp7b5Ca9Eb0xF1chai1ZZDjYvykhEMJbD4hHAvuixwRSiK3VYCX9v/3XTtC8bQSpSluj8NuZnEb/rr+mH32WmN7HviQhjIXoMPVevwSsHT8BjSzbC5xCG6D/20kbYcPQ0nLpw0Tee7O6FE9290NyVhuOdaWg63wPHzr/jmw+PvvUOTN2wB77xzEK0h1DLb05ZBKU1e+HY+R7fbPITXogeW5BZRPDY8X4tfKwlgLjosZX2RXdLYFvYGNmlt4N3TbsjBZmo8a7FGwCinTPJqx9vnp4ffmd+kzVPD/OeiDBWoqfFRx9/DPtaz8OCuiNQsmo7/DC5Er40odzUWXf+qQJ+uXA9vHzwBFy+/r5sE6TjZHcvLN5zFH5TWe14SbN7Ji+ARytroHLvMXjjwkXZJnkOL0SPLfCrHW5uNcLObIsb3jw9Fh9Et7jhjXwEgJxz2QRk7fUb2rtHBLy5K23aumBlMJHu7b8uJJBsBwJtXViZdtd+tLOlU1D9rqi3W6EY8/T0UzFYS12/jZVeBDHvCYmeTfQP3IS3r7wHrT3vwtG33oE9b74Fx873hHJ4vN/IDg7BuYtXYH9bJ2xpPgNrGk/Bsv3HYf6u12H5geOw9vUWeO3EGTh4pgveevcq3By6JbvKvsOrtTdFyBMQ0RVZGEU3MxXdqFYveryAaCV6TlbuMJrm4MT/vE1kra4VJL/bLcOOXUYU2aDYzT0xY4GiJvrZf+bubJQdEwiESKO15130l5hIJIqzYJSa6Gb/mbZpv+yYQCBEGg3t0Vrkm0gMGwsUNXGK/eepqp2yYwKBEGm8duKs9JeeSIwzC5TiZD37z6OVNbJjAoEQaczcUi/9pScSY8z+gsJxiXnsh3smL5QdEwiESEO3WEI2AEGASIwT9xcUFpf9Svtj1+V+2XGBQIgkeq5e07+AzQEIAkRijJgsLxg97oUvaX9c+3qL7NhAIEQSiW2H9C/hDPlBgEiMEceVPVhQUFBQoKhlXezHn8x+VXZsIBAih8xAFv7mj3M0L2DZodEl5Z+SHgSIxPiwf3RJ+aeGRS8xWfvHxnMXZMcIAiFS+K9lm3NfwOEvTkVNpAIQDIjEyHPUuLLnChj+8nfJ/6X94/fLXoGPIrTIL4EgE89uyFt94gB790aXzBwtOxgQiTHgJ608hlHFiSXagyasrpUdKwiEUKOzLwO/WrRB//Jd/MwfZn9B++4parI8AEGBSIwsC9WykgIeFDXRpD3wkUXroSdzTXbsIBBChY5LV2DG5gO6PrzbHFWSfID/7iX3K8VJIBKJyByfLOcKXkFBQcEd6sx7FDXxofYl/fwf58DTa3ZFdqsXAsENPv74Y7j43g3Y1dIByW2H4FeLNxh8bSZ7C9Wynxm9e6NLyj9VWJw8KT1AEIlRoprcn5fWzPviHPfi97TrcWo5enwSHpi+DH67pAYeWbgexlRUwQ8SK+FfZqaIxNjwuzNTUDS1Er78p7mi6ZW1f6XO+wvTF4+9f+OT5dIDBZEYfvYXqkl+SpOHTz85638qarJGdh6WSAw5awuLkz8XfvFGPjzLHqR0J5HokGpy/2dKEnfbfe+GX75Z31PGJVYHIHgQiWHgTUUtO6SoZbOV4uRdjl46DUaNSz5QOD5ZXlicPFlYnAQikchlf2Fx8mTh+GT5aKdip8dfqS/8hTKu7EGlODFh1LjEEkVN7FbUxBZFTaxV1ERqVHFiCZEYJxaqyYRSnHxmlFo2rnB88pE71Nn3oLxsJlDGlT1YqCZLCovLnissLnuucPysFJEYPybLC9VkSaGaLBk1LvmAZZ8dgUAgEAgEAoFAIBAIBAKBQCAQCAQCgUAgEAgEAoFAIBAIBAKBQCAQCAQCgUAgEAgEAoFAIBAIBAKBQCAQCPhQPtl/sEng2Cn6tRoLi8t+Y3J82ui6w+WmbdZVv06krfNzrlWcWKyoiSlOzi0sLvuNle1xgpkvNc+XsK+Hz7F8Hv0Crz5unh8voOj2EeXQ6D209U4blGl4r4ZjAL9OxYnFTu0lEByhcFzivuEHcIuiJqBwXOI+o2PZA649RvPCbDE4B0X0hgNM3kvCq5MINHaT6LmEiC+H75/jD5Sgwe3z4wXYu+DkHDvvNINo7DCKASPvdIB8SIgB2IM38gAbfHlpj8v72ycvSd7DiyF6TGAM62ZShuE1SfTQIOpLux8mQUYURM/pO8073+n76eTdJRBcQfvQmYmQ1Zff8HXyzsUQPfYlafL3KXrxYefw0qAjImqSIjU7X3sNTrlpvZ+Gr5XOO+520GgyrYd5YBoJNFb1NYPmi9s05cTxG1j50mm9FF46UdBnRnUV+Zum7C1Kblpu5Dn2yma359sWPYfvtO7vIrEDtYuDQHAMzcs7paDgk687fSDXH8eDUXBGEj1bX4OGIqO5htmXutD5GKKnKV+bKuLUh5fWncL8LVJfI7AAy+ww+mrn+YvdPyNfuqwXX/QEfGZWV+Y3rX2K7qNqRFSHjxm+Xk59vLDZ7fl2RM/NO8073yh2WNXf7rtNILiC/mUf/i0viJg90CPHsBeELwJuRc+yf4HBMBjp+pSMjhM+H0f09EE97ziT85sUNdEkWl8ejASO3UtdeSMia3gdTR3c1Etrn+43IZ+Z1ZV3f4Z/17aa88RDRPTc2ozkM7OBLNqPAMfv9PD5QrFj+Hfq0yMEAwYCx3uYQyN6nHNzRo6x30X7ZAzPxxE9y+N4ZVm0Urn1NbDNtGWv/V1TpvCHgtN6DR9vJHqWPjOqq417nvdcioge5zq2bHZ7Pk+sTY51K3pCsYNnh5EQEwieIq8fx+RhDGl6MydY6FsvAulN8/N9FD398fq6iNTX4Jp5Q9WtAhIngE2xSPXZrtfwuY5Fz6SuW4zs4pTtSPTc2Oz2fDui5+qdthE7huvFa6GDnXeaQHANCzEyekjNOr25AmYmbKJiphh8QWr+PvLVajTSU38Nw/Sm6Pl+i54m8GnPFa0v95omaUARaEQlb6Sfm3oNH+da9Azq6pnoubUZyWeYA1mM3mm7sSPvN43oOsrgEAi2YPWVx/vC4/42/DCbTSkw+0o1OievvmJDotPD/+ambfQBweRLXex8e6LHC6K2AnjenKjhckXra3pNo0EyFtMxtOfrfemmXprj0ERPl/Lk9TuNlOdU9BBsxvCZqykLVu+0o9hBfXoE2RgJnAZf+CZfnE36l1LzBW22IkPe352+oJw6pbV14o3o06Zj8uplPErR9HwT0cvxrfJJK8iV6GmvrT3Gjr1m19Td0/z+Gk7/jtZWvS8R6uVY9MzqyhVo3fEiojfiJ0SbkXzmbHK64DvtJHYYiZ62LDt1JhBsQfNimaYVjR5GxaIfyOp6Gtqem6P7Wje8DqeOTQrnK1ojItyBO2bnm01O19m6hTf6zonomXyMCNlrBE4fDX91HU5fjkbc83zppl5uRM+qrrznSNcyERU9VJuRfGbW12Y1Ed30nXYaOxQT0dO0HGmuHiF8UIbTIrLrEVWMBL8IrWxCCDbonSYQCNLAa+kQCAQCgRApKAL9pgQCgUAgEAgEAoFAIBAIhDDj/wMfvSc2exfHawAAAABJRU5ErkJggg== Euro-inf Bachelor

Calendari acadèmic
Calendari acadèmic dels estudis universitaris de la UPC
Normatives acadèmiques
Normativa acadèmica dels estudis de grau de la UPC
Acreditació i reconeixement d'idiomes
Els estudiants de grau han d'acreditar la competència en una tercera llengua per obtenir el títol de grau. Certifica el teu nivell d’idiomes.
Aquest mateix grau també s'imparteix a

Versió per imprimir

Activitats per a futurs estudiants Consulta totes les activitats

Sol·licita informació

Type

Descarrega la publicació

diptic