Videocomunicat de la vicerectora de la UPC, Núria Garrido

El 5 de maig, la vicerectora de Docència i Estudiantat de la UPC, Núria Garrido, ha fet un videcomunicat adreçat a l'estudiantat de la Universitat pel canal de YouTube de la Universitat.

05/05/2020

El videocomunicat de la vicerectora de Docència i Estudiantat de la UPC, Núria Garrido –que es pot visualitzar al canal de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) a YouTube– recorda algunes de les informacions i recursos d'interès que s'han posat a l'abast de l'estudiantat de la UPC en temps de confinament.