Comunicats en relació a la COVID-19

Aquesta pàgina recull cronològicament els comunicats publicats per la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), en relació a l’alerta sanitària per coronavirus (COVID-19), des de l'inici de la pandèmia fins al 5 març del 2021.

  • A partir del 6 de març de 2021, les mesures i les instruccions relacionades amb la pandèmia, així com els recursos habilitats per dur-les a terme, es publiquen al Portal COVID-19.

05/03/2021  S'anuncien increments parcials de la presencialitat, que a la UPC s'aniran aplicant durant les properes setmanes

El 4 de març les autoritats sanitàries catalanes, a través del PROCICAT, han fet públiques noves indicacions pel que fa a la presencialitat a les universitats catalanes i s'autoritza fins a un 30% de presencialitat a les classes teòriques. A la UPC, les escoles i facultats informaran del com i quan es portaran a terme els canvis concrets en la presencialitat, que s'aniran aplicant durant les properes setmanes ja que les mesures aprovades tenen de moment una vigència inicial de set dies prorrogables.

04/02/2021 Represa de les classes teòriques amb presencialitat restringida per a l’estudiantat de primer

A partir del dia 8 de febrer, i segons les mesures aprovades pel PROCICAT el 4 de febrer, es reprenen les classes teòriques amb presencialitat restringida per a l’estudiantat de primer curs de grau de la UPC, i continuen les pràctiques i les avaluacions programades presencialment per a la resta de l’estudiantat. Cada centre docent detallarà com s’impartiran les assignatures, a partir dels plans de contingència adoptats durant la tardor per aquests estudiants.

05/01/2021 Es mantenen les previsions dels exàmens del primer semestre a la UPC

El PROCICAT, dirigit pels Departaments de Salut i Interior de la Generalitat de Catalunya, ha aprovat la revisió de les mesures de prevenció i control vigents (RESOLUCIÓ SLT/1/2021, de 4 de gener), entre les quals es limita la mobilitat personal al perímetre municipal durant tota la setmana, amb les mateixes excepcions que per a l’entrada i la sortida de Catalunya. Les noves mesures aprovades entren en vigor el 7 de gener, tindran una vigència de 10 dies i preveuen la pròrroga de les mesures vigents des del 13 d'octubre en relació a la docència universitària. Donada la coincidència amb dates d'exàmens a bona part dels centres de la UPC, la Universitat comunica que les avaluacions es realitzaran tal i com estigui programat per cada centre docent i insta a l'estudiantat a aportar, a les autoritats de trànsit, el certificat autoresponsable, el certificat de matrícula (disponible a l'e-secretaria) i el calendari d'exàmens.

25/11/2020 Es prorroguen fins a nou avís les mesures adoptades pel que fa a la docència presencial

Les mesures vigents des del 13 d'octubre en relació a la docència es prorroguen fins a nou avís, atenent les noves indicacions de la Generalitat de Catalunya (RESOLUCIÓ SLT/2983/2020, de 21 de novembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya). Des del 23 de novembre les biblioteques estan obertes de 10 h a 14 h amb reserva prèvia d'un lloc d'estudi i a partir del dia 30 s'ampliaran els horaris (consulteu a la web de Bibliotècnia).

29/10/2020 La UPC prorroga 30 dies les mesures adoptades pel que fa a la docència presencial

Atenent les indicacions del Consell Interuniversitari de Catalunya i del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya en relació a l'adopció transitòria de noves mesures als campus universitaris per contenir l'índex de contagi per COVID-19, la UPC informa en un nou comunicat que les mesures vigents des del 13 d'octubre es prorroguen fins al 29 de novembre. Per tant, les activitats docents continuaran sent virtuals. Aquesta restricció de presencialitat no afecta a la recerca ni a l'activitat pràctica.

Les avaluacions parcials marcades al calendari acadèmic es programaran de forma presencial tal i com està previst a cada centre docent.

27/10/2020 Comunicat del rector de la UPC per informar de la reunió del Comitè d’Emergència davant la situació actual de la COVID-19 i de canvis en el Consell de Direcció i a Gerència

El rector de la UPC, Francesc Torres, emet un comunicat, el 27 d'octubre, per informar sobre la reunió del Comitè d'Emergència de la Universitat, mantinguda el mateix dia per valorar la situació respecte la pandèmia per la COVID-19. En el mateix comunicat, el rector informa dels canvis en el Consell de Direcció i a Gerència en aquest quart any de mandat.

24/10/2020 Instrucció de gerència al PAS sobre les noves mesures davant el rebrot de la pandèmia de COVID-19 a Catalunya

Aquesta instrucció substitueix a la del 16 d’octubre de 2020 i estarà en vigor mentre estiguin vigents les condicions establertes en la resolució SLT/2546/2020 de 15 d’octubre o, en el seu defecte, es revoqui expressament.

16/10/2020 Instrucció del gerent de la UPC al PAS d'adaptació de la jornada laboral 

Arran de les mesures i restriccions decretades pel Govern de la Generalitat de Catalunya davant l'evolució de la pandèmia per COVID-19 a Catalunya, el gerent de la UPC, Xavier Massó, dicta una instrucció d'adaptació de la jornada laboral mentre es mantinguin aquestes mesures.

13/10/2020 Comunicat de la UPC en relació a les indicacions de CatSalut

La UPC informa en un comunicat de les noves mesures que adopta la Universitat, limitant al màxim la docència presencial, ateses les darreres indicacions del Consell Interuniversitari de Catalunya i del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya en relació a l'adopció transitòria de noves mesures als campus universitaris per contenir l'índex de contagi per COVID-19.

11/10/2020 Comunicat de la UPC davant les darreres informacions públiques sobre la COVID-19

El rector de la UPC, Francesc Torres, fa arribar un missatge a la comunitat universitària per informar que està en permanent contacte amb la Secretaria d'Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya i la resta d'universitats públiques per consensuar les actuacions més adequades per garantir la salut de tothom davant la pandèmia pel COVID-19.

09/09/2020  La UPC aprova un paquet de noves mesures per garantir la seguretat en l'inici de curs

Lesnoves mesures  complementen les aprovades pel Consell de Govern del 2 de juliol en la fase de represa del pla de desconfinament i han estat aprovades per la Comissió Permanent del Consell de Govern, reunida telemàticament el 8 de setembre. Vegeu notícia.

07/09/2020 Missatge del rector a l'estudiant de la UPC, amb motiu del nou curs acadèmic

El rector de la UPC, Francesc Torres, explica a l'estudiantat, a través d'un nou vídeo publicat al canal de la Universitat a YouTube, que s'estan actualitzant les mesures per iniciar l'activitat acadèmica amb seguretat. 

16/07/2020  Comunicat de Gerència al PAS respecte a les mesures per a la contenció de l'expansió de la pandèmia

El dia 16 de juliol, el gerent de la UPC, Xavier Massó, fa arribar un missatge al PAS per explicar que, atès l’increment de casos de contagi que s’està produint a Catalunya en els darrers dies i per tal de col·laborar en la contenció de l’expansió de la pandèmia, d’acord amb l’habilitació atorgada pel Consell de Govern, a partir del dilluns 20 de juliol, i fins al 31 de juliol, s'implantarà un model organitzatiu de treball al PAS similar al ja assajat durant les fases del confinament: de forma general, prestació del treball en format de teletreball preferentment, amb la possibilitat de realitzar cinc dies de teletreball a la setmana. El 17 de juliol es publica la instrucció que regula les actuacions del PAS durant aquest període.

15/07/2020 Nou videocomunicat del rector de la UPC, Francesc Torres, a la comunitat universitària

Coincidint amb el tancament del curs acadèmic, el rector de la UPC, Francesc Torres, s'adreça a la comunitat universitària mitjançant un vídeo, publicat el 15 de juliol al canal de la Universitat a YouTube, per agrair l'esforç realitzat davant del repte per fer front a la COVID-19.

02/07/2020 El Consell de Govern aprova un conjunt de mesures per a la fase de represa

El Consell de Govern de la UPC, reunit en sessió ordinària per via telemàtica el 2 de juliol, va aprovar un document de mesures de la fase de represa dintre del Pla de desconfinament de la Universitat. El propòsit d’aquest document és establir actuacions concretes de cara a l’etapa de represa, regulada per la Resolució SLT1429/2020 per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS‐CoV2.

Aquestes mesures també es poden consultar al portal COVID-19.

19/06/2020 La UPC reprèn la normalitat

La UPC reprèn la normalitat des del 19 de juny. En aquesta fase, es preveu que s’acabin les restriccions socials i econòmiques, i que es mantingui la vigilància epidemiològica, la capacitat reforçada del sistema sanitari i l’autoprotecció de la ciutadania. En el cas de la UPC, de moment, estan vigents les mesures i instruccions determinades per a aquesta fase i es treballa per definir plans d’actuació per a aquest nou escenari.

La pandèmia de la COVID-19 obliga a aplicar canvis en la gestió d’edificis i equipaments. L’objectiu és mantenir la UPC com un espai protegit i segur amb la col·laboració de tothom. Més informació al portal COVID-19.

Amb aquest motiu, el gerent de la UPC, Xavier Massó, en un 'Fil de Gerència' adreçat a la comunitat del PAS, fa referència a la represa de l'activitat a la Universitat, en part presencial.

18/06/2020 Tots els campus, en Fase 3

Tots els campus de la UPC entren en Fase 3 des del 18 de juny. Més informació al portal COVID-19.

10/06/2020  Instrucció de Gerència al PAS respecte a l’organització dels serveis per a la Fase 3 

Es publica, el 10 de juny, una instrucció de Gerència adreçada al PAS en relació a l’organització dels serveis en el marc del Pa de desconfinament i de reactivació progressiva de l’activitat per a la Fase 3.

05/06/2020 Comunicat del gerent de la UPC, Xavier Massó, al PDI i el PAS amb motiu de l'entrada en la Fase 2

El dia 5 de juny, el gerent de la UPC, Xavier Massó, emet un comunicat per al PDi i el PAS per explicar la reactivació de l'activitat a la Universitat davant el nou context de desescalada en què tots els Campus de la UPC passen a la Fase 2 del Pla de desconfinament dictat per part de les autoritats

03/06/2020 Nou vídeo del rector de la UPC, Francesc Torres, a la comunitat universitària

El rector de la UPC, Francesc Torres, ha manifestat en un nou vídeo adreçat a la comunitat universitària que l’activitat docent presencial es reactivarà paulatinament i que l'estudiantat podrà iniciar les pràctiques en empresa a partir del 8 de juny. S'està planificant el curs que ve preveient la presencialitat. Així mateix, s'ha realitzat una consulta a l’estudiantat de grau i màster sobre la situació excepcional de docència no presencial d’aquests quadrimestre. El termini per respondre-la finalitza el 7 de juny.

19/05/2020 Es publica al BOE la disposició general del Ministeri de Sanitat sobre la regulació de les condicions per a l'ús obligatori de mascaretes

Ordre SND/422/2020, de 19 de maig, per la qual es regulen les condicions per a l'ús obligatori de mascareta per part de la població durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

18/05/2020 La UPC entra en la Fase 1 de la desescalada

Des del 18 de maig, tots els campus de la UPC, igual que els de la resta d’universitats catalanes, passen a poder realitzar les activitats previstes en la Fase 1 del Pla de desconfinament, segons l’Ordre Ministerial publicada el 16 de maig pel Ministeri de Sanitat. L'activitat continua sent no presencial amb caràcter general, l'accés és restringit i prèvia sol·licitud i està reservat a a serveis crítics i a algunes activitats de recerca i dels serveis cientificotècnics amb limitacions d'accés i de capacitat. Informació ampliada al portal COVID-19.

En aquest context, el gerent de la UPC, Xavier Massó, fa arribar al PDI i al PAS de la UPC un comunicat amb informació sobre les mesures preventives a seguir en la reincorporació al lloc de treball.


17/05/2020 Comunicat del gerent de la UPC al PDI i al PAS en relació a la reactivació de l'activitat a la UPC

El gerent de la UPC, Xavier Massó, fa arribar al PDI i al PAS un comunicat amb informació sobre la reactivació de l'activitat a la UPC, atès que tots els campus de la Universitat passaran a poder realitzar les activitats previstes en la Fase 1 del Pla de desconfinament.

15/05/2020 Publicació del Pla de desconfinament de la UPC i del portal COVID-19

Es publica al web el Pla de desconfinament i de reactivació progressiva de l’activitat als diferents campus de la UPC, aprovat el 14 de maig pel Consell de Govern. Un full de ruta que es planteja en quatre fases i que s’adaptarà a l’evolució de la pandèmia i a les instruccions de les autoritat competents. El gerent de la UPC, Xavier Massó, especifica en aquesta entrevista que el pla per a la reactivació de l’activitat “s’anirà reescrivint en funció de l’evolució de la pandèmia”.

Així mateix, es publica el portal COVID-19, que recull tota la informació sobre el pla, així com altres continguts relacionats amb la pandèmia i que poden ser d’interès tant per a l'estudiantat com per al personal de la Universitat. El portal també reuneix en un sol lloc les respostes a les preguntes més freqüents, els serveis i ajuts per estudiar i treballar en remot, així com els projectes de recerca i de caire social que la Universitat ha posat en marxa per lluitar contra la COVID-19.

15/05/2020 Publicació de recomanacions per dur a terme proves d’avaluació virtuals inclusives

Es publica un document de recomanacions per dur a terme proves d’avaluació virtuals inclusives, que recull el llistat de possibles situacions per a estudiantat amb necessitats educatives especials, elaborat de forma conjunta per les Oficines d’Inclusió de les Universitats Catalanes.

14/05/2020 Segona sessió del Consell de Govern per videoconferència

El Consell de Govern de la UPC es reuneix per segona vegada de manera telemàtica, com a conseqüència de l’estat d’alarma decretat davant l'emergència sanitària per COVID-19. Una sessió de caràcter ordinari en la qual s'ha aprovat, entre d'altres acords, el Pla de desconfinament i de reactivació progressiva de l’activitat als diferents campus de la UPC. La sessió es va poder seguir amb èxit per streaming per part de la comunitat UPC.

09/05/2020 Es publica al BOE la disposició general del Ministeri de Sanitat sobre la flexibilització de determinades restriccions establertes després de la declaració de l'estat d'alarma

Ordre SND/399/2020, del 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional, establertes després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat del govern espanyol.

07/05/2020 Quatre grans eixos per a la nova etapa de desescalada a la UPC

El rector de la UPC, Francesc Torres, s'adreça novament a la comunitat universitària a través d'un videocomunicat al canal de YouTube de la Universitat, davant la situació d'emergència sanitària per la COVID-19. En el missatge anuncia que ja s'està treballant en el pla de desescalada.

05/05/2020 Videocomunicat de la vicerectora Núria Garrido adreçat a l'estudiantat de la UPC

La vicerectora de Docència i Estudiantat de la UPC, Núria Garrido, recorda algunes de les informacions i recursos d'interès per a l'estudiantat de la UPC en temps de confinament en un videocomunicat.

20/04/2020 Comunicat adreçat als centres docents sobre les directrius generals per a l’adaptació de les guies docents 

El Vicerectorat de Política Acadèmica emet un comunicat adreçat als centres docents sobre les directrius per a l’adaptació de les guies docents per adequar les activitats docents a les mesures extraordinàries derivades de la suspensió dels ensenyaments presencials.

20/04/2020 Repositori de la documentació oficial en relació amb l'estat d'alarma per la COVID-19

Publicat un repositori al web de Legislació i Normatives que conté els acords dels òrgans col·legiats i les resolucions, instruccions, recomanacions i indicacions emeses per la UPC i per part de les administracions i entitats vinculades al sistema universitari durant l'estat d'alarma.

17/04/2020 Videocomunicat del rector

Davant la continuació de la situació d'emergència sanitària, el rector de la UPC, Francesc Torres, ha publicat un nou videocomunicat al canal de la UPC a YouTube adreçat a la comunitat universitària. Consulteu el text del comunicat, en català, castellà i anglès.14/04/2020 Informació relativa a contractes i convocatòries de personal investigador i a la renovació de contractes de professorat associat

S'emet un comunicat per al PDI per informar sobre les novetats referents a diferents tipus de contractes i convocatòries de personal investigador, així com sobre la renovació de contractes de professorat associat.

14/04/2020 Compromís d'integritat acadèmica de la UPC

Es publica un document sobre el compromís d’integritat acadèmica de la UPC en relació específica al procés d’avaluació de l'estudiantat.

14/04/2020 Recomanacions en relació a les proves d'avaluació en el context de la situació excepcional de docència no presencial motivada per la COVID-19

El document presenta recomanacions generals per a la docència a distància, recomanacions específiques per a les proves d’avaluació a distància i d'altres centrades en les TIC. També inclou un apartat amb respostes a les preguntes més freqüents.

14/04/2020 Criteris de seguretat TIC i protecció de dades personal a classe i/o avaluació en remot 

Amb la premissa de garantir el dret a la protecció a les dades personals en classe o durant avaluacions en remot, el document estableix els criteris a aplicar.

13/04/2020 Actualització de les FAQ sobre les restriccions d'activitats per la COVID-19 a Catalunya

El 13 d'abril, el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya, a través del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT), ha fet públiques una actualització de les FAQ sobre les restriccions d'activitats pel COVID-19 a Catalunya. El nou document es pot consultar aquí. Anteriorment a aquest, s'havien publicat les FAQ del 20 de març (ocument) i del 14 de març (document). Per a informació actualitzada, consulteu a coronavirus.gencat.cat.

10/04/2020 La UPC publica les FAQ per a l'estudiantat

Es publica una pàgina web amb les respostes a les preguntes més freqüents de l’estudiantat durant l'emergència sanitària per la COVID-19.

03/04/2020 La UPC no aplicarà, durant l’estat d’alarma, ni la suspensió de drets per impagament de la matrícula, ni el recàrrec corresponent un cop es reactivi el seu pagament

L'estudiantat de la UPC pot presentar sol·licituds motivades d'ajornament dels pagaments pendents de matrícula, que es resoldran valorant els motius al·legats. També s’anul·len les tarifes de pàrquings i Serveis d’Esports mentre dura el confinament. Més informació.

03/04/2020 Comunicat del rector de la UPC 

Benvolgudes i benvolguts membres de la comunitat universitària UPC,

En primer lloc, desitjar-vos que vosaltres i els vostres éssers estimats estigueu bé de salut.

Des del passat 12 de març, hem estat en estret contacte amb les direccions de centres docents, amb els representants dels estudiants i dels treballadors i treballadores de la UPC,  coordinant-nos amb la resta d’Universitats catalanes i amb la Generalitat de Catalunya. L’objectiu que tenim és poder mantenir la nostra activitat de forma no presencial i alhora poder traslladar de la forma més clara i objectiva els diferents canvis que es produeixen diàriament en l’evolució de la crisi sanitària.

La recent pròrroga de l’estat d’alarma i les dades sobre l’evolució de l’epidèmia al nostre país, fan preveure que la situació de confinament es perllongui, i que la represa de l'activitat es faci progressivament.

Davant d’aquesta realitat, el Consell de Direcció, consultades les direccions dels centres docents, hem resolt adoptar les mesures necessàries per procurar un marc de seguretat als membres de la nostra comunitat universitària: 

1. Atesa la incertesa en el calendari i l’alta probabilitat que no es pugui reprendre l’activitat acadèmica normal durant el que resta de curs, cessa la docència presencial corresponent al 2n quadrimestre 2019-2020, amb efectes del 13 de març i fins a la finalització del període lectiu. Tota l’activitat docent restant es durà a terme de forma no presencial.

2. El Consell de Govern d’1 d’abril, mitjançant l’Acord núm. CG/2020/02/05, ha ratificat la instrucció del rector sobre mesures necessàries per tal de garantir la docència no presencial que, juntament amb la Resolució del rector núm. 533/2020, de 12 de març, configuren el marc d’actuació per a què els centres docents puguin planificar la totalitat de les activitats acadèmiques, adaptant-se a les seves pròpies característiques.

3. Respecte dels processos i sistemes d’avaluació, i donada l’alta probabilitat que aquests no puguin ser presencials, el professorat responsable de les assignatures ha d’elaborar una proposta d’avaluació per ser realitzada pels estudiants de forma no presencial, d’acord amb les directrius i requeriments que estableixin els centres docents. No obstant això, no es descarta la possibilitat de comptar amb un període d’avaluació presencial de les assignatures del segon quadrimestre entre finals de juny i, si fos estrictament necessari, durant el juliol.

4. S'està treballant per a què aquelles activitats pràctiques que s'han vist ajornades per l'estat d'alarma, com són TFG/TFM, etc..., o algun tipus de pràcticum essencial per a la titulació, es puguin fer durant els mesos d'octubre i/o novembre, dintre de l'actual convocatòria, sense necessitat de nova matrícula i amb mesures de flexibilitat per a la continuació dels estudis en el curs següent.

5. Es mantenen i s’intensifiquen els mecanismes de coordinació amb la resta d’Universitats i amb les administracions competents, en aspectes transversals al sistema universitari, com ara la regulació general del calendari acadèmic i determinats aspectes relacionats amb l’avaluació dels estudiants.

6. També som coneixedors que hi ha estudiants que per diversos motius poden tenir problemes per seguir els estudis en la modalitat virtual. En aquest sentit, ja estem habilitant mecanismes per procurar la continuïtat de tots els estudiants que es trobin en aquestes circumstàncies. Per agilitzar aquests mecanismes és necessari que qui acrediti estar en aquestes situacions ho comuniquin a la direcció del seu centre docent. 

El principal missatge que volem transmetre als i les estudiants de la UPC i a la seves famílies, així com a la ciutadania en general, és un missatge de tranquil·litat. Tot l’equip de govern de la UPC i els equips de govern dels centres seguiran treballant des de la coresponsabilitat i la coordinació per assegurar el mínim impacte d’aquestes circumstàncies en els aprenentatges dels estudiants, per poder garantir l’adquisició de les competències corresponents i la superació del curs acadèmic.

Francesc Torres, Rector de la UPC

Barcelona, 3 d’abril del 2020

 

01/04/2020 La UPC desenvolupa amb normalitat el primer Consell de Govern per videoconferència com a conseqüència de l’estat d’alarma 

La sessió telemàtica del Consell de Govern, en la qual hi van participar el 92% dels membres d’aquest òrgan, va garantir amb total transparència tant les identitats de les persones membres com la interactivitat, la intercomunicació, la deliberació prèvia als acords i les votacions.
Més informació.

29/03/2020 Comunicat conjunt del rector i el gerent al PDI i PAS de la UPC respecte a l'aprovació del RD 10/2020 de 29 de març

Arran de l'aprovació per part del Consell de Ministres extraordinari el Real Decret Llei que regula les restriccions de mobilitat del 30 de març al 9 d'abril i el permís retribuït recuperable per les persones treballadores dels serveis no essencials, el rector i el gerent de la UPC emeten un comunicat conjunt adreçat al PDI i PAS de la Universitat per informar que, d'acord amb la instrucció del rector del passat 14 de març, el personal de la Universitat continuaran realitzant les seves tasques laborals de forma no presencial

27/03/2020 Videomissatge del rector de la UPC

Davant la continuació de la situació d'emergència sanitària, el rector de la UPC, Francesc Torres, publica un nou videomissatge   al canal de la UPC a YouTube adreçat a la comunitat universitària.


25/03/2020 Activem la campanya #UPCDesDeCasa i #CafèAmbTechUPC

Amb l’etiqueta #UPCDesDeCasa, la UPC posa en marxa, a les xarxes socials, una campanya per tal que la comunitat UPC comparteixi les seves experiències de docència, recerca i treball 'online'.


També s’enceta la campanya #CafèAmbTechUPC en què es difonen una sèrie de vídeos, elaborats pels mateixos investigadors i investigadores des de casa, en què es tracten temes relacionats amb la situació d’emergència actual pel COVID-19 o amb la recerca que desenvolupen.

 

24/03/2020 Actualització de les FAQ adreçades al PDI i al PAS

S'acutalitzen, al Portal PDI/PAS, les FAQ per al PDI i les FAQ per al PASsobre les mesures aplicades a la UPC durant l'estat d'alerta sanitària per la COVID-19.

23/03/2020 Es publica una pàgina específica per treballar en remot per al PDI, el PAS i l'estudiantat.

Els Serveis TIC de la UPC han publicat una pàgina específica que recull les eines i serveis per que permeten treballar i estudiar des de casa o en remot. Una pàgina que completa els recursos que ja es van posar en xarxa el 13 de març. Més informació.

21/03/2020 Directrius sobre la restricció d'accés als edificis

La Instrucció de Gerència de data 21 de març de 2020 respecte a l’accés als edificis davant l'emergència sanitària decretada per coronavirus COVID-19 estableix les directrius per restringir amb màxim de rigor possible els accessos als edificis per assolir els objectius de les mesures de l'estat d'alarma, i alhora facilitar els processos de neteja intensiva i desinfecció dels diferents espais.

19/03/2020 Comunicat del rector a l'estudiantat

Benvolgudes, benvolguts,

En primer lloc, m'agradaria desitjar que vosaltres i les vostres persones estimades estigueu bé de salut. Davant de les incerteses que l'estat d'alarma per coronavirus ha creat, m'agradaria adreçar-me a vosaltres per donar-vos les gràcies per la vostra col·laboració i comprensió en aquests dies que estem vivint. La nostra comunitat s'està bolcant sense defallir per fer possible que tingueu les eines per al seguiment d'aquest curs i per solucionar els reptes que, de ben segur, ens aniran sorgint en el camí.

Les indicacions i la informació per fer front a aquesta situació d'excepcionalitat les anireu rebent des dels vostres centres, principalment del vostre professorat que, en conjunt, s'està adaptant a la nova situació en un temps rècord. En aquest sentit, també des del rectorat ens posem a la vostra disposició per a qualsevol necessitat. Sabem que esteu en una etapa clau de la vostra vida i estem treballant per oferir-vos el millor servei possible. Farem el possible per tenir una comunicació fluïda i constant amb vosaltres. Estem treballant de forma totalment coordinada amb els responsables dels vostres centres perquè sigui així.

Quan parlem de la UPC com a universitat compromesa, ara més que mai, ho fem gràcies a la qualitat professional i humana de la nostra comunitat. Estic molt orgullós que en formeu part, que estigueu amatents als reptes de la societat i que doneu el millor de vosaltres també en circumstàncies adverses. La comunitat de la UPC estarà a l'alçada de les vostres expectatives.

Salutacions cordials,

Francesc Torres
Rector

18/03/2020 Reunió del Comitè d'Emergència

El Comitè d'Emergència de la UPC s'ha reunit el 18 de març, per avaluar la situació. Al seu compte de Twitter, el rector agraeix a tota la comunitat la bona feina que s'està fent.

18/03/2020 Es posen a l'abast eines de suport a la docència no presencial

En el butlletí de notícies 'EPICENTRE', l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) publica eines, exemples i vídeo/podcasts per oferir suport a tot el professorat de la UPC en el pas a la docència no presencial.

17/03/2020 Comunicat als estudiants 'outgoing' 

El vicerector de Política Internacional emet un comunicat dirigit als estudiants que es troben realitzant algun programa de mobilitat, aconsellant que se segueixin les directrius que marquin les autoritats de el país de destinació i la institució on estudien.

17/03/2020 Nou comunicat amb instruccions per defenses de tesis doctorals 

Ateses les mesures establertes en el comunicat del rector i la Gerència en relació a l'estat d'alarma provocat per la pandèmia de la COVID-19 del passat 14/03/20, i tenint en compte que la situació pot ser prorrogable en funció de la situació d'emergència de salut pública i de les indicacions que traslladi el Govern de la Generalitat de Catalunya a la Universitat, l'Escola de Doctorat emet un nou comunicat.

16/03/2020 Indicacions respecte de les pràctiques acadèmiques externes davant l'activació de l'alerta sanitària per coronavirus (COVID-19)

Es publiquen al web les indicacions per a l'estudiantat en relació a les pràctiques acadèmiques externes davant l'activació de l'alerta sanitària per la COVID-19. 

16/03/2020 Nou comunicat sobre l'accés als campus

"Un breu missatge per ampliar les instruccions que vaig emetre ahir, que continuen en la línia  d'evitar l'accés als campus i als edificis per a qualsevol persona de la comunitat i/o externa. Únicament es pot accedir als mateixos per garantir els serveis crítics que he decretat. Això inclou l'activitat mínima indispensable per poder posar en marxa la formació no-presencial que considereu en les vostres assignatures o algun aspecte no ajornable de la vostra recerca.

El gerent i les direccions de les unitats acadèmiques, amb els suport dels Caps de les Unitats Transversals de Gestió, estan habilitats mitjançant la instrucció decretada per garantir que aquesta instrucció es compleixi. Les persones que hagin d’accedir ineludiblement a les instal·lacions de la universitat ho hauran de comunicar a les direccions de les unitats funcionals responsables dels edificis per facilitar la feina dels serveis de seguretat.Les persones que hagin de venir al campus hauran de seguir estrictament les mesures de seguretat establertes pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya".

16/03/2020 Instrucció per comunicar casos de positius o d'aïllament per COVID-19

La Gerència ha publicat la Instrucció de criteris de comunicació de positius o aïllament per COVID-19 a la Universitat per a que les persones de la comunitat universitària que hagin pogut estar exposades al virus n'informin a la institució, amb l'objectiu de poder avaluar l’impacte de la crisi a la UPC.

16/03/2020 Reunió del Comitè d’Emergència de la UPC

El Comitè d'Emergència es reuneix mitjançant videoconferència amb el Consell de Direcció per valorar les noves necessitats davant l'emergència sanitària per la COVID-19.

14/03/2020 Comunicat del rector i de la Gerència en relació a l'estat d'alarma provocat per la pandèmia per COVID-19

En referència a l'estat d'alarma decretat pel Govern espanyol, la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) comunica les següents actuacions excepcionals per als propers 15 dies, prorrogables.

  • Amb caràcter general, a partir de dilluns, 16/03/2020, el PAS i PDI de la UPC realitzarà la seva tasca majoritàriament mitjançat teletreball, excepte els serveis mínims que comunicarà Gerència. S'evitarà, en la mesura del possible, el desplaçament a qualsevol campus de la UPC.

    L'organització del teletreball serà coordinada per les direccions acadèmiques i les direccions de serveis.
  • Els edificis i les instal·lacions de la UPC romandran tancats fins a nova instrucció, excepte el Vèrtex i el Rectorat.

    Mitjançant els canals habituals s'oferiran les instruccions específiques per a la bona gestió d'aquestes mesures.

13/03/2020 Comunicat del Comitè d'Emergència 

El Comitè d'Emergència de la UPC es reuneix per valorar els efectes de la declaració de l'estat d'alarma emès pel Govern espanyol i emet el següent comunicat:
 
Benvolgudes, benvolguts,

El comitè d'emergència de la UPC estem reunits per valorar els efectes de la declaració de l'estat d'alarma emès pel Govern espanyol. Demà dissabte, 14 de març, valorarem i comunicarem, juntament amb les autoritats universitàries i sanitàries, les mesures a aplicar.

Us agraïm la vostra col·laboració per tal de mantenir una actuació responsable. Mantindrem els canals de comunicació puntualment actualitzats amb les novetats que afectin l'activitat de la nostra comunitat universitària. En aquests moments complexes i canviants, volem traslladar-vos un missatge optimista, convençuts que sabrem actuar de forma correcte i sortir reforçats com a societat.

Ben cordialment,

Francesc Torres
Rector


13/03/2020 Comunicat sobre l'adreça electrònica per a dubtes, recursos TIC per teletreballar i eines bàsiques per a la docència no presencial

Davant de la situació d'excepcionalitat provocada per l'emergència a causa del COVID-19, la UPC, juntament amb totes les universitats públiques de Catalunya manté un contacte periòdic amb les autoritats sanitàries i educatives, per veure en tot moment l'evolució de l'afectació.

En data 12/03/2020 vam anunciar les mesures addicionals que es desprenen de la Resolució SLT/719/2020, del 12 de març, de la Generalitat de Catalunya, per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.

La UPC ha habilitat la següent adreça de correu electrònica específica per resoldre dubtes vinculats a les mesures relatives al COVID-19:    info.coronavirus@upc.edu  

Es posen a l'abast de la comunitat universitària serveis TIC per teletreballar i eines bàsiques de suport per a la docència no presencial

Cronologia de les mesures establertes a la UPC, fins al 12/03/2020, en relació a la situació d'emergència COVID-19


• 26/02/20: Pàgina web informativa del COVID-19 que recull tots els comunicats publicats amb motiu de l'emergència i seguiment diari des de la pàgina principal del web UPC. Servei de Comunicació. Comunicat amb preguntes i respostes i links informatius. Seguiment constant i atenció a les persones de la comunitat que demanen informació. Servei de Prevenció.

• 27/02/20: Aprovació de la directriu del Consell de Govern per a l'actuació davant d'emergències que afectin la comunitat universitària, amb la finalitat de garantir l'agilitat en la presa de decisions i dur a terme una comunicació efectiva amb la comunitat universitària.

• 03/03/20: Nou comunicat institucional ampliant la informació a la comunitat.

• 06/03/20: Comunicat del rector als directors i directores de les unitats acadèmiques informant de la convocatòria de reunió per part del secretari de salut pública als rectors i rectores de les universitats catalanes per al dilluns 09/03/20 i comunicant les recomanacions de Catsalut. El mateix comunicat s’envia per part del gerent de la UPC a tots els i les caps d’unitats de gestió i serveis.

• 09/03/20: Instruccions del rector, després de la convocatòria d’urgència al Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) el mateix dia a les 12 h. S’estableixen mesures restrictives en activitats extraacadèmiques, es recomana no viatjar a zones de risc i s'estableixen mesures en relació a la mobilitat d'estudiants. Pel que fa al PAS, es demana facilitar el teletreball i mesures que estableixin distància mínima entre persones, especialment en llocs on es concentrin més de 10 persones.

• 10/03/20: Es comencen a preparar protocols de comunicació a les empreses externes i concessions; protocols que permetin actuar ràpid en cas que les persones vulguin fer teletreball o connectar-se en remot, i protocols per assegurar el funcionament de les instal·lacions.

• 10/03/20: Convocatòria extraordinària del Comitè de Seguretat i Salut. La normativa estableix un termini de 72 hores.

• 11/03/20: Suspensió d'actes i congressos en les instal·lacions de la Universitat. Suspensió del Saló de l'Ensenyament. Suspensió de les proves Cangur.

• 11/03/20: Comunicat de gerència posant a disposició un formulari per a que les persones de la comunitat universitària que hagin de viatjar es puguin registrar. Important tenir un únic registre de fàcil d’accés en cas d’urgència.

• 11/03/20: Instrucció de gerència als i les caps d’UTG i caps de servei, demanat planificació de les actuacions per al dia 16/03/20 per assegurar serveis crítics a cadascun dels Campus. S'insisteix en la possibilitat d’ampliar de forma extraordinària el teletreball.

• 12/03/20: Reunió amb els directors i les directores, i els degans de centres docents per consensuar proposta de mesures respecte a l’activitat docent presencial. Comunicat a tot el PAS informant de la situació i comentant facilitats de flexibilització horària i teletreball. Contractació de serveis extraordinaris: neteja i desinfecció; serveis complementaris per a les consergeries dels edificis. Comunicat a totes les empreses i concessions.

• 12/03/20: Missatge institucional del rector de la UPC i comunicat del gerent a tot el PAS.

12/03/2020 La UPC suspèn les activitats lectives presencials durant 15 dies prorrogables

La UPC ha suspès la seva activitat lectiva presencial per als propers 15 dies. La suspensió és prorrogable en funció de la situació d’emergència de salut pública i de les indicacions que traslladi el Govern de la Generalitat de Catalunya.

La suspensió de les activitats lectives presencials està acompanyada d’una sèrie de mesures extraordinàries dirigides a minimitzar les conseqüències d’aquesta situació sobre el desenvolupament del curs acadèmic. Afecta a classes, aules d’estudis, aules informàtiques, biblioteques i espais similars de la Universitat. Tant el Personal Docent i Investigador com el Personal d’Administració i Serveis continuarà treballant en el marc que vagin dictaminant les autoritats d’acord amb els protocols establerts.

En aquest marc, s’ha previst introduir alternatives docents i flexibilitat per garantir que la docència es porta a terme amb mitjans no presencials, com ara els campus virtuals i intranets docents. Les mesures excepcionals previstes contemplen la suspensió de les activitats d’avaluació presencials. Els centres informaran dels mecanismes d’avaluació alternatius.

De totes aquestes adaptacions a la situació s’informarà a l’estudiantat.

El calendari acadèmic previsiblement es veurà modificat i es posarà a l’abast del Personal Docent i Investigador les eines de suport per tal de minimitzar l’impacte de la suspensió de l’activitat.

Les mesures que es contemplen seran adaptades també a les singularitats dels centres docents. El més aviat possible s’oferiran les alternatives a l’abast del PDI tant des de les escoles com des des dels serveis generals.

Consulteu:


11/03/2020 Es publica un formulari per notificar els desplaçaments inajornables del PDI i el PAS

En el marc del Protocol d’actuació de la UPC davant l’activació de l’alerta sanitària per coronavirus (COVID-19), s'ha publicat el formulari per a que el PDI i el PAS de la Universitat notifiqui al Servei de Relacions Internacionals els desplaçaments inajornables, mentre duri la present alerta sanitària.

El Protocol recomana a tots els treballadors de la Universitat NO desplaçar-se a zones i països que són d’especial risc de contagi. Aquelles persones que requereixin igualment desplaçar-se per activitats que es considerin inajornables, ho comunicaran prèviament, a través del formulari, al Servei de Relacions Internacionals amb l’objectiu que es pugui fer un seguiment en tot moment de les persones desplaçades.

09/03/2020 Protocol d’actuació de la UPC davant l’activació de l’alerta sanitària pel COVID-19

El rector Francesc Torres ha fet públic, el 9 de març, el Protocol d’actuació de la UPC davant l’activació de l’alerta sanitària per coronavirus (COVID-19). El document està en revisió permanent en funció de l’evolució de l’emergència i de la informació de què es disposi sobre la malaltia, així com de les instruccions que es rebin de les autoritats competents.

El protocol especifica les línies generals d'actuació, així com les activitats acadèmiques i extraacadèmiques, que queden suspeses temporalment a la UPC com a conseqüència de la situació d'alerta. El document proporciona indicacions sobre els desplaçaments de la comunitat i descriu com actuar en el cas de que es detecti algun cas de COVID-19 a la Universitat.

Finalment, el text indica com s'hauria d'actuar en l'hipotètic cas d'haver d'aplicar mesures excepcionals, com ara el tancament d'edificis, una mesura que de moment la UPC no es planteja en la situació d'alerta actual.

03/03/2020 Comunicat en relació a la COVID-19

Ateses les nombroses consultes en relació la COVID-19, comuniquem que des del Rectorat de la UPC s'està en permanent contacte amb CatSalut i fent un seguiment continu de qualsevol incidència que pugui afectar la Universitat. De moment, la recomanació que ens fan des dels serveis d'epidemiologia de CatSalut és d'actuar amb normalitat i no està prevista cap mesura excepcional. Es recomana extremar les mesures higièniques i seguir els comunicats que actualitza constantment CatSalut.

Recordeu que en cas de tenir alguns dels símptomes més comuns, cal trucar immediatament al 061 per demanar les instruccions previstes en aquests casos.

Podeu consultar la informació disponible procedent del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya: Preguntes i respostes la COVID-19 i Coronavirus SARS-Cov-2, així com del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación: COVID-19: medidas específicas en el marco del programa Erasmus+.

27/02/2020 El Consell de Govern aprova una directriu per a l’actuació davant d’emergències que afectin la comunitat universitària i crea un comitè de gestió d’emergència

El Consell de Govern reunit el 27 de febrer va aprovar una Directriu per a l’actuació davant d’emergències que afectin la comunitat universitària, davant la propagació del COVID-19 a Europa. Segons la directriu aprovada, es constitueix un comitè de gestió d’emergència ad hoc per garantir l’agilitat en la presa de decisions i dur a terme una comunicació efectiva amb la comunitat universitària. Aquest comitè el constitueixen el rector, el gerent, la cap del Gabinet del rector, la directora de l'Àrea de Serveis Jurídics i Prevenció, els vicerectors i les vicerectores, els directors i les directores i els membres de l'equip de Gerència que siguin designats pel rector i el gerent, en funció de la tipologia d'emergència que es tracti.

26/02/2020 Comunicat en relació a la COVID-19

En relació a la declaració d’emergència internacional declarada el 30 de gener per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) pel COVID-19, la UPC informa que manté un seguiment continu de les instruccions que estan fent les autoritats sanitàries i que, en tot moment, s’aplicaran les mesures que es desprenguin d’aquestes indicacions.

La UPC manté un seguiment continu de les instruccions que estan fent les autoritats sanitàries en relació al COV-19 i que, en tot moment, s’aplicaran les mesures que es desprenguin d’aquestes indicacions. Podeu consultar la informació disponible procedent del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya: Preguntes i respostes la COVID-19 i Coronavirus SARS-Cov-2.

En aquest sentit, seran precisament aquestes instruccions de les autoritats sanitàries les que marcaran el full de ruta de les actuacions que s’hagin de dur a terme en cada moment als campus universitaris de la UPC, i sobre elles s’informarà a la comunitat.

El compromís de transparència de la Universitat és oferir la informació necessària a la comunitat universitària també davant d’aquesta alerta.