Govern i participació

Com a estudiant, pots implicar-te en la governança de la Universitat participant en els seus òrgans de govern o formant part del Consell de l'Estudiantat i de les diferents delegacions d'estudiants. També pots fes arribar les teves propostes i demandes als teus representants i participar en l'avaluació de l'activitat docent del professorat. Perquè tu també fas la UPC.

Organs de govern

Òrgans de Govern de la UPC

Pots formar part del Claustre Universitari, el màxim òrgan de representació de la Universitat; del Consell de Govern, l’òrgan de govern de la UPC; del Consell Social, ens a través del qual es vehicula la participació de la societat a la UPC i als diferents òrgans de govern de la cada Escola o Facultat.

Consell de l'Estudiantat

Consell de l'Estudiantat (CdE)

És el màxim òrgan de representació de tots els estudiants i estudiantes de la Universitat. Des del CdE es treballa per a garantir els drets de l’estudiantat i s'impulsen accions de millora de la vida universitària, tant acadèmica com fora de les aules.  

Delegacions d'estudiants

Delegacions d'Estudiants

Cada escola o facultat compta amb la seva delegació d'estudiants. Des de les delegacions, s'ofereix informació i suport als estudiants, es promou la seva participació en els òrgans de govern, es vetlla per la qualitat de l'ensenyament i el correcte funcionament dels centres i s'organitzen activitats lúdiques i culturals, entre d'altres.

eEnquestes

E-enquestes de docència

A través de les enquestes de docència, podràs avaluar l'activitat docent del professorat i les assignatures que curses. La teva opinió servirà per millorar-ne la docència i tots aquells aspectes relacionats amb l’organització i desenvolupament de les assignatures.

Estatut de l'Estudiantat Universitari

El 31 de desembre de 2010 entrava en vigor el Estatut de l'Estudiantat Universitari que recull els drets i els deures dels estudiants i estudiantes universitaris.

La docència de qualitat, el reconeixement de les diferències, la formació integral i la participació de l'estudiantat en la governança de la universitat resumeixen la major part dels drets i deures continguts en l'Estatut.