Finalitza el Projecte UNITE! H2020 per a la construcció de l'Espai Europeu de Recerca

Grup assistint a una reunió.
+
Descarregar

L'1 i 2 de febrer membres d ela UPC partiparan en la trobada de relleu dels dos projectes

Molts dels projectes iniciats tindran ara continuïtat amb Unite!Widening, que s'inicia al gener de 2024

19/01/2024

El projecte Unite!H2020 ha donat forma fins al passat mes de desembre de 2023 a una estratègia integrada d'Investigació i Innovació (I+I) per a l'Aliança Europea d'Universitats Unite!, de la qual forma part la Universitat Politècnica de Catalunya -Barcelona Tech (UPC). Durant els darrers quatre anys, membres de la comunitat UPC han format part dels equips de treball que han impulsat aquest projecte europeu. Molts dels projectes iniciats tindran ara continuïtat amb Unite!Widening, que s'inicia el gener de 2024, i té com a objectiu reforçar les capacitats científiques a Portugal i Polònia, països amb representació universitària a l’aliança.

El projecte Unite!H2020, centrat en la planificació del futur de la recerca i la innovació a l'aliança ha finalitzat les seves activitats el desembre de 2023. Al llarg d'aquest projecte, l'aliança ha abordat el repte llançat per la Comissió Europea de desenvolupar, en sinergia amb la seva dimensió educativa, una estratègia d'I+I integrada, compartida i a llarg termini. Un altre objectiu clau va ser establir una agenda i un pla d'acció comuns d'I+I per a Unite!, amb un èmfasi especial en el caràcter STEM de les universitats sòcies. Es van posar en marxa diverses iniciatives pilot al llarg dels diferents mòduls de transformació institucional proposats per la CE, mitjançant transformacions institucionals i la identificació de bones pràctiques per a la modernització de la I+I entre les universitats associades.

Diverses activitats iniciades en el projecte Unite!H2020 continuaran ara en el projecte Unite!Widening, centrat a elevar l'excel·lència en R+D+i a les Institucions d'Educació Superior (IES) pels països en vies d'expansió. Aquest projecte, iniciat el gener de 2024, té com a objectiu reforçar l’aliança, millorar la capacitat científica, tecnològica i d'innovació del consorci d'IES, elevar la seva excel·lència com a grup i de totes les universitats membres ampliar així com elevar el perfil d'excel·lència dels països en expansió, com Portugal i Polònia. 

Per destacar la connexió entre els dos projectes, els seus responsables han organitzat una reunió els dies 1 i 2 de febrer a Lisboa (Portugal) a la que assistirà una delegació de la UPC. L’1 de febrer tindrà lloc la Unite!Widening Organizational Planning & Kick-Off que té com a objectiu presentar el projecte i les principals activitats que es duran a terme els seus grups de treball. El 2 de febrer tindrà lloc l’esdeveniment de difusió de Unite!H202O per destacar la contribució del projecte i de les Aliances Europees en general a l'Espai Europeu de Recerca.