La UPC impulsa amb Unite! el projecte GreenChips-EDU

Imatge d'una planta sobre un xip
+
Descarregar

El sector de la microelectr`nica sostenible demanada urgentment professionals

Universitats, empreses i institucions de recerca s’uneixen per formar els especialistes que la indústria dels semiconductors necesita amb urgència. La UE està finançant el projecte per valor de 7,15 milions d'euros.

15/11/2023

El projecte projecte europeu GreenChips-EDU: Building a Digitally-Supported Education Ecosystem for Next Generation Microelectronics Experts in Sustainable Chips and Applications for a Green and Circular Economy, està participat per sis universitats de l’aliança Unite! (TU Graz, PoliTo, TUDa, la Universitat Politècnica de Catalunya-Barcelona Tech (UPC), Grenoble INP-UGA i ULisboai per vuit socis de la indústria i la recerca. L’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB) lidera la participació de la UPC en el projecte. L’objectiu és accelerar la formació de professionals qualificats en l'àmbit de la microelectrònica mitjançant la implantació de nous graus i màsters que incloguin la sostenibilitat i l'eficiència energètica, i el desenvolupament de microcredencials i programes MBA per a professionals del sector. La Comissió Europea finança el projecte de quatre anys amb 7,15 milions d’euros.

La Llei Europea de Xips, en vigor des del 21 de setembre de 2023, pretén elevar la indústria europea de microxips a un nou nivell, amb ajuts de més de 43.000 milions d'euros que entre d’altres ja s'estan invertint en la construcció de noves instal·lacions de producció de semiconductors a Alemanya, Polònia i Itàlia. A escala nacional, el programa PERTE (Projectes estratègics para la recuperació i transformació econòmica) de microelectrònica i semiconductors preveu invertir més de 12.000 milions d’euros en incrementar les capacitats de disseny, fabricació i recerca en microelectrònica. A més, el Govern de la Generalitat ha impulsat l’Aliança de semiconductors i xips de Catalunya per liderar el desenvolupament al sud d’Europa. Per donar resposta a totes aquestes accions, i en particular pel funcionament d'aquestes noves instal·lacions, es necessita un gran nombre de professionals de l’enginyeria i personal tècnic altament especialitzat. En l’actualitat al sector de l'electrònica hi ha manca de personal qualificat que les estimacions a escala europea ja assenyalen entre 60.000 i 150.000.

Per al professor i investigador Antonio Rubio, del Departament d'Enginyeria Electrònica de la UPC, que va participar en la concepció del projecte, "el projecte GreenChip-Edu és una gran oportunitat perquè definirà, en l'àmbit Europeu i de manera col·laborativa, els continguts dels màsters en Enginyeria Electrònica i Arquitectura de Computadors per a un futur sostenible amb sistemes electrònics altament eficients, la qual cosa es fa dins un consorci format per sis universitats tecnològiques europees de prestigi i la col·laboració d’empreses pioneres en el camp".

Impacte en les titulacions de la UPC

Els programes universitaris s’han de centrar en el desenvolupament i la producció de microxips sostenibles i eficients energèticament perquè l’estalvi energètic és indispensable per aconseguir els objectius climàtics a Europa. Segons el professor Juan Manuel Moreno, cap d’estudis del màster en Enginyeria Electrònica (MEE) i que lidera l’execució tècnica del projecte, "els futurs enginyers han d’aprendre que l’eficiència energètica no només influeix en les prestacions d’un disseny, sinó que ha de contribuir de manera decisiva en la creació de productes i sistemes sostenibles". El projecte GreenChips-EDU permetrà actualitzar el currículum del màster en Enginyeria Electrònica impartit a l’ETSETB per incloure el disseny de microxips sostenibles i eficients energèticament, en concordança amb els programes de màster de les altres universitats del consorci. L’objectiu també és facilitar el reconeixement acadèmic entre socis i promoure la mobilitat d’estudiants de les universitats.

A més de les universitats, set empreses estan implicades en el projecte GreenChips-EDU a través de tasques docents i de cooperació en el treball de fi de màster. En aquest sentit, GreenChips-EDU és una mostra de la importància de les aliances universitàries internacionals. "Unite! actua, un cop més, com a catalitzador perquè socis acadèmics i industrials treballin junts per abordar un repte complex con és la transició verda i circular de la microelectrònica. Jugant aquest paper les universitats que formem part de l'aliança contribuïm a la formació dels professionals que han de garantir la sostenibilitat energètica de la nostra societat.", afirma Lourdes Reig, vicerectora de Política internacional de la UPC. La microelectrònica és un enorme facilitador per aconseguir els objectius climàtics, contribuint així a la descarbonització i la digitalització. Més que mai, es necessita una mà d'obra tècnica qualificada per implementar aquestes innovacions impactants, per reduir les emissions de carboni i aprofitar l'enorme potencial de l'eficiència energètica. Són oportunitats d'ocupació molt atractives capaces de donar forma a un demà millor. El nou projecte europeu GreenChips-EDU serà fonamental per desenvolupar plans d'estudis actualitzats de semiconductors i disseny microelectrònica que atrauran més joves per a estudis de tecnologia. Es tracta d'una iniciativa molt tangible per enfortir el talent d'Europa en aquest àmbit tan rellevant de la microelectrònica.