Programa Unite! de professorat visitant

classe universitària amb professora i estudiants
+
Descarregar

El grup objectiu són principalment post-docs experimentats, tot i que també podran sol·licitar participar-hi professorat i catedràtics i catedràtiques.

La iniciativa, que s’estrena a TU Darmstadt (Alemanya) finançarà fins a 13 càtedres de visita principalment per a post-docs experimentats de totes les universitats de l’aliança. La data límit per a la presentació de sol·licituds és el 31 de març de 2024.

30/01/2024

Unite! posa en marxa amb TU Darmstadt (TUDa) el Programa de Professorat Visitant amb l’objectiu atraure talents internacionals destacats per promoure la interdisciplinarietat en la docència i la innovació didàctica a través de l'experiència internacional. El programa finançarà fins a 13 càtedres de visita i està obert a tots els temes de docència i recerca representats a la Universitat alemanya. La data límit per a la presentació de sol·licituds és el 31 de març de 2024.

Aquest nou format de cooperació estratègica entre les universitats que formen part de l’aliança Unite!, entre elles la Universitat Politècnica de Catalunya -Barcelona Tech (UPC) persegueix promoure el treball en xarxa entre les seves comunitats acadèmiques i donar suport al desenvolupament de la carrera del personal docent i investigador visitant. A més, els estudiants, en aquest cas de TUDa, es beneficien d'una docència internacional. El grup objectiu són principalment post-docs experimentats, tot i que també podran sol·licitar participar-hi professorat i catedràtics i catedràtiques.

El programa preveu que el professorat visitant imparteixi cursos complementaris (optatius) a TU Darmstadt, aportant temes innovadors. El període de docència abasta de mitjans d'octubre a mitjans de febrer i es pot establir per un màxim de dos anys a partir del semestre d'hivern 2024/25. TU Darmstadt cobrirà tots els costos amb una estructura de cofinançament previst per al W 2024/25 (la meitat dels costos coberts centralment, i l'altra meitat pels instituts/departaments d'acollida). Les possibles pròrrogues de les càtedres convidades hauran de ser finançades pels mateixos departaments d'acollida. La utilització de fons estatals (Landesmittel) és obligatòria. Els ingressos bruts mensuals dels professors visitants ascendeixen a 6.630 euros, més aproximadament el 20% de la cotització patronal a la Seguretat Social.

Com sol·licitar

Les persones de la UPC interessades a sol·licitar alguna de les places hauran de seguir les indicacions que trobaran a la pàgina del Portal de Personal referent als permisos sense convocatòria de mobilitat o sabàtic. 

Concedit el permís hauran de contactar amb els departaments de TUDa amb els que volen establir una càtedra visitant de Unite!. El departament haurà d'enviar la següent informació del candidat/ata abans del del 31 de març de 2024 per correu electrònic a: unite@tu-darmstadt.de  

  • declaració escrita sobre el valor afegit de l'ensenyament per a TUDa i per a Unite!
  • proposta de candidat/ta en forma de carta de recomanació (màx. 1 - 1,5 pàgines)
  • curriculum vitae acadèmic
  • certificat de doctorat i, si és el cas, qualificació postdoctoral del candidat/ta per impartir classes a escala de catedràtic.

Per a més informació contactar amb: Dr.-Ing. Nebojša Čamprag (Directorate VIII) nebojsa.camprag@tu-darmstadt.de

La selecció del professorat visitant finançat s'anunciarà a finals de maig de 2024.